Lääkäripalveluiden palauttaminen Lievestuoreelle

 

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN
PALAUTTAMINEN LIEVESTUOREELLE:

 

Lievestuoreen terveyskeskukseen tehdään laajaa peruskorjausta ja laajennusta.
Terveyskeskuksen suunnittelu on jo käynnissä ja toimitilojen
mitoittaminen käynnistynyt. Uusittu terveysasema ei sisällä
lääkärinvastaanottotiloja, jotka olisi oltava, jotta
lääkäripalvelujen palautuminen takaisin Lievestuoreelle
mahdollistuisi.

Palvelujen palauttamiseen tulevaisuudessa vaikuttaa myös vuonna 2014 voimaan
tuleva laki, jonka mukaan kuntalaisella on mahdollisuus valita
terveyskeskus tai -asema.

Tämän lain myötä on Lievestuoreelaisilla mahdollisuus käyttää
esimerkiksi Vaajakosken terveyskeskuksen palveluita, jolloin ne ovat
Laukaan kunnalle ostopalvelutoimintaa.

Tämän adressin tarkoitus on vedota terveyskeskuksen suunnitelmien
muuttamiseen siten, että uuteen terveyskeskukseen tulisivat myös
toimitilat lääkärinpalveluille. Tämän adressin avulla on
tarkoitus tehdä alustavaa selvitystä kuinka moni meistä
liepeeläisistä olisi siirtymässä esimerkiksi Vaajakosken
palveluiden piiriin sitten, kun laki astuu voimaan.  Tämän
perusteella voidaan arvioida kustannuksia tilanteesta, jolloin meillä
ei ole lääkäriä Lievestuoreella ja palvelu ostetaan toiselta
kunnalta asukkaiden näin päättäessä.

 

Adressin toteuttaa Lyhde ja se annetaan Lievestuoreen terveyskeskuksesta
päättäville virkamiehille sekä kunnan valtuustolle.