KUNTALISÄ TAKAISIN TAMPEREELLE. Pienten lasten vanhemmille.

Tampere on maksanut aikanaan kuntalisää kotihoidontuen rinnalla niille perheille, joissa on alle kouluikäisiä lapsia ja joilla on myös alle 2-vuotias sisar. Tämä etuus on kuitenkin poistunut Tampereen kaupungin käytännöstä jonkin aikaa sitten.
Kuntalisä on tarkoitettu niille vanhemmille, jotka jäävät hoitovapaalle. Ei siis niille, jotka ovat työttömiä työnhakijoita/"kotiäitejä". "Kotiäidillä" tarkoitan tässä tapauksessa henkilöä, jolla on jo hieman varttuneempia lapsia.

Tämän adressin tarkoitus on vedota kunnan päätäntäelimiin siten, että tuota kuntalisää alettaisiin maksaa tai ainakin harkittaisiin sen palautusta jälleen niille vanhemmille/vanhemmalle, jotka hoitavat kotona pientä/pieniä lapsia iältään alle 3-vuotiaita. Kuntalisä tulisi saada kotihoidontuen rinnalle.
Kun kuntalisä tulisi takaisin, se kannustaisi vanhempia olemaan kotona lastensa kanssa pidempään.

Adressi on tarkoitus luovuttaa jollekkin Tampereen valtuustossa olevalle henkilölle, joka ottaisi tämän asian ajaakseen.

Ajatukseni tähän heräsi, koska joudun itse tekemään piakkoin päätöksen siitä, että menenkö töihin vai jäänkö kotiin hoitamaan omaa lastani. Asiaan vaikutti myös se, että ystäväni saavat Kangasalalla ja Sahalahdessa kuntalisäetuuden.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jenny voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö taksi- ja apteekkilupien määrän rajoittamisesta luopua?