Kansalaisaloite

Taxellin työryhmässä Suomen perustuslain muuttamiseksi on pohdittu suoraa kansalaisaloitetta, jossa esimerkiksi 50.000 kansalaista voisi tehdä lakialoitteita suoraan.

Kansalaisaloite on merkki kansanvaltaistumisesta. Nythän annamme kerran neljässä vuodessa edustajillemme vallan eduskuntaan. Kansalaisaloiteoikeus antaisi mahdollisuuden aktiivisille kansalaistoimijoille vaikuttaa, jolloin herkkyys olla jatkuvasti kansakunnan "iholla" lähentyisi suoran kansalaisdemokratian piirteitä.

Kannatamme, että Suomessa otetaan kansalaisaloite käyttöön merkiksi siitä, että kuljemme kohti suorempaa kansalaisvaltaa, jolle tyypillisiä ominaisuuksia ovat mm. vahva ja riippumaton suoraan kansan valitsema presidentti, joka on ulkopolitiikan kolmas vaikuttava ja päättävä lukko eduskunnan ja valtioneuvoston lisäksi.

Kansalaisaloite on myös tie kohti kansanäänestyksiä joko velvoittavina tai ohjaavina. Tuen perustuslakiin tehtävää muutosta, joka tuo kansalaisaloitteet Suomen kansalaisten mahdollisuuksiksi vaikuttaa omiin asioihimme.


Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Ilkka Luoma voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko bensaveroa laskea?