Kuntalaisaloite Vanhan Pappilan puolesta / Keiteleen kunnanhallitukselle

Vanha pappila (R,H,M) on valmistunut 1891.

Rakennus on toiminut kirkkoherrojen virkatalona vuoteen 1965.

Kohteella on tällähetkellä R1 suojelu tunnus

Me allekirjoittaneet esitämme, että Keiteleen kunta selvittää Vanhana Pappilana tunnetun
rakennuksen korjaamismahdollisuudet vielä täysin perusteellisesti ennen purkamisen suunnittelua.
Perustelut:
Kunta on yhteisö, jonka asukkaat ovat luottaneet päättäjilleen vastuun julkisesta omaisuudesta. Vanha
Pappila on hyvä esimerkki tällaisesta omaisuudesta: Se on arvokas, kirkon lisäksi taajaman ainoa 1800-
luvulta nykypäiviin säilynyt rakennus. Pappilan historiallinen arvo yhteisöllemme on kiistaton, ja siksi
pidämme kunnan viimeaikaista toimintaa asian tiimoilta kohtuuttomana.
Vaadimme Vanhan Pappilan pelastamiseksi täysin perusteellisia selvityksiä. Oudoksumme, ettei
kunnassa olla käyty avoimesti läpi kaikkia mahdollisia hanke- ja projektirahoituksia, joita Pappilan
kaltaisille, kulttuuriperinnöllisesti tärkeille rakennuksille ja suunniteltaville museotiloille tyypillisesti
myönnetään. Esimerkkejä mahdollisista rahoittajista ovat mm. Museovirasto ja monet EU-hankkeet.
Kannamme huolta siitä, että kunnan merkittävin museotila, Aholan kotiseutumuseo, on kohtaloltaan
myös hyvin epävarma. Vaadimme, että kuntamme panostaa kulttuuriin, ja selvittää kustannuspohjalta
mahdollisuudet siirtää em. museon toimintaa mahdollisesti kunnostettavaan Vanhaan Pappilaan.
Uskomme, että mm. matalammat tonttikustannukset, kiinteä omistussuhde kiinteistöön ja
keskeisempi sijainti kävijöiden kannalta olisivat kaikki siirtoa puoltavia perusteluja.
Koemme, että Keitele ansaitsee museo- ja kulttuuritoimintaa. Kulttuurikohteiden tärkeys on
korostunut koronapandemian jälkeen kotimaassa matkaileville suomalaisille. Kirkonkylämme tarvitsee
uusia houkuttelevia käyntikohteita, sillä kuntaamme kohdistuva matkailu on nykyään liian vähäistä.
Tiedostamme, että kunnan taloudellinen asema Pappilan suhteen on hankala. Siksi vaadimmekin, että
mikäli kaikki mahdolliset hanke- ja projektirahoitukset käydään esityksemme pohjalta läpi, niin niiden
yhdistely toisiinsa taikka myös muuhun ulkopuoliseen rahoitukseen (lahjoitukset yms.) selvitetään.
Uskomme vankasti, että kun sekä kansalliset että kansainväliset rahoituslähteet kartoitetaan, voi
kunnan rahoitusosuus kutistua pieneksi, ellei olemattomaksi. Peräänkuulutamme kuitenkin, että
julkista investointirahaa voisi ylijäämäisinä vuosina sijoittaa sukanvarren sijasta myös kulttuuriin.
Ehdotamme, että kunta käyttäisi todellista luovuutta projektin urakointi- ja talkootyön suunnittelussa.
Toivomme, että esim. kunnostukseen liittyvän velvoitetyöllistämisen mahdollisuudet selvitetään.
Teroitamme, että kaikki yllä mainittu voi tulla kunnalle halvemmaksi, kuin suojelumerkinnän
poistaminen, purkamisurakoiden kilpailuttaminen ja lopullinen purkutyö. Ehdotamme, että purkamista
ei harkita vakavasti, mikäli muita vaihtoehtoja on vielä löydettävissä. Toivomme, että uskallatte ajatella
toiveikkaasti, ja kuvitella mahdollisen kunnostamisen hienot vaikutukset yhteisömme elinvoimalle.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että tuija liunala voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…