Kuvataiteelle nimikkopäivä ja liputuspäivä 10.7./En märkesdag och flaggdag för bildkonsten 10.7

Kuvataide on tärkeä osa suomalaista kulttuuria. Suomessa ei ole kuvataiteelle omaa liputuspäiväänsä. Haluamme yleisellä liputuspäivällä kunnioittaa suomalaista kuvataiteen perintöä ja nostaa esiin sen merkitystä kansalaisille.

Pyrimme saamaan Helene Schjerfbeckin syntymäpäivästä valtakunnallisen kuvataiteen päivän ja vakiintuneen liputuspäivän. Helene Schjerfbeck (1862-1946) on kansainvälisesti arvostetuimpua ja tunnetuimpia suomalaisia kuvataiteilijoita. Päivämäärällä haluamme myös nostaa naisten näkymistä kulttuurin alalla.

Aloite kuvataiteen oman nimikkopäivän saamiseksi liputuspäiväksi on lähtenyt vireille jo vuonna 2004, minkä jälkeen kuvataiteen puolesta on liputettu eri puolilla Suomea ja järjestetty ohjelmaa (ks. Suuri Maalaustapahtuma, www.maalaustapahtuma.fi).  Toisin kuin monilta muilta kulttuurin alueilta kuvataiteelta puuttuu oma liputuspäivänsä. Kuvataiteen päivä liputuspäivänä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja nostaa myös naisten asemaa kulttuurissamme, sillä naisiin liittyvät liputuspäivät ovat aliedustettuina. Pyrimme aloitteella lisäämään kansalaisaktiivisuutta ja tuomaan kuvataiteelle lisää näkyvyyttä ja tunnustusta.

Suomen akvarellitaiteen yhdistys 

Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs

 

 Bildkonsten är en viktog del av den finländska kulturen, men i Finland saknar bildkonsten en egen flaggdag. Vi vill genom införandet av en allmän flaggdag hedra den finländska bildkonstens arv och lyfta fram dess betydelse för landets medborgare.

Vi strävar efter att göra Helene Schjerfbecks födelsedag, 10 juli, till en nationell dag för bildkonst och till en officiell flaggdag. Helene Schjerfbeck (1862-1946) är internationellt sett en av Finlands mest högaktade och berömda konstnärer. Samtidigt vill vi med denna dag även lyfta fram kvinnors synlighet på kulturfältet.

Initiativet till att skapa bildkonstens dag och införandet av flaggdag startades 2004, och sedan dess har det runtom i Finland flaggats för bildkonsten på just denna dag samtidigt som det ordnats program med anknytning till bildkonsten. (se. Stort Målarevenemang, www.maalaustapahtuma.fi/ stort-malarevenemang) Bildkonstens dag har även firats på andra orter i Finland där liknande program ordnats. Bildkonstens dag som flaggdag stärker gemenskapen och lyfter fram kvinnornas ställning i vår kultur, eftersom kvinnor sammankopplade med flaggdagar är underrepresenterade. Genom detta initiativ strävar vi efter att öka medborgaraktiviteten samt att ge mer synlighet och erkännande till bildkonsten. 

Avarellkonstföreningen i Finland

Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs r.f. 


Marjatta Kantola, Suomen akvarellitaiteen yhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään