Koisjärven päiväkodin lakkauttamista vastaan

Pusulan päiväkodin Koisjärven yksikön huoltajia on tiedotettu 8.2.2019 esityksestä, joka on valmisteltu Lohjan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden lautakunnalle liittyen Koisjärven päiväkodin lasten siirtämisestä Pusulan päiväkodin tiloihin 1.8.2019 alkaen. Tämän esityksen on valmistellut Lohjan kaupungin alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalveluiden palvelupäällikkö Anu Koivumäki. Esityksen toteutuminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että Lohjan kaupunki ei enää järjestäisi varhaiskasvatusta Koisjärven päiväkodissa syksystä 2019 alkaen. Lautakunta päättää asiasta 6.3.2019 kokouksessaan. (Koivumäki 2019.) Tämä adressi on laadittu ennen kaikkea Koisjärven alueen lasten ja heidän vanhempiensa puolesta.  

Koisjärven päiväkodin Kuuset-ryhmässä on tällä hetkellä 23 lasta. Valmistellun ehdotuksen toteutuessa Kuuset-ryhmään sijoitetut lapset siirtyisivät Pusulan päiväkotiin, elleivät huoltajat hae lapselleen siirtoa toiseen varhaiskasvatusyksikköön. (Koivumäki 2019.) Koisjärven päiväkodilta on Pusulan päiväkodille matkaa noin 10 km. Sama välimatka on myös toiseen lähimpään, kunnalliseen varhaiskasvatusyksikköön eli Nummen Oinolan päiväkotiin. Toteutuessaan siirto tarkoittaisi siis esimerkiksi Koisjärvellä asuville ja pääkaupunkiseudulla työskenteleville lasten vanhemmille noin 40 kilometrin lisäyksen päivittäisiin ajomatkoihin. Lähialueelta on hiljattain siirretty Saukkolan päiväkodin lapset Oinolan varhaiskasvatusyksikköön, joten huoli alueen kunnallisten varhaiskasvatuspaikkojen riittävyydestä on jo näillä resursseilla ajankohtainen ja aiheellinen. Lisäksi Lohjan kaupunki rajasi vastikään yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelien myöntämistä (Lohjan kaupunki 2019).

Koisjärven päiväkotiin sijoitettujen lasten vanhempien mielipiteet kyseisestä paikasta ovat tämän adressin laatijan kuuleman mukaan olleet yksinomaan positiivisia, ja päiväkodin lakkauttaminen onkin herättänyt huolta ja ihmetystä lasten vanhempien keskuudessa. Päiväkodin sisätilat ovat kodinomaiset ja pihapiiri maastoltaan vaihteleva tarjoten lapsille mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan ja mitä mielikuvituksellisempiin leikkeihin, sekä lisäksi puiden antamaa suojaa tuulelta ja auringolta. Lasten kanssa tehdään paljon retkiä aivan pihan laidalta alkavaan metsään, jossa lapset voivat kehittää luontosuhdettaan ja harjoitella luonnossa liikkumista. ”Luonnossa oleminen vähentää tutkitusti lasten ja nuorten stressiä, parantaa keskittymiskykyä, lisää luovuutta ja myönteisiä tunteita toisia kohtaan sekä koordinaatiokykyä.” (Suomen luonnonsuojeluliitto.) Yksikön pienen koon vuoksi hoitajien on helpompi huomioida lapset yksilöllisesti ja olla aidosti läsnä arkisissa tilanteissa myös erityistä tukea vaativien lasten osalta. Yksikössä ei ole todettu myöskään sisäilmaongelmia, joille aiemmin herkistyneet lapsetkaan eivät tiettävästi ole oireilleet Koisjärven päiväkodin tiloissa.  

Tämän adressin allekirjoittaneet puoltavat Koisjärven päiväkodin säilyttämistä, jolla voitaisiin taata myös jatkossa lapsille tuttu, turvallinen, mielekäs ja kodinomainen ympäristö varhaiskasvatuksen piirissä. Tämä adressi siihen kerättyine allekirjoituksineen esitellään ensimmäisen kerran huoltajille ja asiasta kiinnostuneille järjestettävässä tiedostus- ja kuulemistilaisuudessa 26.2.2019 Koisjärven päiväkodin tiloissa. Lopullinen versio adressista toimitetaan 6.3.2019 järjestettävään lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokoukseen, jossa päiväkotiryhmän siirrosta päätetään.    

 

Lähteet:  

Koivumäki, A. 2019. Tiedote Koisjärven päiväkodin Kuuset-ryhmän siirtämisestä yksikön huoltajille.  

Suomen luonnonsuojeluliitto. Luonto lapsen voimavarana. Viitattu 8.2.2019. https://www.sll.fi/mita-me-teemme/kestava-elamantapa/askelia-eteenpain/koulumetsat

Lohjan kaupunki. 2019. Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli. Viitattu 8.2.2019. https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut/yksityisen-paivahoidon-palveluseteli/


Pirita Neela Korander    Ota yhteyttä adressin tekijään
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )