Estäkää Laajakosken sairaalan ja maa-alueiden myynti venäläisyritykselle!

Kuntalaisaloite Kotkan kaupunkisuunnittelulautakunnalle on tehty (alempana)!

Me tähän adressiin allekirjoittaneet haluamme estää isänmaamme myynnin ulkomaalaisten omistukseen ja varsinkin EU:n ulkopuolisille valtioiden tahoille.

Keskiviikkona (11.3.2009) Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf ja palvelujohtaja Tauno Telaranta olivat neuvottelemassa Moskovassa Laajakosken sairaalan myynnistä 19.11.2008 (päivämäärä virheellinen 2009) tehdyn esisopimuksen sisällön mukaisesti. Kauppakirjan on Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kiinteistöjä hallinnoivan Kastek-Kiinteistöt Oy:n puolesta allekirjoittanut Tauno Telaranta ja "Zdorovje tseloveka" -yhtymän (Ihmisen terveys) puolesta ainakin Peter Shtaba. Kaupanvahvistajana toimi Sakari Seppälä.

Kauppasopimuksessa Laajakosken sairaalan kaikkia rakennuksia luonnehditaan "huonokuntoisiksi ja ne on peruskorjattava tai purettava". Kaupan hinta on 1,4 miljoonaa euroa ja siihen kuuluu noin 23 hehtaaria maata. Ostajataho, samoin Laajakoskelle aiottu toiminta ovat edelleen epäselviä, onneksi myös rahoitus. Ostajalle ja Kastek Oy:lle 23 hehtaarin maa-alueen sisällyttäminen kauppaan näyttää tärkeältä, mutta sitä ei ole hyväksyttävästi perusteltu. Erityisen kummallista on Kotkan kaupungin into myydä vielä 27 hehtaaria maata Zdorovje tselovekalle, myyntiä valmistellaan virkamiestyönä.

Laajakosken sairaalan kiinteistöissä on tällä hetkellä kaupungin järjestämiä mielenterveyspalveluita ja Kymen A-klinikkasäätiön toimintaa. Samoin siellä toimii alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkoti. Yhteensä Laajakoskella työskentelee siis noin 60 henkilöä. Takuita myynnin yhteydessä syntyvistä uusista työpaikoista ei ole annettu. Laajakosken sairaalaa ympäröiviä maita on vuokrattu maanviljelyyn.

Olen kerännyt myös paperi-versioon "ovelta-ovelle"-periaatteella jo 109 nimeä, jotka olen lisännyt nettiadressiin! Tämä kiertue jatkuu vielä ainakin tämän kuntalaisaloitteeni käsittelyn loppuun asti.

Tämä adressi kokonaisuudessaan kaikkine allekirjoituksineen tullaan luovuttamaan liitteenä Kotkan kaupunkisuunnittelulautakunnan ja sittemmin valtuuston käsittelyihin, kun tätä kauppaa käsitellään näissä kokouksissa, tekemäni kuntalaisaloitteeni myötä!Kuntalaisaloite, jonka perustarkoitus on estää tulevaisuuden maakauppojen suora myynti:

Kuntalaisaloite Kotkan kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle

Estäkää Laajakosken maa-alueiden myynti venäläisyritykselle!

Keskiviikkona (11.3.2009) Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf ja palvelujohtaja Tauno Telaranta olivat neuvottelemassa Moskovassa Laajakosken sairaalan myynnistä tehdyn esisopimuksen sisällön mukaisesti. Kauppakirjan on Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kiinteistöjä hallinnoivan Kastek-Kiinteistöt Oy:n puolesta allekirjoittanut Tauno Telaranta ja "Zdorovje tseloveka" -yhtymän (Ihmisen terveys) puolesta ainakin Peter Shtaba. Kaupanvahvistajana toimi Sakari Seppälä. Kaupan hinta on 1,4 miljoonaa euroa ja siihen kuuluu noin 23 hehtaaria maata. Ostajalle ja Kastek Oy:lle 23 hehtaarin maa-alueen sisällyttäminen kauppaan näyttää tärkeältä, mutta sitä ei ole hyväksyttävästi perusteltu. Erityisen kummallista on Kotkan kaupungin into myydä vielä 27 hehtaaria maata Zdorovje tselovekalle, myyntiä valmistellaan virkamiestyönä.

Laajakosken sairaalan kiinteistöissä on tällä hetkellä kaupungin järjestämiä mielenterveyspalveluita ja Kymen A-klinikkasäätiön toimintaa. Samoin siellä toimii alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkoti. Yhteensä Laajakoskella työskentelee siis noin 60 henkilöä. Takuita myynnin yhteydessä syntyvistä uusista työpaikoista ei ole annettu. Laajakosken sairaalaa ympäröiviä maita (27 ha) on vuokrattu maanviljelyyn.

Tämän takia olen perustanut (Ke 11.3.09) kansalaisadressin, jonka tarkoitus on estää isänmaamme myynnin ulkomaalaisten omistukseen ja varsinkin EU:n ulkopuolisten valtioiden tahoille.

Tätä adressia voi seurata seuraavassa osoitteessa; http://www.adressit.com/laajakoskensairaalanmyynti.

Me tähän adressiin allekirjoittaneet haluamme ottaa kantaa Kotkan kaupungin myyntipäätöksiin ja samalla vaadimme jatkoa noiden maiden vapaana liikkumismahdollisuuksiin, koska pelkäämme näiden maiden myynnin jälkeiselle yksityistämiselle ja yleisen liikkumiskiellon tuloon! Lisäksi kaupanteon aikana käyty keskustelu myös sairaalaa ympäröivien 27 hehtaarin maa-alueista on estettävä! Siksi haluamme, että tulevaisuudessa ulkomaalaisille, niin yrityksille, kuin yksityisillekin, tehtävien kaupunkimme omistamien maiden maakauppojen sisällistettäisiin ehto, jossa maita ei suoraan myydä, vaan ne vuokrattaisiin määräaikais-sopimuksilla (esim. 20-30 v) koko kuntamme alueella. Rakennuksien osalta kauppaa voidaan, kumminkin vielä käydä.

Tämä adressi kokonaisuudessaan kaikkine allekirjoituksineen tulen luovuttamaan liitteenä Kotkan kaupunkisuunnittelulautakunnan ja sittemmin valtuuston käsittelyihin, kun tätä kauppaa käsitellään näissä kokouksissa, tekemäni kuntalaisaloitteen ja kaupanvahvistamisen myötä! Välikäsittelyihin tuon aina sen aikaisen allekirjoittaneiden listan. Tämän hetkinen tilanne (17.3.09 klo 18.00) on 250 allekirjoittanutta.


Kotkassa 17.3.2009

Roni Mänttäri
250:nnen adressin allekirjoittaneen puolesta
Kotka


Liitteet:

1. Adressin tämän hetkisten allekirjoittajien lista