Lääkkeetöntä huumekuntoutusta ei saa lakkauttaa Suomesta

Lenita Mihejev
Helsinki

#1 Taloudellisesti kannattavaa

11.09.2009 17:23

Kasvatustieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden maisteri Kalevi Kaipion mukaan" useat tutkimukset osoittavat,että lääkkeettömät ammattitaitoisesti toteutetut yhteisöhoidot ovat erittäin tuloksellisia ja tämän vuoksi yhteisöhoito leviää nopeasti maailmalla. Lääkkeellisillä hoidoillakin on oma paikkansa, mutta niiden tulisi olla hyvin marginaalinen hoitomuoto, sillä niihin ladataan monesti perusteettomia ja virheellisiä odotuksia. Huumeista eroon pääseminen edellyttää lähes aina eroon pääsemistä myös huumekulttuurista.Irrottautuminen edellyttää käyttäytymisen,arvojen ja asenteiden muutosta, johon lääkettä ei ole keksitty.Tarvitaan moniulotteista ja monitieteellistä kuntoutettavan yksilön tarpeiden kohtaamista ja ymmärtämistä. Laadukas päihdehoito, lääkkeellinen tai lääkkeetön on tutkitusti taloudellisesti erittäin kannattavaa. Kalliinkin hoidon taloudellinen satsaus tulee yhteiskunnalle moninkertaisesti takaisin. Mitä pidempi hoito,sen paremmat tulokset". Edellä mainittu ja paljon muutakin jäi mieleen Kalevi Kaipion kertomasta 9.-10.9.2009 Mikkelissä Yhteisöhoidon koulutuspäiviltä. Kaikesta tästä hyvin tietoisena, 13 vuotta päihdetyötä A-klinikalla, Myllyhoidossa ja Kiskon jatkohoitoyksikössä tehneenä, ei voi kuin ihmetellä Helsingin ja monen muunkin kunnan lyhytnäköistä säästämispolitiikkaa. Edellisestä lamasta ei näytetä oppineen mitään. Säästetään sieltä mihin juuri nyt tulisi satsata. Tämä sopii päihdekuntoutuksen lisäksi toki myös muihinkin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lama tuottaa ja pahentaa ennestään ihmisten pahaa oloa. Meidän kaikkien olisi viimeistään nyt herättävä ja pyrittävä vaikuttamaan siihen mitä tässä yhteiskunnassa tapahtuu ja mihin verovaroja kohdennetaan.
Mikko Huovila
Vantaa

#2 Nyt tarvitaan päättäjien herättämistä

14.09.2009 13:32

Kalliolan huumehoidot ovat todistetusti tehokkaita ja vaikuttavia. Suuri joukko suomalaisia on päässyt irti päihdekierteestä niiden avulla. Periaatteessa tämä myös pääkaupunkiseudun kunnissa tiedetään, mutta taantuman myötä päihdeongelmaiset ovat ensimmäisiä, jotka joutuvat kärsimään. Muita asioita siis pidetään tärkeämpinä!

Nyt tarvitaan päättäjien herättämistä tässä asiassa. Tämä adressi on hyvä, mutta vielä parempi on päätäjien suora asiallinen lähestymiminen. Kehotttaisin kaikkia kynnelle kykeneviä kertomaan huolensa Helsingin, Espoon ja Vantaan päättäjille. Erityisen tärkeää on lähestyä Helsingin sosiaalilautakuntaa, mutta myös Espoon ja Vantaan sosiaali- ja terveyslautakuntia olisi hyvä lähestyä. Samoin kaikkien kolmen kaupungin kaupunginvaltuutettuja kannattaa lähestyä.

Päättäjien sähköpostiosoitteet löytyvät helposti kaupunkien kotisivuilta kohdista, jossa esitellään päätöksentekoa.
Auvo Vuorinen
Lahti

#3 lääkkeet vain pitkittävät hoitoa

15.09.2009 18:06

Mitä varhaisemmassa vaiheessa lääkkeetön hoito alkaa sitä parhaimpin tuloksiin päästään ja yhteiskunnan varoja säästyy uskomattomia summia. Ja tämä tarina on tosi!

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

17.09.2009 01:50


Andy Andersson
Helsinki

#5 Does the politicians not learned anything .........

17.09.2009 02:44

Does the politicians not learned anything from the last recession when making these same mistakes again. So angry again put all those contractions I read.Finland policy has become an elite socialism, privatization of gains and losses are nationalized So, after all, ordinary people pay all and Elite collect the profits and gaining weight.
Hannu Savolainen
Hyvinkää

#6 Korvaushoidosta

18.09.2009 14:10

Olen työskennellyt yli 20 vuotta alkoholistien ja muiden addiktien kanssa toimivalla, tuloksekkaalla, tutkitulla, (4 väitöskirjaa) ja mikä parasta: lääkkeettömällä työotteella toimivalla kuntoutusklinikalla.

Kaiken kokemani, lukemani, kuulemani ja ajattelemani tuloksena olen päätynyt siihen lopputulokseen, että:

KORVAUSHOITO ON HOIDON KORVAUS.

Hannu Savolainen T.M.
benny uhlenius
inkoo

#7 hoitamattomien oireiden hoito

19.09.2009 14:54

Siteeraan psykologi Stefan Sandströmiä joka on muun muassa tehnyt pitkän uran huumausaineiden väärinkäyttäjien parissa.

”Lääkkeet eivät paranna psykoloogisia ongelmia. Lääkkeillä hoidetaan vain ikäviä oireita. Tämä voi olla hyvä lyhyenä jaksona, mutta ainoa hoito psyykkisten ongelmien hoitoon joita tunnemme, on psykoterapia tai elämä itse. Nämä ovat ainoat keinot jolla parantuminen on lopullista. Jos lääkehoitoon ryhdytään, niin lääkehoidolla joudutaan yleensä jatkamaan. Huumeiden käyttö on yleensä keino päästä eroon oireista. Amfetamiinia tai heroiinia käyttämällä oireet häviävät joksikin aikaa. Kärjistäen voisi sanoa että psykiatrisen lääkehoidon ja amatöörin huumekäytön ero on siinä että psykiatrin määräämä annos kyllä poistaa oireet muttei tuo nautintoa. Itse otettu annos on sen verran suuri, että se tuo hyvän olon”.

Kalliolan Kiskon klinikan ja Pidennetyn Myllyn lääkkeetön yhteisöhoito on perinteisesti kutsuttu käyttäjien keskuudessa ”viimeiseksi oljenkorreksi”. Onko nyt niin että tämä viimeinen oljenkorsi ei suoda narkomaaneille ”taloudellisista syistä”? Minusta olisi mukavaa jos useammat, nykyiset tai entiset lääkkeettömän hoidon potilaat/oppilaat, ottaisivat kantaa tähän keskusteluun koska vielä käyttävät lääkehoidossa olevat saavat näköjään muutenkin äänensä kuuluviin. Ymmärrän toki hyvin ettei toipunut ihminen halua niin kovasti paneutua yhteiskunnalliseen päihdepolitiikkaan.
Lopuksi haluan tähdentää että Yhteisöhoidon tunnusmerkki ja peruslähtökohta ovat, että taataan toipuvalle päihteetön ympäristö.
Markku Lindell
Adressin tekijä

#8 Lääkkeettömän yhteisöllisen päihdehoidon puolesta

21.09.2009 16:11

Puolustan lääkkeetöntä yhteisöllistä päihdehoitoa. Olen seurannut läheltä päihderiippuvaisten kamppailua jo 15 vuoden ajan ja tullut tuntemaan useiden hoitoyhteisöjen toimintaa. Päihderiippuvainen sairastuttaa samalla läheisensä ja näin ongelma ei koske ainoastaan päihteiden käyttäjää. Läheisten jaksaminen, mielenterveys ja työkyky ovat myös varassa. Päihdehoitoon sijoitetut varat eivät paranna ainoastaan itse riippuvaisten elämää, vaan onnistunut hoito vaikuttaa paljon hoidettua yksilöä laajemmalle.

Kaikki päihdehoitomuodot, niin lääkkeelliset kuin lääkkeettömät, edellyttävät onnistuakseen potilaan vahvaa sitoutumista hoitoon. Hoidon onnistumista on vaikea mitata! Hoidon keskeyttäneet / läpikäyneet ei ole oikea mittari. Keskeyttäneet eivät ole olleet vielä valmiita päihteettömyyteen, eikä hoidon läpikäyneistä ole välttämättä luotettavaa tietoa päihteettömyyden jatkumisesta.
Lääkkeettömän päihdehoidon läpikäyneet ovat joka tapauksessa vierotetut päihteistä ja lääkkeistä sekä valmiimpia kohtaamaan arjen kuin lääkkeillä hoidetut. Lääkityillä on valitettavasti edessä vielä vierottuminen päihteet korvaavista lääkkeistä tai edelleen jatkuva jonkin asteinen ”korvaushoito”.
Päihdeongelmainen ei ole juuri koskaan vain yhden aineen käyttäjä. Oli sitten kysymys amfetamiinista, opiaateista, kannabiksesta, lakasta (gamma) tai alkoholista mukana on lähes aina monia muita aineita: piristeitä, rauhoittavia, mielialalääkkeitä ja kipulääkkeitä. Lisäksi hormoneja, vitamiineja, proteiineja yms. syödään siksi, että kestettäisiin paremmin huumeiden terveydelliset haittavaikutukset.

Korvaushoito, avohoito huonoja vaihtoehtoja
Lääkkeettömän päihdehoidon lopettaminen Suomesta osoittaa päättäjiltä täydellistä asiantuntemattomuutta, jos vaihtoehtoina esitetään korvaushoitoon keskittyminen. Korvaushoitoa tarvitsevat vain pieni osa päihteiden käyttäjistä (opiaattiriippuvaiset) ja jos jatkossa kuvitellaan onnistuttavan hoitamaan se vielä avohoitona, niin Suomen päihdeongelmat räjähtävät vielä päättäjien käsiin. Kun hoitovaihtoehdot painetaan minimiin niin opiaattikorvaushoito (metadoni) kelpaa käsitykseni mukaan vallan hyvin muillekin päihderiippuvaisille (päihteeksi). Korvaushoitoasiakkaiden määrä tulee moninkertaistumaan, joka tarkoittaa kasvavia lääkelaskuja ja lisää hoitohenkilökuntaa.
Voidaankin kysyä kuka tästä hyötyy? Eipä tule muuta mieleen kuin lääketeollisuus, joka on aina ollut aktiivinen ja avokätinen lobbaaja.

Perine katkeaa
Olen kuullut myös huhuja, että taustalla olisi Helsingin (Espoon, Vantaan?) suunnitelmat perustaa jotain omaa Kalliolan tilalle! Älkää luulko, että se on helppoa tai edullista saati nopeasti toteutettavissa. Kalliolan kiskon klinikka on aikanaan perustettu pääasiassa Helsingin päihdehoitotarpeisiin! Yksi suurista vahingoista Kiskon hoitolaitoksen lakkauttamisessa olisi se, että yhteisöllisen hoitomuodon perinne katkeaa nyt sisällä olevien viimeisten oppilaiden (joiksi potilaita Kiskossa kutsutaan) ”valmistuttua”! Kiskossa vanhemmat oppilaat ja henkilökunta siirtävät ja näyttävät esimerkillään nuoremmille oppilaille hoitopaikan hyväksi koettuja käytäntöjä ja menetelmiä alkaen arkisista hyvistä käytöstavoista tavoista tulevan päihteettömän elämän hallintaan saakka. Perinteen katkeaminen on kohtalokasta koko lääkkeettömälle päihdehoidolle. Mahdollinen perinteiden uudelleen henkiin herättäminen tulee viemään aikaa useita vuosia.
Perinteen ylläpitämisen ja jatkuvuuden velvoitteena voisi pitää myös sitä, että Kalliolan klinikoiden Kiskon päärakennuksen ovenpielessä on pronssinen plakaatti, jossa lukee seuraavaa: TÄLLÄ PAIKALLA RVA TELLERVO KOIVISTO VIHKI KÄYTTÖÖN KALLIOLAN KUNTOUTUSKLINIKAN KISKON TOIMINTAYKSIKÖN 9.5.1986


Markkinatalous
Yhteiskuntaamme ajetaan nyt täysillä Amerikan malliin. Hoitoa saavat pian vain varakkaimmat jos hekään. Suomessa saa rahalla lyhyitä noin vierotuksia mutta ne vastaavat lähinnä esim. A-klinikan katkoa, jonne mennään vain kuntoutumaan pikaisesti ja jonka jälkeen ollaan taas voimissa jatkamaan päihteiden käyttöä. Päihteettömyyden jatkuminen edellyttää kuntoutumisympäristöä, jossa ei ole sijaa lääkkeillä eikä päihteillä.
Taantuma jossa nyt elämme, poikii jo nyt ja tullee poikimaan entistäkin enemmän huumeongelmaisia. Hoitopaikkojen alasajaminen nyt, kun markkinavoimat ajavat alas hoitobudjetit, on äärimmäisen lyhytnäköistä.

Haudataanko lääkkeetön päihdehoito kaikessa hiljaisuudessa?
Ihmettelen miksi Kalliolan lopetusuhka ei ole saanut nykyistä enempää huomiota mediassa. Kalliolan tiedote 08.09.2009 läpäisi heti kohta julkaisun jälkeen uutiskynnyksen vain kolmessa mediassa: Ylen uutisissa ohimennen, Salon Seudun Sanomissa ja Helsingin Sanomissa. Samaan aikaan uutisoitiin toki lukuisista paljon media-aistikkaammista aiheista. Huumekuntoutuksen tila ja tulevaisuus ei myy iltapäivälehtiä. Toivon kuitenkin että lääkkeetön huumehoito saisi vielä ansaitsemaansa huomiota mediassa.
benny uhlenius
inkoo

#9 Kiskon oppilas Veerra Aaltosen sanelun mukaan kirjoitettu

24.09.2009 11:48

Olen käyttänyt päihteitä 15.-vuotiaasta asti. Olen nyt hoidossa kiskon klinikalla ja täällä olen kohdannut todellisuuden ja itseni ensimmäistä kertaa elämässäni. Ilman tätä teerapeuttista ja keskustelevaa hoitomallia olisin vielä käyttämässä huumeita, tai sitten vahvasti lääkittynä ja säilöttynä johonkin laitokseen- tai kuollut. Lääkkeettömyyten pohjautuva hoitomalli on minulle ainoa tapa päästä eroon huumeista ja niihin liityvästä maailmasta. Lääkehoito ei minun kohdallani olisi mahdollista, koska en ole käyttänyt opiaattejaa vaan amfetamiinia, gammaa, psykedeelejä, alkoholia ja lääkkeitä. Päihderiippuvaisista suuri osa on kaltaisiani sekakäyttäjiä tai amfetamiininkäyttäjiä, ja silloin korvaushoito ei ole mahdollista. Se on tarkoitettu opiaattiriippuvaisille. Nyt vaarana on se, että Suomeen saadaan suuri joukko uusia opiaattiriippuvaisia, koska korvaushoitoon ohjataan myös sellaisia (todella nuoriakin) ihmisiä jotka sitä ei vielä ole! Päihderiippuvuus ja tuhoisa elämäntapani ovat aiheuttaneet läheisilleni järjettömästi pelkoa ja huolta ja sairastuttaneet myös heidät. Minäkin olen ihminen, vaikka huumeita olenkin käyttänyt. Ei diabetekseen sairastuneitakaan jätetä ilman hoitoa, kuten nyt päihdesairaille tehdään kun hoitoon haluavat eivät pääse hoitoon.
Kiskon ansiosta kuntoudun raittiiksi veronmaksajaksi ja tulen yhteiskunnalle loppujenlopuksi "halvemmaksi" kun silloin jos käyttäisin huumeita tai hakisin laillisesti huumeeni avohoidosta jatkaen samalla rikollista elämäntapaa ja oheiskäyttöä.
Terveisiä päättäjille, Veera Aaltonen
benny uhlenius
inkoo

#10 Kiskon oppilas Paula Ylitalon sanelun mukaan kirjoitettu

24.09.2009 11:57

Mun tarinani
Addiktio on ollut mussa läpi mun elämän. Se on ilmennyt tosi monella eri elämän osaalueilla. No pahimpana mainittaoon vahva läheisriippuvaisuus joka on johtanut todella sairaisiin ja väkivaltaisiin suhteisiin. Kun mä aloin käyttää aineita se oli pelkkä jäävuoren huippu. Mä olin sairastanut jo pitkään ennenkuin koko elämä hajosi käsiin. Mä olin vahvasti riippuvainen huumeista ja ihmisistä. Huumekulttuuri ja käyttäjät oli mun koko maailma. Se miten sieltä on päässyt pois, on kiskon ja oman halun ansiota. Ilman tätä hoitomallia mä olisin luultavasti "päässyt" johonkin pahempaan päihdesairauden muotoon ja narahtanut vielä riippuvaiseksi lääkkeistäkin. Kiitos ei. Mä mielumin opin toipumaan ja käsittelemään oman todellisuuteni ilman että mun täytyy ensin turruttaa sitä lääkkeillä. Pistää vihaksi kun lääke syrjäyttää ihmisen ja todellisen maailman.
Paula Ylitalo, Kiskon nykyinen oppilas
Markku Lindell
Adressin tekijä

#11 Adressi luovutettiin päättäjille!

23.10.2009 14:48

Pro-yhteisöhoidon lehdistötiedote 15.10.2009

PÄÄTTÄJÄT TUKIKONSERTISSA: YHTEISÖLLISET PÄIHDEHOIDOT VOIDAAN PELASTAA

Helsingin Narinkkatorilla Walkers-kahvilassa järjestettiin keskiviikkona
tukikonsertti, jonka tavoitteena oli herättää päättäjät turvaamaan
lääkkeettömien, yhteisöllisten päihdehoitojen tulevaisuus.

Päihdesairauksien pääasialliseksi hoitomuodoksi on jäämässä korvaushoito,
sillä esimerkiksi Kalliolan klinikoiden Kiskon yksikköön ja Pidennettyyn
myllyhoitoon ei ole enää myönnetty maksusitoumuksia. Hoitoihin eivät ole
päässeet edes sinne itse haluavat.

Tilaisuudessa luovutettiin Helsingin, Espoon ja Vantaan
kaupunginvaltuutetuille adressi, johon oli kuukaudessa kertynyt noin 2 500
allekirjoitusta. Sen vastaanottivat Helsingin sosiaalilautakunnan
puheenjohtaja Sirkku Ingervo (vihr), Espoon sosiaalilautakunnan jäsen Valto
Meriläinen (kok) ja Vantaan sosiaalilautakunnan jäsen Sirpa Peura (kok).

Valtuutetut korostivat puheenvuoroissaan, että pitkien, yhteisöllisten
päihdehoitojen tulevaisuus on mahdollista pelastaa. Helsinki myönsi
budjettineuvotteluissa päihdeongelmaisten kuntoutukseen lähes
kaksinkertaisen määrärahan viime vuoteen verrattuna.

Asiakkaan ääntä on kuultava. Kullakin tulee olla oikeus
elämäntilanteeseensa sopivaan hoitoon, tutkija Tuuli Pitkänen
A-klinikkasäätiöstä tähdensi.

Päihdeasiamies Marjo Tervo muistutti, että neuvottelut rahojen jakamisesta
vaativat kansalaisaktiivisuutta. Pitkään kuntoutukseen haluavaa hän kehotti
tekemään perustellun hakemuksen kirjallisesti ja pitämään sinnikkäästi
puoliaan.

Vimmainen, kylmä tuuli pakotti pääesiintyjä Waltarin peruuttamaan keikkansa
ja konsertti siirtyi torilta sisätiloihin. Walkers-kahvila tuli niin täyteen
asiasta kiinnostuneita, että kymmeniä halukkaita jouduttiin käännyttämään
ovelta. Tumppi Varonen esiintyi tapahtuman päätteeksi keventäen ansiokkaasti useilla viihdyttävullä biiseillä muuten vakavaa ja asiapitoista ohjelamma.

Lisätietoja:
Pro-yhteisöhoito
Säde Peltola
sade@welho.com
040 779 8992

PS. Adrssiin saa edelleen kirjoittaa nimiä! T. Markku Lindell
Markku Lindell
Adressin tekijä

#12 Kalliolan Kiskon klinikka jatkaa

03.02.2010 16:56

Suuret kiitokset kaikille adressiin osallistuneille!
Adressilla lienee ollut vaikutusta päättäjien ja virkameisten tekemiin päätöksiin. Kiskon Klinikka saa jatkaa toimintaansa.

Lämpimin terveisin

Markku Lindell

Alla Kalliolan tiedote aiheesta:

Kalliolan Kiskon klinikka jatkaa toimintaansa viime vuoden lakkautusuhan jälkeen. Sen sijaan Kalliolan Nurmijärven klinikan pidennetty myllyhoito on lopetettu toistaiseksi.
Nurmijärven klinikan myllyhoidon peruskuntoutusta ja avohoidon palveluita tarjotaan edelleen.

Kiskon klinikka oli lakkautusuhan alla koko edellissyksyn, sillä Helsingin kaupungin ostot putosivat vuoden 2009 aikana, eivätkä muiden kuntien ostot pystyneet kompensoimaan Helsingin päätöksestä johtuvaa vajetta. Virallisissa neuvotteluissa Helsingin kaupunki ilmaisi lokakuussa 2009 halukkuutensa varmistaa tavalla tai toisella lääkkeettömän huumekuntoutuksen jatkuvuuden. Kiskon klinikan toiminta jatkuu, koska Helsingin kaupungin kanssa on päästy sopimukseen vuoden 2010 ostoista. Kalliolan Kiskon klinikka on yhtenä palveluntuottajana sitoutunut kehittämään vaihtoehtoisia ratkaisuja lääkkeettömän huumehoidon palveluihin

Kiskon klinikalla hoidetaan yli 18-vuotiaita huumeiden käyttäjiä yhteisöhoidossa. Klinikalla ei käytetä riippuvuutta aiheuttavaa lääkitystä eikä päihdeongelmaa hoideta lääkkeillä. Hoitoon voi hakeutua kaikkialta Suomesta.

Pidennetty myllyhoito lopetettu toistaiseksi - Perushoito jatkaa

Nurmijärven klinikan huumekuntoutusta tarjoava pidennetty myllyhoito lakkautettiin toistaiseksi viime syksynä. Perusteena olivat tuotannollis-taloudelliset syyt. Alkoholiriippuvaisille suunnattu perushoito on edelleen pääasiallinen Nurmijärven klinikan tarjoama palvelu. Perushoitoa ja kolmen päivän hoidontarpeen arviointia klinikka tarjoaa valtakunnallisesti.

Lisätiedot:
Liisa Kallio
Kalliolan setlementin päihdetyön johtaja
p. (09) 770 12421, 040 701 7898
liisa.kallio@kalliola.fi

Timo Lemmetyinen
Kalliolan setlementin toiminnanjohtaja
p. (09) 770 12301, 0400 790 380
timo.lemmetyinen@kalliola.fi
Suvi Reenkola
Kotka

#13 Lääkkeettömän hoidon puolesta.

07.05.2010 15:43

Korvaushoidon rinnalla oltava muita vaihtoehtoja!


#14 Korvaushoito pois terveyskeskuksista

05.06.2010 23:40

Huomasin tämän adressin vasta nyt. Hyvä jos homma jatkuu.

Minusta päihdeasioissa pahin moka pitkään on ollut korvaushoidon antaminen kuntien terveyskeskuksiin. Kunnilla ei ole päteviä päihdelääkäreitä ja on indikaatioita, että Subutexit valuvat niistä kadulle. Ja siellähän näitä riittää muutenkin.

Sointu

#15 Re: tuhlaus ja säästämine

24.10.2011 19:13

#4: jerry pynnönen - tuhlaus ja säästämine 

 Hei, luin tarinasi ja onnittelen sinua. Olet elämäsi sankari, olet päässyt takaisin normaaliin elämään ja koet sen mielekkääksi. Perheessämme on  hieman yli 20 v tyttö, kumpa saisin hänet hoitoon ja takaisin normi elämään. Kaikkemme olemme yrittäneet, mikään ei tunnu auttavan, häntä kiinnostaa huumehuuruinen elämä, jota me kauhulla vieressä katselemme . Hänen pitää mennä varmaankin mennä ensin katuojaan, kunnes havahtuu ettei  sellainen elämä voi jatkua.

Sinulle tsemppiä ja hyvää elämää. Voisitko auttaa muita nuoria selvitytymään, sinulla olisi varmasi voimia sellaiseen.

tuulitukka

#16 Re: Lääkkeettömän hoidon puolesta.

13.10.2012 11:14

#13: Suvi Reenkola - Lääkkeettömän hoidon puolesta.

jotenkin tiedän mistä puhun.identiteetti"varas"ja hyvin salakavala.leimaava jälkensä arpensa sieluun poraava korvaus jostakin.kriisistä kriisiin.. olet menneisyytesi vanki.jota typerät yrittävät vielä entisestään vaikeuttaa. paikkakunnanvaihdos se on eräs ratkaisu.inhimillinen tekijä ihmisten välillä on humaani ja ennakkoluuloton kohtaaminen..kipupotilaalla taas  onannettava asianmukainenlääkitys.jotenkintiedän mistä puhun. käsitys arvoista on rappeuttanut osan virkaa tekevistä?


Vieras

#17

07.03.2013 10:26

Kyllä ongelma on iso,lääkkeitsä on kyllä iso haitta psykiatrisellakin jossa on paljon päihde/lääkekierteessä olevia ihmisiä hoitoyhteidö ei tunnu aina ymmärtävän asian vakavauutta lääket on hyvin vahvoja ja koukuttavia moni vierottautuu nisttä sitten taas alkoholislla tai huumeilla koksa vierotusta lääkkeistä ei oikein ole.Luontaisia keinoa enemmän ja sitä tukea ja havahtumista tarvitaan ,lääkkeitä saa yhä helpommina ja niitä määrätään paljon.Kun on tämmöinen yhteiskunta että lääkkeillä turvataan terveyttä.

Kommentoi adressia
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko rahapelit vapauttaa kilpailulle?