Laillinen lääkekannabis yleisemmäksi!

ADRESSI LÄÄKEKANNABIKSEN KÄYTÖN YLEISTÄMISEKSI SUOMESSA


Adressin vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö


LÄÄKEKANNABIS YLEISEMMÄKSI


Tämän adressin allekirjoittaneet haluavat, että sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa Suomen lääkäreitä sekä tarvittavassa määrin Fimeaa ja Valviraa uudelleen niin, että potilaan on huomattavasti nykytilannetta helpompi saada lääkekannabista sairauden hoitoon.

Haluamme, että lääkekannabiksesta tulee voida puhua avoimesti lääkärin sekä hoitohenkilökunnan kanssa ilman hoitoa häiritseviä potilasmerkintöjä ja ilman uhkaa huumemerkinnöistä sekä yleisestä leimautumisesta.

 


PERUSTELUT


NYKYTILANNE

- lääkärit eivät tiedä, että lääkekannabista voi määrätä

- lääkärit eivät tiedä, että Sativex ei ole ainoa vaihtoehto, ja MS-taudin spastisuuden hoitaminen ei ole ainoa syy määrätä lääkekannabista

- lääkärit eivät tunne eri valmisteita, eivätkä sitä, mihin niitä voi määrätä lääkkeeksi

- lääkärit pelkäävät leimautumista huumelääkäriksi


Lääkekannabiksen kysyminen lääkäriltä voi pahimmillaan aiheuttaa potilaalle:

1. Nykylääkitys viedään (ei uusita).

2. Potilaspapereihin tulee huume- tai päihdemyönteisyysmerkintä. Tämän vuoksi esimerkiksi leikkauksen esilääkitys voidaan jättää antamatta. Potilasta voidaan kohdella kuin opiaattien väärinkäyttäjää.

3. Pelkoa rikosoikeudellisista seuraamuksista.


JÄRJENVASTAISET SAANTIPERUSTEET


Suomen lääkärikunnan uusin "ohjeistus" lääkekannabiksen määräämiseen on julkaistu Lääkärilehdessä:
http://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/kannabistako-kipulaakkeeksi/?public=f9d93f0caa3757de756927275fb185ba


Tämän artikkelin kirjoittajat visioivat sellaiset kriteerit lääkekannabiksen käyttöön, että niitä ei kukaan voi täyttää. Potilas ei saa esimerkiksi olla käyttänyt alkoholia, sillä se olisi merkki päihdemyönteisyydestä. Lisäksi artikkelissa maalaillaan uhkakuvia pitkäaikaiskäytön haitoista, kuitenkaan kertomatta mitä ne uhat ovat.


Lääkärit tarvitsevat asiallisen ohjeistuksen ja tietoa tämän harhaanjohtavan artikkelin, sekä kyseisen artikkelin kirjoittajien aikaisempien tekeleiden sijaan.


TIETEELLINEN TUTKIMUS JA KÄYTTÖ MUUALLA


Lääkekäytön laillistaneissa Yhdysvaltain osavaltioissa lääkekannabiksen käyttö sallitaan tieteellisen tutkimuksen pohjalta mm. seuraaviin sairaustiloihin:

- syöpä, pahoinvointi (syöpähoidoista)

- fibromyalgia

- glaukooma

- HIV/AIDS

- MS-tauti

- epilepsia

- Crohnin tauti

- ruokahalua parantamaan

- erilaiset krooniset kipu- ja muut sairaustilat


LISÄTIETOA


Lisätietoa adressista: http://kannabisliitto.com/adressi2016

Suomalaisten omia kokemuksia aiheesta: http://lohari.net/indica

Sairauksista paranemisia kannabiksen avulla: http://lohari.net/category/paranemistarinat

 

Nimien keräys voimassa ajalla 1.7.–31.12.2016.


Tuomas Karhunen, LOHARI.NET    Ota yhteyttä adressin tekijään