Kuusamoon rautatie

KOILLISMAA ELVYTYKSEN JA KEHITTYMISEN VÄLIINPUTOAJA ?

Puuttuuko ministeri Vehviläisen suomen kartasta osia ?
Tähän tulokseen kansalainen päätyy, kun katsoo hänen esittämiään liikenneinfraan liittyviä elvytystoimia. Tarpeet päättyvät linjalle Kuopio-Oulu, mitä nyt hieman sähköä tarjoaa Rovaniemi-Kemijärvi radalle.

Tänään - 8.12.2010 saatan vain todeta, että Itä-Pohjoinen jäi kaikesta elvytysrahasta paitsi. Väki on vähentynyt entisestään......

Koillismaan ja Kainuun alue on jo yli vuosisadan ollut syrjäisestä sijainnista huolimatta tunnettua matkailualuetta. Jo hiihto- ja hevoskyytien aikaan siellä vieraili matkailijoita, joskin rajoitetusti. Vahvasta mielenkiinnosta huolimatta Koillismaa ei edelleenkään ole kaikille helposti saavutettava kohde riippuen kulloisestakin suhdannetilanteesta. Kalliit lentoliput tai kallis polttoaine rajoittavat Koillismaan matkailuliikennettä ja paikallisten matkustamista sekä työmatkaliikennettä.
Jotta Koillismaa ja Pohjois-Suomi - Kuusamo alueen vahvana toimijana - voisi tulevaisuudessakin kilpailla muun maan tai Euroopan kohteitten kanssa vähintäänkin kohtuullisesti, tarvitsee alueen saavutettavuus laajemman, ekologisen ja kohtuuhintaisen liikenneverkon olemassa olevan lisäksi, siis rautatien.

Aika on nyt kypsä ja tarve huomattava. Tarvitsemme siihen kuitenkin Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tuen, kansanedustajiemme aikaa, sekä ministerien avarakatseisuutta. Haluaako joku olla joukosta poissa kun synnytetään jopa satoja vuosia positiivisesti vaikuttavaa uutta hanketta. Luodaan edullisesti pysyviä rakennus- ja palvelutyöpaikkoja alueille, joiden muuttotappio aiheuttaa liian positiivisen kuvan työttömyyslukuihin. Tulevan radan varren kunnista Kajaani-Taivalkoski-Kuusamo akselilla viime vuosien muuttotappio luetaan tuhansissa henkilöissä. Yksin Kuusamon asukasmäärä on pudonnut jo alle 17.000:n, kun se 10 vuotta sitten oli n. 19.000. Hanke on tässäkin valossa edullinen myös valtiolle kaikkine positiivisine seurannaisineen. Esim. henkilöautoliikennettä välillä Helsinki-Kuusamo saataisiin vähennettyä rajusti, sillä yksin Kuusamossa käy vuosittain noin miljoona matkailijaa. Lehtiartikkelien perusteella myös VR:llä on tämä merkittävä asia huomioitu. Koillismaan matkailupalvelut pystyvät hoitamaan vaikka tuplaten em. kävijämäärän ja raideliikenteen ansiosta parantamaan ratkaisevasti ympärivuotista matkailuvirtaa, joka taas takaisi ympärivuotisia työpaikkoja nykyisen sesonkityön sijaan unohtamatta muuta elinkeinotoimintaa mm. sahateollisuus erittäin merkittävänä.

Haastankin koko Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat ja kuntajohtajat sekä kansanedustajat ja ministerit yhteisiin talkoisiin kuluvan vuosisadan merkittävimpään hankkeeseen itäisen Pohjois-Suomen alueelle. Rautatieyhteys Kajaanista Taivalkosken kautta vähintään Kuusamoon ja joskus ehkä jopa jäämerelle saakka antaa paremmat eväät huomiseksi koko radan varteen ja lisää mahdollisuuksia myös nuorisollemme asua niin halutessaan kotiseudulla. Odotamme täällä, että Tuomo Hännisen esitys otetaan vakavasti eduskunnassa yli puoluerajojen.

Nyt päivityshetkellä, 8.12.2010 allekirjoittaneita on vasta 1477, mutta tämä taistelu on vasta alussa. Prosessi siirtyy pikkuhiljaa nuorille aikuisille, jotka aktiivsen työn tuloksena pääsevät jossakin vaiheessa toteamaan onnistumisen iloa. "Villejä visioita" vain kehiin.

Jussi Törmänen, projektipäällikkö/ ekologinen rakentaminen ja korjausrakentaminen

Nummela/ Helsinki - ja väliin myös Kuusamo