Laajakallion koulun piha-alueen laajennus vastaamaan oppilasmäärään kasvua ja uuden ikäjakauman tarpeita

Laajakallion koulu ja päiväkoti Kirkkonummella muodostavat yhdessä Laajakallion oppimiskeskuksen. Vuonna 2003 toimintansa aloittanut Laajakallion koulu on alun perin suunniteltu tiloiltaan ja varustukseltaan vuosiluokkien 1-4 opetukseen. 1.8.2018 alkaen koulussa ovat opiskelleet vuosiluokat 1–5 ja 1.8.2019 alkaen koulu on yksisarjainen vuosiluokkien 1–6 koulu.

Tällä adressilla haluamme esittää kantamme sen puolesta, että Laajakallion koulun piha-alueella huomioidaan oppilasmäärän kasvu sekä vuosiluokkien 5-6 oppilaiden tarpeet. Nykyisellään välituntipiha-alueella mahtuu leikkimään hyvin noin 80 oppilasta.

Syksystä 2019 alkaen koulussa on kuitenkin jo yli 120 oppilasta, jolloin piha-alue jää auttamattomasti liian ahtaaksi. Lisäksi tulee huomioida, että vanhemmilla oppilailla on tarve erilaiseen välituntiaktiivisuuteen kuin nuoremmilla.

Jotta Laajakallion oppimiskeskukselle varattu maa-ala saadaan mahdollisimman hyvin hyötykäyttöön, ehdotamme, että piha-aluetta laajennetaan pelikentän vasemmalle puolelle, istutusten väliselle alueelle ja pyörätelineitä siirrettäväksi. (ks. karttaliite 1).

Ehdotuksemme on, että kyseinen alue muokataan aidatuksi pelialueeksi ja päällystetään asfaltilla kunnan toimesta siten, että uusi pelialue on valmis ja oppilaiden käytössä heti syyslukukauden 2019 alusta asti.

Asfaltointia on hyvä saada myös koulun piha-alueen etuosaan, jolloin naruhyppely ja itse piirretyt liikuntaa edistävät ruudukot voidaan piirtää liiduilla tai maalata asfalttiin.

Eri-ikäisten jalkapallon pelaajien tarpeet tulee myös huomioida. Jotta pihalla voidaan pelata kahta eri peliä, maaleja tarvitaan neljä nykyisten kahden sijaan.

Mikäli koulun takana olevaa nurmikenttää ja sen hoitoa parannettaisiin, aluetta voisi käyttää myös välitunneilla esimerkiksi frisbeegolfiin tai muuhun liikunnallisen aktiviteettiin.

Lisäksi ehdotamme, että koululle hankitaan uusia leikkitelineitä nykyisten lisäksi ja tilalle. Osa nykyisistä leikkitelineistä on tullut ajan saatossa heikkoon kuntoon, eikä varaosia ole enää saatavilla. Korvattavista telineistä tehdään erikseen tarkempi suunnitelma, mikäli tätä osaa ehdotuksesta viedään eteenpäin.

Katsomme, että nämä muutokset yhdessä laajentavat koulun turvallista leikki- ja ulkoilualuetta huomattavasti ja mahdollistavat myös isompien oppilaiden aktiivisen liikkumisen välituntien aikana.

8D42C405-757F-45A4-BB70-2C10C6DB6044.jpeg


Laajakallion koulun vanhempainyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään
Facebook
Pitäisikö kesäajasta luopua?