Suomen on tunnustettava Lakotahin itsenäisyys

Lakota-intiaanit ovat perustaneet Yhdysvaltoihin kuuluvien Nebraskan, Pohjois-Dakotan, Etelä-Dakotan, Wyomingin ja Montanan osavaltioiden alueelle oman valtion, Lakotahin. Kaikki noiden osavaltioiden alueella asuvat ihmiset voivat liittyä valtioon.

Lakotojen valtio on irtautunut Yhdysvaltain kanssa solmituista sopimuksista, koska Yhdysvallat on rikkonut niitä. Lakota-johtajien lähetystö toimitti Yhdysvaltain ulkoministeriöön viestin, jossa he hylkäävät sopimukset, jotka allekirjoitettiin USA:n hallituksen kanssa yli 150 vuotta sitten.

Lakotat ovat pyrkineet saamaan tukea hankkeelleen Latinalaisen Amerikan maista ja Etelä-Afrikasta. Heidän vaatimuksensa itsenäisestä valtiosta on täysin laillinen, sillä se on USA:n perustuslain 6. pykälän ja Wienin yleissopimuksen mukainen.

Intiaanien oikeuksia on lakota-johtajien mukaan ”toistuvasti poljettu sekä kulttuuria ja maata varastettu siinä määrin, ettemme ole voineet ylläpitää omia elintapojamme”. Lakotoilla on USA:n kanssa 33 sopimusta, joita Yhdysvaltain hallitus jatkuvasti rikkoo.

USA:n hallituksen lakotoihin kohdistamat sortotoimet ovat johtaneet siihen, että lakotojen elinajanodote on vain 44 vuotta (miehet), lakotanuorten itsemurhaluvut ovat 150 % USA:n keskiarvoa korkeammalla, lapsikuolleisuus on viisi kertaa suurempi kuin Yhdysvalloissa keskimäärin ja työttömiä on paljon.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Suomen hallitus tunnustaa Lakotahin itsenäisyyden. Koska Yhdysvallat ei ole pitänyt omaa puoltaan lakotojen kanssa solmituista sopimuksista, on lakotoilla Wienin yleissopimuksen ja USA:n perustuslain kuudennen pykälän mukaan oikeus julistaa alueensa itsenäiseksi valtioksi. Jos Suomi on niin kiinnostunut Venäjällä asuvien alkuperäiskansojen oikeuksista (mikä on tietysti oikein), miksi maamme hallitus ei tunne samaa mielenkiintoa Yhdysvaltain sortamia ja alistamia kansoja kohtaan?

Yhdenkään kansan ei tarvitse sietää kolonialistista sortovaltaa. Alkuperäiskansoilla on oikeus hallita itseään ja päättää omista asioistaan. Lakotahin itsenäisyyden tunnustaminen olisi Suomen hallitukselta selkeä tuen ilmaus kaikille sellaisille kansoille, jotka kärsivät rasistisesta, kolonialistisesta tai muusta sortovallasta. Se olisi kannanotto oikeudenmukaisen maailman, ihmisoikeuksien, maailmanrauhan, kansojen itsemääräämisoikeuden ja demokratian puolesta.

"Väkemme haluaa elää, ei vain selviytyä tai ryömiä ja olla maskotteja." - Phyllis Young.