Kurikan kaupungin pysyttävä nykyisessä kahden jätelautakunnan mallissa

Taustaa: Lakeuden Etappi Oy on tarjonnut Kurikalle kolmen lisäosakkeen ostoa 154810,23€ ja sillä myös Kurikan Jurva siirtyisi Lakeuden Etappi Oy:n alaisuuteen. Kurikka on sijoittanut aikoinaan Lakeuden Etappi Oy:n osakkeisiin yhteensä 153883,83€ (Jalasjärvi 8,13 % 73290,89€ ja Kurikka 8,94 % 80592,94€).  Lakeuden Etappi Oy:n koko osakepääoma on viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan 901487€. Joten kolmen lisäosakkeen ostohintaa on ylihintainen.

Etapin lausunnon perusteella voidaan todeta, osakkeen oston tapahtuessa, myös Jurvasta tehtäisiin päätös siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen hyvin nopealla aikataululla. Jurvassa on käytössä vielä jätteissä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Muualla Kurikan alueella, myös sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa, on siirrytty kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Erona näissä järjestelmissä on se, että kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunnallinen jätehuoltoyhtiö(Etappi) laskuttaa jätteen kuljetuksesta, palkkaa lisää työntekijöitä asiakaspalveluun, kuljetusjärjestelyyn sekä laskutukseen ja perii nämä kulut jätteenkuljetusmaksussa tai kohonneessa perusmaksussa. Tällöin kiinteistön haltija ei voi vaikuttaa siihen kenen palveluja käyttää. Kuljetukset kilpailutetaan suurina alueina kunnittain. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetusyritys puolestaan hoitaa asiakaspalvelun, perii laskut ja vastaa logistiikasta omana työnään. Tällöin asiakas voi valita haluamansa kuljetusyrityksen palvelut. Edellä mainitusta syystä kaksi maakunnan yritystä menetti urakan Kurikan alueelta. Jalasjäte Oy menetti Kanta-Kurikan alueen viimeisimmässä kilpailutuksessa espanjalaisomisteiselle Urbaser Oy:lle 3384€ erolla vuodessa. Jalasjärvi-Peräseinäjoen urakan Urbaser Oy sai 178€ halvemmalla tarjouksella, vuodessa, seuraavaan alueelliseen tarjoajaan.

Ramboll Finland Oy on laatinut asiasta selvityksen jo vuodelle 2016 ”Kurikan kaupunki, vaihtoehdot jätehuollon järjestämiseksi.”  Selvityksessä todetaan: (kohdassa 3.2.1 ”Sekajärjestelmä ei ole lähtökohtaisesti ollut eikä ole lainvastainen ja se on Jurvan kuntaliitoksen jälkeenkin ollut teknisesti toimiva. Se edellyttää kaksinkertaista jäteyhtiöedustusta ja myös kaksinkertaista jätelautakuntaedustusta. Lisäksi se vaatii ympäristönsuojelun ja jätelain valvonnalta kahdenlaista näkökulmaa. Viranomaistehtäviä ei ole jaettu vaan jakaminen on kuntaliitoksen seuraus. Laissa ei ole säädetty asiasta.”

Myös ympäristötekijät puoltavat nykyistä tilannetta. Botniaroskin alueella yksityisillä on jo mahdollisuus kierrättää muovia, sama ei onnistu Etapin alueilla yksityisiltä. Lisäksi Botniaroskin kuljetusurakoitsija ajaa ns. monilokeroautolla, jolloin se pystyy tyhjäämään samaan aikaan useamman eri kierrätyssäiliön, eikä näin ollen tarvita useampaa autoa ajamaan samaa reittiä uudelleen. Yksi voi hoitaa kaiken. 

Edellä mainituin perustein me allekirjoittaneet vaadimme että Kurikan kaupunki jatkaa vastaisuudessakin hyväksi havaitulla, kahden jätelautakunnan mallilla! Tämä adressi luovutetaan Kurikan kaupungin edustajille 25.1.2022 pidettävässä valtuustoseminaarissa


Kyösti Koivuniemi    Ota yhteyttä adressin tekijään
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )