Lahden lukio Gaudialle riittävästi edullisia pysäköintipaikkoja!

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Lahden kaupunki ryhtyy välittömiin toimiin, jotta Lahden lukio Gaudian opiskelijoille ja henkilökunnalle järjestetään riittävästi edullista pysäköintitilaa sekä autoille että mopoautoille. Asia on helposti järjestettävissä tarjoamalla pysäköintilupia aivan kampuksen vieressä sijaitsevalle Laaksokadun pysäköintialueelle, jonka käyttöaste on hyvin alhainen.

 

Perustelut

1) Laaksokadun pysäköintialueelle voi nykyisin hankkia pysäköintiluvan 50 eurolla kuukaudessa. Samaan aikaan Lahden kaupunki tarjoaa Lyseon lukion sekä Salpauksen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle varsin runsaasti ilmaista pysäköintitilaa oppilaitosten tonteilla ja lähiympäristössä. LAB-ammattikorkeakoulun Niemen kampuksellakin pysäköinti maksaa vain 2 euroa kuukaudessa. Täten Lahden kaupunki syyllistyy epäyhdenvertaiseen kohteluun Gaudian opiskelijoita ja henkilökuntaa kohtaan.

2) Pysäköintitilan niukkuutta ja korkeaa hintaa ei voi perustella keskustan tonttimaan arvolla, koska sama perustelu ei päde muissa keskustan oppilaitoksissa. Lahden kaupunki on itse päättänyt sijoittaa huomattavan suuren kampusalueen Paavolaan. Alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt on vastaavasti toteutettava kampuksen koko huomioiden.

3) Lahden lukio Gaudia houkuttelee erityislinjoineen (IB, kuvataide ja musiikki) opiskelijoita koko Päijät-Hämeen alueelta. Monella päijäthämäläisellä nuorella ei edes ole omaa lähilukiota, vaan Gaudiaan on kuljettava huomattavan hankalista kulkuyhteyksistä huolimatta. Julkisen liikenteen aikataulut eivät välttämättä sovi yhteen oman lukujärjestyksen kanssa, mikä voi pidentää huomattavasti koulupäivien kestoa ja hidastaa opintojen etenemistä. On syytä muistaa, että suurin osa nuorista ei voi valita omaa asuinpaikkaansa.

4) Monilla nuorilla on opintojen lisäksi harrastuksia, joihin osallistutaan koulupäivän jälkeen. Opintojen ja harrastusten vuoksi voi olla tarpeen kuljettaa suurikokoisia instrumentteja (esim. sello) tai varustekasseja (esim. jääkiekko). Tällaisten tavaroiden kuljettaminen jalkaisin pitkiä matkoja Paavolan kampuksen, torin ja matkakeskuksen välillä voi olla hyvin kuormittavaa nuorellekin ihmiselle ja esimerkiksi sateella täysin mahdotonta.

5) Pysäköintipaikkojen joka-aamuinen etsiminen aiheuttaa ylimääräistä liikennettä Paavolan alueella sekä ylimääräistä kuormitusta pysäköintipaikoilla, joita ei ole mitoitettu palvelemaan noin 1500 ihmisen oppilaitoksen pysäköintitarpeita. Esimerkiksi Paavolan päiväkodin vieressä sijaitseva kiekkopysäköintialue on päivittäin tupaten täynnä.

 

Lahti ympäristökaupunkina

Lahden kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025. Paavolan kampuksen olemattomia pysäköintipaikkoja onkin perusteltu tavoitteella vähentää autoilua. Palvelujen keskittäminen suuriin yksiköihin kuitenkin päinvastoin lisää liikkumisen tarvetta. Ympäristöarvot ovat myös unohtuneet, kun Paavolan kampukselle olisi pitänyt rakentaa latauspisteitä sähköpyörille ja sähköautoille, riittävästi pysäköintitilaa polkupyörille ja sähköpotkulaudoille sekä aurinkopaneeleita uudisrakennusten katoille. Ympäristöarvot ovat epäjohdonmukainen ja mielivaltainen tekosyy pysäköintipaikkojen puuttumiselle.

 

Lahti opiskelukaupunkina

Lahden kaupunki on pyrkinyt nostamaan profiiliaan vetovoimaisena opiskelukaupunkina. Saavutettavuus on tärkeä vetovoimatekijä. Laaksokadun pysäköintialueen pitäminen tyhjillään opiskelijoiden ja opetushenkilöstön hyvinvoinnin kustannuksella ei ole kestävää koulutuspolitiikkaa. Jos ja kun Lahti haluaa profiloitua opiskelukaupunkina, odotamme tämän tavoitteen näkyvän myös konkreettisina opiskelua tukevina päätöksinä.

 

Adressin laatijat

Nuutti Nurmi, Lahden lukio Gaudian opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja

Lumi Indrelite, Lahden lukio Gaudian opiskelijakunnan hallituksen varapuheenjohtaja

Inka Laukkanen, Lahden lukio Gaudian 1. vuosikurssin musiikkilinjan opiskelija

Mikko Luttinen, Lahden lukio Gaudian matematiikan opettaja


Lahden lukio Gaudia    Ota yhteyttä adressin tekijään