Kuvataideopetuksen säilymisen puolesta Kaapelitehtaalla

Kaapelitehdas Oy:lle ja Helsingin Suomenkieliselle työväenopistolle.

Vetoomus Helsingin Suomenkielisen Työväenopiston kuvataiteen opetuksen säilymisen puolesta Kaapelitehtaalla

Saimme tietää, että Kaapelitehdas suunnittelee työväenopiston vuokrasopimuksen irtisanomista.

Helsingin työväenopisto on iso kulttuurilaitos, joka vastaa Suomessa suurelta osin taideyleisön kasvattamisesta. Opisto on toiminut Kaapelitehtaan tiloissa vuodesta 1994. Kaapelitehtaan toimipisteen opetuksessa varsinkin kuvataiteella on suuri osuus, mutta siellä opetetaan myös musiikkia, käsitöitä, tietotekniikkaa, kieliä, liikuntaa ja ilmaisutaitoa sekä merenkulkua. Kaapelitehtaan tiloissa opiskelee noin 4000 opiskelijaa ja tänä syksynä siellä on 231 kurssia.

Tilat kaapelitehtaalla on räätälöity opiston opetuksen käyttöön. Luokkien täyttöaste on hyvä ja tilat toimivat. Korvaavien tilojen löytyminen on vaikeaa ja tulee kalliiksi. Erityisesti kuvanveiston ja keramiikan opetukset ovat uhan alla lakata niiden tilallisten erityisvaatimusten takia.

Kaapelin alueella asuu kasvava määrä helsinkiläisiä. Tiloihin on hyvät yhteydet Lauttasaaresta, Jätkäsaaresta, muualalta keskusta ja Espoosta. Jos Kaapelin opetustiloista luovutaan, iso osa helsinkiläisiä jää opiston palveluiden saavuttamattomiin.

Opiston kuvataiteen opiskelijat Kaapelitehtaalla muodostavat aktiivisen yhteisön. Opiston tiloissa opiskelee viikoittain sadoittain ihmisiä, jotka käyttävät Kaapelitehtaan ravintolan, taidekaupan, kehystämön, kirjakaupan ja keramiikkakeskus Septarian palveluja sekä vierailevat Kaapelitehtaan näyttelyissä, museoissa ja tapahtumissa. He ovat aidosti kiinnostuneita kulttuurista ja taiteesta ja muodostavat aktiivisen yleisön tapahtumille.

Työväenopisto on myös vuosien aikana osallistunut Kaapelitehtaan tapahtumiin, mm. Taiteiden yöhön, Kierrätystehtaaseen ja Kaapelin jouluun ja tehnyt yhteistyötä esim. Helsingin taiteilijaseuran kuvataidekoulun ja Vapaan taidekoulun kanssa lainaten heille mm. opetusvälineitä.

Kuvataiteen laaja ja korkeatasoinen kevätnäyttely on useana vuotena ulottunut omista tiloistamme ravintolan tiloihin ja olemme pitäneet näyttelyitä myös VIA Kaapelissa ja Ruoholahden metroasemalla tuoden Kaapelitehdasta ja sen toimintaa esille.

Opisto tarjoaa työtä niin Kaapelitehtaan kuin muillekin taiteilijoille, ja he ovat järkyttyneitä tilanteesta, jossa opetus Kaapelitehtaalla uhkaa loppua.

Työväenopisto joutuu keväällä 2017 luopumaan myös Kalliossa sijaitsevista kuvataidekeskus Hapen tiloista, ja olemme yhtäkkiä tilanteessa, jossa koko kuvataideopetuksen jatkuvuus kaikista aktiivisimmilla alueillamme Kalliossa ja keskustassa on uhattuna. Kaapelitehtaalla käytössämme on ollut kaksi tilavaa kuvataideluokkaa, toinen niistä verstas, joka on mahdollistanut mm. kuvanveiston työpajatyöskentelyn, jollaista ei ole mahdollista järjestää missään muualla opiston tiloissa, ja jonka tyyppisen tilan saaminen johonkin toiseen paikkaan on epätodennäköistä. Kuvanveiston opetuksen osalta kaupungin tarjoamasta 8 pitkäkestoisesta kuvanveiston kurssista 5 kpl on sijoittunut Kaapelille. Kaapelitehtaan tilat ovat mahdollistaneet myös suurikokoisten teosten työstämisen mikä ei ole mahdollista muissa opiston kuvataideluokissa.

Kaapelitehdas opetuspaikkana tuo opiskelijat taiteen keskiöön, mahdollistaa raja-aitojen häivyttämisen ja voi uudelleen määritellä taiteen roolia yhteiskunnassa.

Kiteytettynä Kaapelitehdas on ollut kuvataideopetuksellemme ihanteellinen ympäristö, jossa on palkitsevaa opettaa ja tehdä taidetta ja joka ilmapiiriltään innostaa työskentelyyn heti kun sinne saapuu. Opiskelu on kunnianhimoista ja opiskelijoina on myös taiteen ammattilaisia.                     Se tuo taiteen entistä lähemmäksi arkea.

Toivomme, että harkitsisitte mahdollisuutta, että edes kuvataiteen opetuksemme voisi
säilyä Kaapelitehtaalla ja jos joku joudutaan irtisanomaan, se ei kohdistuisi kaltaiseemme
vuokralaiseen, jonka toiminnalle irtisanominen aiheuttaisi suurta haittaa.