Kuntalalaisaloite; Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsä Turun ja Raision luonnonsuojelualueeksi

Kannatan lämpimästi kuntalaisaloitetta ja allekirjoitan oheisen adressin siitä, että Mälikkälä-Kuninkojan satumetsästä tehdään kuntalaisten yhteinen luonnonsuojelualue ulkoilureitistöineen ja opastuksineen. Tämä on velvollisuutemme myös tuleville sukupolville. Luonnonsuojelualue toimii myös parhaana mahdollisena hiilinieluna vähentäen kasvihuonepäästöjä ja hilliten vahingollista ilmastonmuutosta.

Taustaa 

Kuntalaisaloite Mälikkälä-Kuninkoja alueen hakemiseksi luonnonsuojelualueeksi. Alue sijaitsee sekä Raision (20 %) että Turun puolella (80 %) ja raja-alueen molemmilla puolilla on oleellisen tärkeitä luontoarvoja. Alueen rajat on valittu luontoarvojen mukaan ja alue on näin ollen kokonaisuus, jolla on myös viherverkkoyhteydet Turkuun ja Raisioon. Luokaamme siitä asukkaiden yhteinen keskuspuisto pääkaupunkiseudun kaltaisesti.

Kuntalaisaloitteen tekijöinä keskeisimmät kansalaisjärjestöt

Asiaa on valmistellut sekä Raision että Turun keskeisistä asukasjärjestöistä koostuva yhteenliittymä. Kuntalaisaloitteet jätetään erikseen sekä Turun kaupungille että Raision kaupungille (11.-12.10.2018) kirjallisina. Kuntalaisaloitteen tekijät koostuvat seuraavista yhdistyksistä:  

Turkuseura-Åbosamfundet ry

Raisio-Seura ry

Turun Pientalojen Keskusjärjestö (TPK)

Raision Omakotiyhdistys ry

Länsi-Turun asukasyhdistys Ry

Runosmäkiseura ry

Teräsrautelan Omakotiyhdistys

Mälikkälän Omakotiyhdistys

Suikkilan Omakotiyhdistys

Raision Rinkka ry

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry

Valmisteltu huolella

Aloitteen pohjaksi on laadittu selvitys alueen luonto- ja virkistysarvoista. Selvityksen aikana on ilmennyt aivan oleellisesti uutta tietoa alueen ainutlaatuisista luontoarvoista, joista ei ennen ole ollut tietoa. Alue on Ruissaloon verrattavissa oleva havupuuvaltainen ikimetsä, jollaisia ei enää juuri ole. Etelä-Suomessa ikimetsien osuus on promilleluokkaa ja sekin on supistumassa. Selvityksen asiantuntijoita ovat olleet Ari Karhilahti Turun yliopistolta ja Janne Tolonen Valoniasta. Selvityksen aikana Ari Karhilahti on löytänyt uusia kasviesiintymiä (syylämänty, joka on ainoa Suomessa, suursaniaiskorvet, luonnonlähde ja suopainanteet, harvinaiset sienet, ikimetsää). Lisäksi metsäasiantuntija Olli Manninen ja alan harrastaja Liisa Näntö löysivät alueelta huippuharvinaisen sammaleen (lahokaviosammal), joka elää vain vanhoissa luonnonvaraisissa metsissä. 

Luonnonsuojelualueen hyödyt ja mahdolliset haitat

Selvityksen mukaan hanke lisäisi sekä Raision että Turun alueen vetovoimaa elinkeinoelämän kannalta ja houkuttelevuutta tasokkaina asuinalueina, joissa on arvokkaat viher- ja ulkoilualueet lähellä. Vetovoiman kannalta on äärimmäisen tärkeää, että kaavoitus on ennakoitavaa ja luonnonsuojelualueen säilyminen on varmaa ja ihmiset voivat luottaa sen säilymiseen. Haittoja selvitysten mukaan ei ole. Sen sijaan taloudelliset hyödyt ovat laskennallisesti mittavat.

ELY-keskus myönteinen aloitteelle

Luonnonsuojeluhanketta esiteltiin ELY-keskukselle ja kannanotto oli selkeä ja myönteinen. Alue täyttää kaikki luonnonsuojelualueelta vaadittavat kriteerit ja muodostaa arvokkaan ja monipuolisen luontoalueen, joita ei juuri enää esiinny ja jotka edelleen vähenevät.    

Kuntalaisaloitteiden materiaali on ladattavissa osoitteessa:

http://www.lansi-turku.net/Mälikkälä-Kuninkoja luonnonsuojelualueeksi kuntalaisaloite  

Lisätietoa antavat

Tapio Jokinen, Turkuseura-Åbosamfundet, 050-5722530

Esa Salminen, Raisio-Seura ry, 044-363 0852

Esko Matti Pulkkinen, Länsi-Turun asukasyhdistys ry, 050-5110085

Heikki Lehtonen, Turkuseura-Åbosamfundet ry, 050-68950

Jorma Hellsten, Runosmäkiseura ry, 044-9074052

 

Ohessa rajaus alueesta

Ma-Ku-Luonnonsuojelualue-rajaus-photoshop-JPEG2000.jpg

Tapionalttari

tapionalttari.png

Suopainanne

pohj_suopainanne.jpg

 

Idänuunilintu

idänuunilintu.jpg

Varpuspöllö

IMG_5246.jpg


Esko Matti Pulkkinen    Ota yhteyttä adressin tekijään