Kuusisaaren metsät on suojeltava!

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Vaasan saaristossa sijaitsevan Kuusisaaren virkistysalueen metsien hakkuusuunnitelmat perutaan ja metsät suojellaan. Saaren metsien luonto- ja virkistysarvot ovat korvaamattomat. Vetoamme Vaasan kaupunkiin, että se aloittaisi neuvottelut ELY-keskuksen kanssa Kuusisaaren metsien suojelusta.

Perustelut:

Vaasan kaupungin omistama metsäalue Kuusisaaressa on kokonaisuudessaan suojeluvalmis. Juuri tällaiset maankohoamisrannikon vanhat metsät ovat haluttuja kohteita metsäluonnon suojeluohjelmaan (METSO). Kaupunki saisi reilun, verottoman korvauksen puustosta, ja saari säilyttäisi ainutlaatuiset luonto- ja virkistysarvonsa. Vastaava menettely tehtiin naapurisaaren Lammassaaren metsistä menestyksekkäästi muutama vuosi sitten.

Kuusisaaren metsät on merkitty maakuntakaavaan virkistysalueena. Lisäksi alueen hoitoluokitus on S eli suojelualue! Suojelumetsät eivät kuulu metsänhoidollisten toimenpiteiden piiriin.

Suunnittelumääräysten mukaan myöskään virkistysalueelle ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka voivat olennaisesti muuttaa alueen luonnonympäristöä. Suunnittelussa ja toimenpiteissä tulee huomioida kulttuuriympäristö-, maisema- ja luontoarvot. Massiivisten hakkuiden jälkeen nämä arvot olisi menetetty.

Saaren metsät ovat aktiivisessa virkistyskäytössä. Kuusisaari on ehkä Vaasan tunnetuin saari. Siellä sijaitsee Jannen Saluuna, hyvin suosittu matkailu- ja turistikohde, jonka yhteydessä on luontopolku. Se on saaren metsät kiertävä kaunis, monipuolinen ja hyvin merkitty, noin kolme kilometriä pitkä elämyspolku täynnä katseltavaa, koettavaa ja ihmeteltävää. Saaristoristeily kulkee sinne koko kesän useita kertoja viikossa, sesonkiaikaan jopa kaksi kertaa päivässä. Myös talvisin alueella on aktiivista toimintaa.

Vaasan kaupungin nyt nähtävillä olevassa metsäsuunnitelmassa on Kuusisaaren metsiin suunnitteilla yli 10 hehtaarin avohakkuut! Sen lisäksi suunnitelmassa on vielä saman verran harvennushakkuita. Hakkuut tulevat monin paikoin aivan mökkitonttien rajapyykeille. Voi perustellusti sanoa, että juuri mitään ei saaren luonnosta jää jäljelle. Suositut marjastus- ja sienestyspaikat tuhoutuvat. Avohakkuun ja rankan metsänkäsittelyn jälkeen metsän virkistyksellinen arvo ei kymmenien vuosienkaan päästä ole ennallaan, luontoarvoista puhumattakaan.Kuusisaaren rannoilla on paljon mökkitontteja. Hakkuut tulevat monin paikoin aivan tonttien rajapyykeille asti. Syysmyrskyjen puhaltaessa täydellä voimallaan tonttien puista tuskin moni jää pystyyn jos saaren koko keskiosa ammottaa tyhjyyttään.

Metsäsuunnitelman mukaan kaupunki selvittää mahdollisuuksia suojelumetsien lisäämiseen metsäomaisuudessaan. Tässä on siihen nyt loistava tilaisuus!

Kuusisaari metsineen on ehdottomasti yksi Vaasan helmistä. Saaristo on olennainen osa Vaasan imagoa kauniina luontomatkailukohteena. Kuusisaaren asema kansainvälisestikin arvokkaana alueena maailmanperintöalueen välittömässä läheisyydessä tulee ottaa kaikessa suunnittelussa huomioon. Näin lyhytnäköisiä ja tuhoisia suunnitelmia ei voida toteuttaa.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Hanna Möuts voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…