Lämmönjako toimivaksi Kuivaniemessä

Iin kunnan Kuivaniemen kylä on kärsinyt jo pitkään erilaisista ongelmista kaukolämmön suhteen. Tämä asia on ollut tiedossa jo vuosia, eikä pitkäjänteisistä valituksista huolimatta asiaa ole saatu korjattua.

Kaukolämmön tuotanto kuuluu yksityiselle yritykselle BioTermo Oylle, joka on tehnyt lämmönjakosopimuksen Kuivaniemen alueella mm. Iin Vuokratalojen kanssa. Lämmönjaon kanssa on kuitenkin jatkuvia ongelmia, jotka vaikuttavat merkittävästi kaukolämmön piirissä olevien talojen asukkaisiin. Näitä ongelmia ovat mm. lämmön sekä lämpimän veden saanti. Tähän vaikuttavat sekä lämpölaitoksen että lämpöverkon huono kunto. Asia koskee suurta ihmismäärää Kuivaniemen alueella, joten tilanne on kestämätön.

Vaadimmekin, että asiaan puututaan sitä vaativalla vakavuudella kunnassa välittömästi ja että kunta tekee kaikkensa asian kuntoon saattamiseksi. Tähän on mahdollisuus puuttua viimekädessä terveysviranomaisen kautta. "Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut terveydensuojelulain nojalla asetuksen (545/2015) asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista. Terveydellisillä olosuhteilla tarkoitetaan asunnon tai muun oleskelutilan fysikaalisia (esim. lämpötila, kosteus, ilmanvaihto, melu), kemiallisia (esim. hiilidioksidit, häkä, formaldehydi) ja biologisia (esim. mikrobikasvustot) olosuhteita. (Lähde:Valvira.fi,Finlex)"

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jussi Heinäaho voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…