Lääkelaitoksen esityksen 29.9.2008 laiksi lääkinnällisistä laitteista palauttamiseksi takaisin kuul

Adressi Lääkelaitoksen esityksen 29.9.2008 laiksi lääkinnällisistä laitteista
palauttamiseksi takaisin kuulemismenettelyyn ja lakiehdotuksen puutteiden korjaamiseksi.

Tällä adressilla me allekirjoittaneet vaadimme, että Lääkelaitoksen esityksen 29.9.2008 laiksi lääkinnällisistä laitteista palautetaan takaisin kuulemismenettelyyn ja poistetaan sen puutteet koska


-Lääkelaitoksen lakiesitys lääkinnällisistä laitteista (http://www.laakelaitos.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/laakelaitos/embeds/Laki_laakinnallisista_laitteista_esitys.pdf) on valmisteltu sivuuttaen Suomessa vaihtoehtohoidoissa käytössä olevien laitteiden asiantuntijat, terapeutit ja niiden avulla hoitoa saaneet potilaat.
Lain valmistelumenettelyssä em. tahoja ei ole kuultu tai pydetty lausuntoja.
Adressi on siksi käsitettävä näiden tahojen osallistumiseksi lausuntokierrokseen.

-laki esitetyssä muodossa sivuuttaa samalla myös kokonaan ns. kvanttifysiikan ja analogiseen tekniikkaan perustuvan lääkinnälisen hoidon (Frontier Sience Medicine).

-lakiesityksen päätarkoitus on potilasturvallisuuden lisääminen Suomessa. Mitään näyttöä ei kuitenkaan ole esitetty esim. vaihtoehtohoidossa käyettyjen lääkinnällisten laitteiden turvattomuudesta. Useat laitteet perustuvat 100 vuotta käytössä olleeseen teknologiaan.

-lakiesityksen toteutuessa Suomi onkin joutumassa lääkinnällisten ICT (Internet Communications tecknology), eHealth (Electronic Health) ja telelääketieteen kehitysmaaksi.

-laki on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman pian. Siinä ei ole varattu ylimenoaikaa laitevalmistajille, jotta he voisivat täyttää lain vaatimukset.
Lakiesityksen laitevalmistajiin kohdistuneet vaatimukset ovat varsin mittavia,
ja niiden asianmukainen täyttäminen voi viedä useita vuosia.Laissa tulisi olla
varattuna tähän tarkoitukseen minimissään 2 v:n ylimenoaika.

-tällä hetkellä vaihtoehtoisten lääkinnällisten laitteiden valmistaja antaa tarvittavan koulutuksen laitteen käyttäjälle. Laikiluonnoksessa kuitenkin edellytetään laitteen käyttäjiltä virallista kouluttautumista ilman, että osoitetaan paikkaa missä sitä voi saada tai varataan aikaa siihen. Suurin osa vaihtoehtoisten hoitolaitteiden käyttäjistä työskentelee ammatissa, joten pelkästään kouluttautumiseen tulisi varata minimissään 10 vuoden siirtymäaika.Lisäksi laikiluonnoksen mukaan ammatinharjoittajalle määrätään epämääräisesti esimies valvomaan tehtävän hoitamista eli hoidon antamista. Herääkin kysymys, minkälainen ammattipätevyys valvovalla esimiehellä on , kun lakiesitys ei hyväksy asiantuntijaksi koulutusta saanutta terapeuttia , eikä Suomessa ole saatavana alan virallista koulutusta.

-lakiluonnoksen mukaan viraonomaisella on oikeus pyytää poliisin apua kotietsintään , kun tutkitaan terapeutin toiminnan lain mukaisuutta.
Herääkin kysymys, että rikotaanko silloin Suomessa säädettyä kotirauhaa ja kuuluuko
moinen menettely sivistysvaltion käytännön toimenpiteisiin.

-laki esitetyssä muodossa tulisi lisäämään potilaan holhousta, vaikeuttaisin kroonisten sairauksien hoitoa ja kasvattaisi potilaiden medikalisoitumista ja terveydenhoidollista pakkopullaa.

Lakiesitykselle on varattu moiteaika päättyy 10.11.2008.Moite tulee toimittaa
osoitteella Lääkelaitos , Mannerheimintie 103b, Pl 55, 00301 Helsinki , kirjaamo@laakelaitos.fi, www.laakelaitos.fi, www.nam.fi

Lauri Puhakainen
14770 Eteläinen
puh 040 540 2094
lauri.puhakainen(at)luukku.com
Satunnainen potilas


Pirkko Hiilamo
Salmintie 72
15430 Mäkelä
puh 0400 498 402
pirkko.hiilamo(at)phnet.fi
Satunnainen potilas

Erja Pråhl
Rakuunakuja 1
14680 Hollola
puh 040 734 9627
erja.prahl(at)hsaoy.com
Satunnainen potilas

Adressi Lääkelaitoksen esityksen 29.9.2008 laiksi lääkinnällisistä laitteista
palauttamiseksi takaisin kuulemismenettelyyn ja lakiehdotuksen puutteiden korjaamiseksi.

Tällä adressilla me allekirjoittaneet vaadimme, että Lääkelaitoksen esityksen 29.9.2008 laiksi lääkinnällisistä laitteista palautetaan takaisin kuulemismenettelyyn ja poistetaan sen puutteet koska


-Lääkelaitoksen lakiesitys lääkinnällisistä laitteista (http://www.laakelaitos.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/laakelaitos/embeds/Laki_laakinnallisista_laitteista_esitys.pdf) on valmisteltu sivuuttaen Suomessa vaihtoehtohoidoissa käytössä olevien laitteiden asiantuntijat, terapeutit ja niiden avulla hoitoa saaneet potilaat.
Lain valmistelumenettelyssä em. tahoja ei ole kuultu tai pydetty lausuntoja.
Adressi on siksi käsitettävä näiden tahojen osallistumiseksi lausuntokierrokseen.

-laki esitetyssä muodossa sivuuttaa samalla myös kokonaan ns. kvanttifysiikan ja analogiseen tekniikkaan perustuvan lääkinnälisen hoidon (Frontier Sience Medicine).

-lakiesityksen päätarkoitus on potilasturvallisuuden lisääminen Suomessa. Mitään näyttöä ei kuitenkaan ole esitetty esim. vaihtoehtohoidossa käyettyjen lääkinnällisten laitteiden turvattomuudesta. Useat laitteet perustuvat 100 vuotta käytössä olleeseen teknologiaan.

-lakiesityksen toteutuessa Suomi onkin joutumassa lääkinnällisten ICT (Internet Communications tecknology), eHealth (Electronic Health) ja telelääketieteen kehitysmaaksi.

-laki on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman pian. Siinä ei ole varattu ylimenoaikaa laitevalmistajille, jotta he voisivat täyttää lain vaatimukset.
Lakiesityksen laitevalmistajiin kohdistuneet vaatimukset ovat varsin mittavia,
ja niiden asianmukainen täyttäminen voi viedä useita vuosia.Laissa tulisi olla
varattuna tähän tarkoitukseen minimissään 2 v:n ylimenoaika.

-tällä hetkellä vaihtoehtoisten lääkinnällisten laitteiden valmistaja antaa tarvittavan koulutuksen laitteen käyttäjälle. Laikiluonnoksessa kuitenkin edellytetään laitteen käyttäjiltä virallista kouluttautumista ilman, että osoitetaan paikkaa missä sitä voi saada tai varataan aikaa siihen. Suurin osa vaihtoehtoisten hoitolaitteiden käyttäjistä työskentelee ammatissa, joten pelkästään kouluttautumiseen tulisi varata minimissään 10 vuoden siirtymäaika.Lisäksi laikiluonnoksen mukaan ammatinharjoittajalle määrätään epämääräisesti esimies valvomaan tehtävän hoitamista eli hoidon antamista. Herääkin kysymys, minkälainen ammattipätevyys valvovalla esimiehellä on , kun lakiesitys ei hyväksy asiantuntijaksi koulutusta saanutta terapeuttia , eikä Suomessa ole saatavana alan virallista koulutusta.

-lakiluonnoksen mukaan viraonomaisella on oikeus pyytää poliisin apua kotietsintään , kun tutkitaan terapeutin toiminnan lain mukaisuutta.
Herääkin kysymys, että rikotaanko silloin Suomessa säädettyä kotirauhaa ja kuuluuko
moinen menettely sivistysvaltion käytännön toimenpiteisiin.

-laki esitetyssä muodossa tulisi lisäämään potilaan holhousta, vaikeuttaisin kroonisten sairauksien hoitoa ja kasvattaisi potilaiden medikalisoitumista ja terveydenhoidollista pakkopullaa.

Lakiesitykselle on varattu moiteaika päättyy 10.11.2008.Moite tulee toimittaa
osoitteella Lääkelaitos , Mannerheimintie 103b, Pl 55, 00301 Helsinki , kirjaamo@laakelaitos.fi, www.laakelaitos.fi, www.nam.fi

Lauri Puhakainen
14770 Eteläinen
puh 040 540 2094
lauri.puhakainen(at)luukku.com
Satunnainen potilas


Pirkko Hiilamo
Salmintie 72
15430 Mäkelä
puh 0400 498 402
pirkko.hiilamo(at)phnet.fi
Satunnainen potilas

Erja Pråhl
Rakuunakuja 1
14680 Hollola
puh 040 734 9627
erja.prahl(at)hsaoy.com
Satunnainen potilas