Lääkkeetöntä huumekuntoutusta ei saa lakkauttaa Suomesta

Vaadimme lääkkeettömän huumekuntoutuksen jatkuvan!

Lääkkeetön huumekuntoutus lakkautetaan Suomesta Helsingin kaupungin päättäjien toimesta.

Kalliolan klinikoiden tiedote:
8.9.2009 TIEDOTE: Kalliolan Kiskon klinikka ja pidennetty myllyhoito lakkautusuhan alla

Kalliolan setlementin päihdehoitolaitos Kiskon klinikka lakkautetaan vuoden 2009 lopussa, mikäli klinikan käyttöaste ei parane oleellisesti. Helsingin kaupunki on ilmoittanut, että se ei enää osta klinikan palveluita.

Vuodesta 1986 lähtien toiminut Kiskon klinikka tarjoaa huumeiden käyttäjille lääkkeetöntä yhteisöhoitoa. Hoito Kiskossa kestää aluksi kaksi kuukautta, ja jos asiakas sitoutuu hoitoon, kestää se yhteensä noin vuoden. Helsingin kaupungin ilmoituksen jälkeen Kalliolalla ei ole edellytyksiä klinikan toiminnan ylläpitämiseen.

”Kuntien resursseja ohjataan tällä hetkellä psykososiaalisen kuntoutuksen kustannuksella korvaushoitoon, joka hyödyttää ainoastaan opiaattiriippuvaisia. Opiaattiriippuvaisia on kuitenkin vähemmistö kaikista huumeiden käyttäjistä”, Kalliolan päihdetyönjohtaja Liisa Kallio sanoo.

Kalliolan Nurmijärven klinikan pidennetty myllyhoito on myös lakkautusuhan alla niin ikään romahtaneiden käyttöasteiden vuoksi. Enintään puoli vuotta kestävä pidennetty myllyhoito on moniongelmaisille päihteidenkäyttäjille suunnattu intensiivinen yhteisöhoidollinen ohjelma.

Kalliolan Kiskon klinikalla on kehitetty sekä toteutettu yhteisöhoito-ohjelmaa 23 vuotta ja pidennetyssä myllyhoidossa yli 10 vuotta. Jos toiminnat joudutaan lakkauttamaan, Suomessa tehtävä huumeiden käyttäjien päihdekuntoutus menettää suuren määrän asiantuntemusta ja osaamista. Samalla huumeriippuvaisten kuntoutusvaihtoehdot kapenevat olennaisesti.

Lisätiedot:

Liisa Kallio
Kalliolan setlementin päihdetyönjohtaja
p. +358 40 701 7898
liisa.kallio@kalliola.fi

Timo Lemmetyinen
Kalliolan setlementin toiminnanjohtaja
p. + 358 400 790 380
timo.lemmetyinen@kalliola.fi

Lue lisää: www.kalliola.fi


Adressi tullaan saattamaan Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien poliittisten päättäjien ja asianomaisten virkamiesten tietoon, jotka viimekädessä ovat vastuussa terveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen käytettävistä varoista.

Kiitos mielenkiinnosta ja allekirjoituksestasi!

Ystävällisin terveisin

Markku Lindell

Huom! Fecebookissa on ryhmä: "Lääkkeetöntä huumekuntoutusta ei saa lakkauttaa Suomesta", liity ryhmään!