Kyllä tuulivoimalle – ei saaristoluonnon ja merikotkien tuholle Kustavissa

Keskelle kauneinta saaristomaisemaa Kustavin Pleikilään Susiluodontien varteen on suunnitteilla 8  kappaletta 3 MW:n tuulivoimalaa, korkeudeltaan 140 m.  Voimalat sijoittuvat Pleikilään siten, että etäisyys rannikolle vaihtelee 500 metristä reiluun kilometriin. Alue on kaunista kallioista saaristomaisemaa, jossa merikotkat ovat päivittäinen näky, puhumattakaan runsaslukuisista vesilinnuista. Suunniteltujen voimaloiden ”jalkoihin” on jäämässä lähistöllä sijaitseva merikotkan pesä (n. 300 m lähimpään myllyyn) ja alueen kauniit lintujärvet.

WWF:n tuulivoimalaohjeiden mukaan tuulivoimaa ei tulisi rakentaa Kustaviin, koska se on merkittävä merikotkien poikastuotantoalue. Maakuntaliiton mukaan maakuntakaavaan ei ole Kustavin osalta kaavoitettu tuulivoimaa. Suuret yksiköt tulisi sijoittaa maakuntakaavan mukaan, ja suunnitteilla oleva 8 tuulivoimalan yksikkö on Varsinais-Suomen mittakaavassa suuri.

Kustavin kunta suhtautuu hankkeeseen myönteisesti. Sopimus on tehty Kansallistuuli Oy:n ja yksityisen maanomistajan välillä. Koska kyseessä on business, on pelkona, että hanke toteutuu ilman kunnollista ympäristöselvitystä.  Tästä syystä vastustamme hankkeen etenemistä ja kaavamuutosta. Tuulivoimaloille tulisi löytää sijoituspaikka, joka ei ole ristiriidassa muiden luontoarvojen kanssa.

Huomaathan, että emme vastusta tuulivoimaa, mutta vastustamme tuulivoimaloiden sijoittamista Suomen herkkään ja uniikkiin saaristomaisemaan.

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Miia Tanskanen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko asuntolainojen korkovähennykset poistaa?