Estäkää Laajakosken sairaalan ja maa-alueiden myynti venäläisyritykselle!

Roni Mänttäri
Adressin tekijä

#1 Tämän päivän Kymen Sanomista artikkeli:

12.03.2009 17:01

Laajakoskesta jätettiin kilpaileva ostotarjous
12.3. 04:00

Laajakosken ostosta on jätetty venäläisyrityksen kanssa kilpaileva tarjous.
Kuva: Arkisto

Kotkalaisliikemiehet tarjoavat sairaalakiinteistöstä 1,45 miljoonaa euroa. Antero Ala-Kiiskilä

KOTKA. Laajakosken sairaalakiinteistön ostosta on jätetty venäläisyrityksen kanssa kilpaileva tarjous. Kotkalainen liikkeenharjoittaja Markku Enqvist jätti keskiviikkona kiinteistön omistavalle Kastek Oy:lle kirjallisen ostotarjouksen perustettavan osakeyhtiön nimissä.

Tämä tarjous on 50 000 euroa suurempi kuin venäläisen Zdorovje tselovekan tarjous eli 1,45 miljoonaa euroa.

Tarjouksen taustalla on Enqvistin mukaan useita kotkalaisia liikemiehiä, sen tarkemmin hän ei kuitenkaan vielä halua taustavoimia paljastaa. Liikkeellepanevana voimana on se, että sairaalakiinteistön ei haluta päätyvän venäläisille ostajille.

- Kauppaa on junailtu sisäpiirihommana niin, ettei edes kauppasummaa ole haluttu paljastaa.

Enqvistin mielestä 1,4 miljoonaa euroa on pilkkahinta Laajakosken kiinteistöstä. - Mutta kun Kotkan palvelujohtaja Tauno Telaranta sanoo, että hinta on hyvä, niin me tarjoamme nyt hieman enemmän.

Laajakosken sairaalan kiinteistö tarjoaa Enqvistin mukaan rajattomat mahdollisuudet erilaisille toiminnoille.

- Jos kauppa toteutuu, aloitamme välittömästi kehittämisyhtiö Cursorin kanssa neuvottelut. Alustavat liiketoimintasuunnitelmat ovat jo olemassa.

Nykyisten vuokralaisten kanssa jatkettaisiin yhteistyötä ja laajennettaisiin tätä toimintaa. Maa-aluetta on niin paljon, että sinne voitaisiin suunnitella siirtolapuutarha-alue. Kymijoen ranta tarjoaa Enqvistin mielestä hyvät mahdollisuudet virkistyskalastukselle.

- Laajakosken sairaalahan oli myös entinen karjatila. Ainakin ulospäin entiset sikalarakennukset vaikuttavat toimintakuntoisilta vaikkapa hevoshotellina.

Kiinteistön omistavalle Kastekille entinen sairaala on ongelmakiinteistö, jonka arvioitiin tuottavan esimerkiksi viime vuonna tappiota noin 100 000 euroa.

Sairaalakiinteistössä on yhteensä noin 7 000 neliötä lämmitettävää tilaa. Vanhin rakennuksista on peräisin 1920-luvulta. Viimeiset laajennukset on tehty 1960- ja 1970-luvuilla.

Jos kauppa kotkalaisliikemiesten kanssa toteuisi, kiinteistössä siirryttäisiin Enqvistin mukaan uuteen aikakauteen energiamielessä. Energia-alalla Kotkan Polttopuun yrittäjänä hän aloittaisi säästötoimet muuttamalla tuhansien kuutioiden lämmittämisen uusiutuvalle energialle eli pelletille.

- Sillä saavutetaan jo suuret vuotuiset säästöt.

Enqvist sanoo liikemiesten jättäneen ostotarjouksen vakavassa mielessä. - Ei tämä vitsi ole eikä yhden miehen juttu. Pallo on nyt Kastekilla, myykö venäläisille vai suhtautuuko meihin vakavasti.

http://www.kymensanomat.fi/Uutiset---Uutiset-maakunnasta/2009/03/12/Laajakoskesta+j%E4tettiin+kilpaileva+ostotarjous/200936762356/5
Roni Mänttäri
Adressin tekijä

#2 Hienoa Markku Enqvist!

12.03.2009 17:04

Siis todella hienoa, että toit myös kotimaisen ja vieläpä paikkakuntalaisen vaihtoehdon esille!
Jukka Sinivaara
Kotka

#3 Oikeudellinen tarkastelu

14.03.2009 13:31

http://www.kymensanomat.fi/page.php?page_id=69&news_id=200936754833

LAAJAKOSKEN SAIRAALAKIINTEISTÖN KAUPPA

Yllättäen keskusteluun noussen Laajakosken entisen sairaalakiinteistön ja sen maa-alueiden mosko-valaiselle ”Zdorovje tseloveka” -nimiselle yritykselle myymistä koskevan asian osalta totena sel-vyyden vuoksi seuraavaa:

Kuntalaki 17.3.1995/365
13 § Valtuuston tehtävät Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

23 § Kunnanhallitus
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmiste-lusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johto-säännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, lai-tosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Vastoin kuntalain säännöksiä kaupunginjohtaja Lindelöf ja palvelujohtaja Telaranta ovat neuvotel-leet ”Zdorovje tselovekan” kanssa Laajakosken myynnistä, josta on solmittu esisopimus hintaan 1.4 milj. euroa. Kaupanvahvistajana esisopimuksen teossa on ollut kaupunkisuunnittelujohtaja Sakari Seppälä. Vastoin lakia Lindelöf,Telaranata eikä Seppälä ole informoineet kaupunginhallitusta kau-pan valmistelun eri vaiheista, esimerkiksi mitään tietoja kaupan osapuolena olevasta ”Zdorovje tselovekasta” ei ole kaupunginhallitukselle annettu. Näin ollen kauppaa on valmisteltu salaa ja lain-vastaisest niin sanottuna ”sisäpiirihommana” niin, ettei edes kauppasummaa ennen esisopimuksen tekoa paljastettu.

Kotkalainen yrittäjä Markku Enqvist on keskiviikkona 11.3.2009 jättänyt Laajakosken kiinteistön omistavalle Kastek Oy:lle 1,45 milj. euron suuruisen ostotarjouksen perustettavan osakeyhtiön ni-missä. Kymen Sanomissa torstaina 12.3.2009 olleen mukaan 1,4 miljoonaa euroa on pilkkahinta tästä kiinteistöstä. Ottaen huomioon, että kiinteistöön kuuluu 7 000 neliömetrin laajuinen sairaalarakennus ja 23 hehtaarin laajuinen maa-alue Kymijoen varressa, asuinkerrostalo ja rivitalo sekä muita rakennuksia, niin kiinteistön todellinen arvo on vähintään 7 miljoonaa euroa.

Tietojeni mukaan Kotkan Perussuomalaisten kaupunginvaltuutetut ovat 26.1.2009 järjestetyssä val-tuuston kokouksessa jättäneet Laajakosken kaupasta valtuustoaloitteen, jolla on kiinnitetty kaupunginhallituksen huomiota kuntalain 23 §:ssä tarkoitettuun kunnanhallituksen valvontavelvollisuuteen. Itse olin eilisiltana sekä puhelimitse että tekstiviestein yhteydessä palvelujohtaja Telarantaan ja kaupunkisuunnittelujohtaja Sakari Seppälään. Tässä yhteydessä informoin heitä asian juridisesta puolesta.

Edellä mainittujen ristiriitaisuuksien ja epäselvyyksien selvittämiseksi olen pyytänyt kaupunginhal-lituksen jäsen J-K Merivirtaa jättämään kaupunginjohtaja Lindelöfiä ja palvelujohtaja Telarantaa koskevan tutkintapyynnön poliisille.

Lopuksi totean, että kaikissa tapauksissa tämä asia tullaan ratkaisemaan joko hallinto-oikeudessa tai käräjäoikeuden kautta. Hallinto-oikeudessa kuten käräjäoikeudessakin Kotkan kaupunki vastaa asi-assa. Käräjäoikeudessa tulen itse vaatimaan Lindelöfille, Telarannalle ja Seppälälle 1 vuoden ehdo-tonta vankeutta sekä heidän tuomitsemistaan sopimattomina viraltapantaviksi!
MUISTUTAN YSTÄVÄLLISESTI KAUPUNGINVALTUUTETTUJA RIKOSLAIN 40 LUVUN SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISMAHDOLLISUUUDESTA!


Ystävällisesti

Jukka Sinivaara
rakennusinsinööri AMK
Kallionsivu 1 D 32, 48310 Kotka
puh. 040 850 8674

http://www.adressit.com/laajakoskensairaalanmyynti
Roni Mänttäri
Adressin tekijä

#4 Yli 210 nimeä kerätty!

16.03.2009 17:44

Hienostihan näitä nimiä tulee!
Olen saanut jo paperiversioon 64 nimeä, jotka olen lisännyt netti-adressin nimilistaankin. Lisää tulee kokoajan, kun saan niitä kerättyä. Tavoitteena olisi saada ainakin 1000 nimeä kasaan tai kerätä niitä siihen asti, kunnes kaupunginvaltuusto käsittele asiaa, varsinkin tuon lisäaluieden (+27 ha:n optiosta) myynnistä. Tänään on kumminkin jo valtuuston kyselytunnilla asiaa esillä, joten toivon tämän ihmismäärän vaikuttavan myyntipäätöksiin!

Mikäli tuo kauppa on jo tehty ja esisopimuksen sisältöön ei voisi enää vaikuttaa, niin toivottavasti tämä ainakin tulee näkymään tulevaisuuden maakauppojen sisältöön!

Lähden vielä lähipäivinä Laajakoskelle keräämään näitä lisää ovelta-ovelle!

Roni Mänttäri (roni.manttari@suomi24.fi)
16.3.2009
Kotka
Roni Mänttäri
Adressin tekijä

#5 Ei tontti kaupoille!

16.03.2009 21:03

Vastaavaa asiaa on myös valtakunnallisella tasolla ollut keräyksen alla:

http://www.adressit.com/eitonttikaupoille

Lukekaa sieltä lisää ja allekirjoittakaa sekin!
Roni Mänttäri
Adressin tekijä

#6 Paikallislehdet eivät julkaisseet tätä!

17.03.2009 15:30

Laajakosken maiden myynti ulkomaalaisomistukseen estettävä!

Kuten olemme jo viimeaikoina huomanneet paikallisissa lehdistä, että Laajakosken sairaalan ja sen lähiympäristöön kuuluvista maista ollaan tekemässä kaupankäyntiä venäläisyrityksen kanssa. Tuon kaupankäynnin kohteena on nyt tässä vaiheessa vain alueen rakennukset ja kauppahinnaksi on tulossa 1,4 M€:a. Tämän lisäksi kaupassa käytäisiin 23 hehtaarin maanomistuspohjan muuttamista ulkomaalaisille.

Tämä kauppa olisi mielestäni peruttava tuon maanomistuksen osalta. Sen takia olen (11.3.09) aloittanut netti-adressin ylläpidon "adressit.com/laajakoskensairaalanmyynti" -osoitteessa ja haluan siihen allekirjoittaneiden lisäksi ottaa kantaa tähän maanomistuksen osalta. Siihen on tällä hetkellä (16.3.09) tullut jo yli 220 allekirjoitusta. Varsinkin nyt, kun paikallinen yrittäjäkin on tehnyt siitä isomman (1,45 M€:n) kilpailevan tarjouksen.

Olen myös harkinnut tehdä kuntalaisaloitteen kaupungin valtuustolle, koskien tulevaisuuden maa-kauppoja ulkomaalaisille. Tässä adressissa olen vaatinut, että yhteiskunnan maita ei myytäisi suoranaisesti, vaan ne vuokrattaisiin määräaikaisin (esim. 20-30 v:n) sopimuksin.

Käyttäkää isänmaatanne kuinnioittavasti!

Roni Mänttäri
Kotka
Roni Mänttäri
Adressin tekijä

#7 Tänään tekemäni kuntalaisaloite

17.03.2009 21:18

Kuntalaisaloite Kotkan kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle 23.3.2009.

Estäkää Laajakosken maa-alueiden myynti venäläisyritykselle!

Keskiviikkona (11.3.2009) Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf ja palvelujohtaja Tauno Telaranta olivat neuvottelemassa Moskovassa Laajakosken sairaalan myynnistä tehdyn esisopimuksen sisällön mukaisesti. Kauppakirjan on Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kiinteistöjä hallinnoivan Kastek-Kiinteistöt Oy:n puolesta allekirjoittanut Tauno Telaranta ja "Zdorovje tseloveka" -yhtymän (Ihmisen terveys) puolesta ainakin Peter Shtaba. Kaupanvahvistajana toimi Sakari Seppälä. Kaupan hinta on 1,4 miljoonaa euroa ja siihen kuuluu noin 23 hehtaaria maata. Ostajalle ja Kastek Oy:lle 23 hehtaarin maa-alueen sisällyttäminen kauppaan näyttää tärkeältä, mutta sitä ei ole hyväksyttävästi perusteltu. Erityisen kummallista on Kotkan kaupungin into myydä vielä 27 hehtaaria maata Zdorovje tselovekalle, myyntiä valmistellaan virkamiestyönä.

Laajakosken sairaalan kiinteistöissä on tällä hetkellä kaupungin järjestämiä mielenterveyspalveluita ja Kymen A-klinikkasäätiön toimintaa. Samoin siellä toimii alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkoti. Yhteensä Laajakoskella työskentelee siis noin 60 henkilöä. Takuita myynnin yhteydessä syntyvistä uusista työpaikoista ei ole annettu. Laajakosken sairaalaa ympäröiviä maita (27 ha) on vuokrattu maanviljelyyn.

Tämän takia olen perustanut (Ke 11.3.09) kansalaisadressin, jonka tarkoitus on estää isänmaamme myynnin ulkomaalaisten omistukseen ja varsinkin EU:n ulkopuolisten valtioiden tahoille.

Tätä adressia voi seurata seuraavassa osoitteessa; http://www.adressit.com/laajakoskensairaalanmyynti.

Me tähän adressiin allekirjoittaneet haluamme ottaa kantaa Kotkan kaupungin myyntipäätöksiin ja samalla vaadimme jatkoa noiden maiden vapaana liikkumismahdollisuuksiin, koska pelkäämme näiden maiden myynnin jälkeiselle yksityistämiselle ja yleisen liikkumiskiellon tuloon! Lisäksi kaupanteon aikana käyty keskustelu myös sairaalaa ympäröivien 27 hehtaarin maa-alueista on estettävä! Siksi haluamme, että tulevaisuudessa ulkomaalaisille, niin yrityksille, kuin yksityisillekin, tehtävien kaupunkimme omistamien maiden maakauppojen sisällistettäisiin ehto, jossa maita ei suoraan myydä, vaan ne vuokrattaisiin määräaikais-sopimuksilla (esim. 20-30 v) koko kuntamme alueella. Rakennuksien osalta kauppaa voidaan, kumminkin vielä käydä.

Tämä adressi kokonaisuudessaan kaikkine allekirjoituksineen tulen luovuttamaan liitteenä Kotkan kaupunkisuunnittelulautakunnan ja sittemmin valtuuston käsittelyihin, kun tätä kauppaa käsitellään näissä kokouksissa, tekemäni kuntalaisaloitteen ja kaupanvahvistamisen myötä! Välikäsittelyihin tuon aina sen aikaisen allekirjoittaneiden listan. Tämän hetkinen tilanne (17.3.09 klo 18.00) on 250 allekirjoittanutta.


Kotkassa 17.3.2009

Roni Mänttäri
250:nnen adressin allekirjoittaneen puolesta
Kotka


Liitteet:

1. Adressin tämän hetkisten allekirjoittajien lista
Roni Mänttäri
Adressin tekijä

#8 Maiden myynnin ilmoittaminen on "unohtunut"

03.04.2009 07:51

UUSI VIRKAVIRHE Laajakosken
Kirjoittanut: Kaupan 2.4.2009 klo 23.29

Valmistelussa. Laki sanoo että yli 5 ha maakaupoista tai esisopimuksista pitää tehdä ilmoitus Maanmittauslaitokseen 7 vuorokauden kuluessa.

Laajakosken esisopimuksesta tehty 19.11.2008 Pietarissa ilmoitusta ei ole tehty tarkistettu tänään.Tämän virheen johdosta kaupan esivalmistelu vaiheet eivät ole tulleet vatuuston eikä hallituksen tietoon. Lain tarkoitus on välittää tieto yli 5 ha maakaupoista sen kunnan jäsenille missä maa-alue sijaitsee.Kunnalla on etuosto oikeus tai velvollisuus esim. Alihintaan myytäessä.

Totean jos Laajakasken myynnissä olisi toimittu lain mukaisesti niin olisi voitu käyttää etuosto oikeutta,Mikä on vieläkin mahdollista. Sen jälkeen kaavoitus alueelle yhteis pinta ala n.50 ha sen jälkeen maan arvo 5mil€ Huom tulot kaupungille. Sairaala rakennuksille lötyy varmasti tuottavaa käyttöäseon vain tahdosta kiinni.

Rohkeutta päätöksiin arvoisat Valtuutetut!?
Vieras

#9 Re: Tänään tekemäni kuntalaisaloite

13.07.2010 21:53

entinen kommunisti
Vieras

#10 oletko kommunisti kun et halua myydä

13.07.2010 21:54

mielestäni bolsevikkien ja punikkien aika on ohitse ja markkinataloudessa myydään sille joka maksaa eniten.

Mitä kommunistia sinä edustat?

entinen kommunisti
Vieras

#11 Kotka konkurssiin, tuollaiset Roni Mänttärin (ihan varmaan

13.07.2010 21:58

keksitty nimi) kaltaiset kommunistit vievät kunnan kuin kunnan konkursssiin. Jos Roni Mänttäri(keksitty nimi) saisi päättää niin Kotka olisi varmaan konkurssikunta. Mistä näitä komuja tulee jotka eivät halua myydä kun ostaja löytyy?

entinen punikki

#12 Re: Hienoa Markku Enqvist!

13.07.2010 22:02

#2: Roni Mänttäri - Hienoa Markku Enqvist!

Paljonhan niitä on komuja jotka kiusaavat markkinataloutta ja tekevät aloitteellaan kiusaa. Harvoilla kuitenkaan on rahaa ostaa ja luopuvat kun näkevät että hinta on liian korkea. Onko tälläinen Engvist muuta kuin kiusanhenki ja vastarannankiiski joka haluaa estää toisten onnistumista. Vahinkorvauksia pitää vaatia jos yrittävät tahallaan estää toisten myyntiä

entinen punikki

#13 Re: Tänään tekemäni kuntalaisaloiteo

13.07.2010 22:07

#7: Roni Mänttäri - Tänään tekemäni kuntalaisaloite

 

Roni mänttäri olet varmaan punaisen vallankumouksen johtohamoja ja epäien ettet omista isänmaata yhtää neliömetriä. Jos et omista isänmaata niin miksi vaadit toisia olemaan myymästä. Sellaiset jotka eivät omista mitään eivät ole oikeutettuja vaatimaan mitään. Voisitko poistaa typerän adressisi ja opetella markkinataloutta.

entinen kommunisti
Vieras

#14 Toivottavasti Ron Mänttäri et ole poliitikassa mukana sillä

13.07.2010 22:17

kaltaisesi kommunisti-johtaj saa paljon pahaa aikaan.  Omaisuuden myynti kuuluu kapitalistiseen järjestelmään ja kaltaiseis punikkiänkyrä vahingoittaa markkinataloutta. Kaikki edustamasi kommunistijärjestelmät ovat kaatuneet ja vieneet kaupunkeja ja valtioita velkakurimukseen. Toivottavasti et vie Kotkan taloutta kuralle kun näyttää niin moni uskovan kaltaistasi kommunistitähteä.

entinen komu
Vieras

#15 Jos me kaikki lakkaisimme myymästä ja pesisimme

13.07.2010 22:29

toistemma paitoja niin asuisimme haluamassasi ihannevaltiossa. Älkää hyvät ihmiset uskoko näitä komuja jotka eivät halu markkinataloutta. Komu haluaa varastaa omaisuutesi halvalla siksi se ehdottaa älä myy. Komu on nurkan takana varastamassa omaisuuttasi halvalla.  Komun hajun tuntee kaukaa ja kuolemaks se on.

entinen punikki
Vieras

#16 kommari kaupunki hyi s***

13.07.2010 22:35

näin paljon kommareita yhdessä kaupungissa. Mahtaa olla kurja paikka! Parantukaa sairaudestanne ja alkakaa markkinatalouteen ja myymään. Ei enää katalia kommareita jotka haluavat varastaa omaisuuteen halvalla.