Kurjalanrannantien korjaamisen puolesta

Maantie 16393 eli Kurjalanrannantien kurja kunto on ollut jokaiselle kyseistä tietä käyttävälle valitettavan tuttu asia monien vuosien ajan. Tien huonosta kunnosta kärsivät kaikki tien vaikutuspiirissä asuvat, mökeillään vierailevat ja tietä pakosta ajavat jäte-, maito- ja puukuljetukset.

Huonokuntoisen tien vuoksi olemme epätasa-arvoisessa asemassa. Maksamme kovemman hinnan tienkäyttämisestä autojen huoltokuluina, korkeampina kuljetus-/palvelukustannuksina, kun tiellä joudutaan ajamaan todella hitaasti. Myös asiakaslähtöisen yritystoiminnan häiriintyminen on yleistä; esimerkiksi asiakkaat eivät mielellään, tai ollenkaan vieraile yrityksissä tien varrella.

Kurjalanrannantien kunto luo turvattomuutta koska kuoppia kierrellään ja tiellä liikkuu kohtuullisen paljon raskasta liikennettä. Myös matkustaminen tiellä on epämukavaa, etenkin jos kyseessä on jo valmiiksi erilaisista kolotuksista ja vaivoista kärsivä henkilö. Nyt ja etenkin tulevaisuudessa lumeton ajanjakso pitenee, jolloin ajelemme yhä useammin rospuuttokelissä aina vain enemmän rapistuneella tiellä. Lumesta kuoppien täyttäjänä ei ole siis iloa.

Kurjalanrannantietä on peruskorjattu viimeksi 90-luvulla. Pieniä parannuksia on yritetty tehdä paikkaamalla isompaa tai pienempää monttua, mutta tuo työ ei enää riitä kunnon parantamiseen. Väyläviraston kuntoluokituksen mukaan tie on suurimmilta osin erittäin huono: ”heikko, ei enää hyväksyttävissä oleva kunto. Aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia niin tienpitäjälle kuin tienkäyttäjille.”

Me kaikki allekirjoittaneet vaadimme mahdollisimman pikaista korjausta ja uudelleen asfaltointia Kurjalanrannantielle. Tien muuttaminen soratieksi ei vilkasliikenteistä tietä auta. Kurjalantien varrella on aktiivista yritystoimintaa, paljon pysyvää ja kesäaikaista asutusta sekä toimiva kyläkoulu. Kauniista Suvasveden värittämistä maisemistakin soisi useamman uskaltautuvan nauttimaan. Kurjalanrannatie.jpg


Noora Räsänen ja Auli Piiparinen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Noora Räsänen ja Auli Piiparinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä puhelinnumeroasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…