Länsi-Helsingin lukion puolesta

kirje päättäjille Länsi-Helsingin lukion puolesta


Länsi-Helsingin lukion puolesta

Lukiossa vallitsee erinomainen henki. Opettajia ja rehtoria on helppo lähestyä ja heidän kans-saan asioiden hoito sujuu rakentavasti ja mutkattomasti. Oppilaiden asioista todella huolehdi-taan. Tämä on parasta, mitä koulussa voi olla. Koulu on oikean kokoinen, ei liian suuri.

Oppilaat viihtyvät erinomaisesti toimivissa, monipuolisissa ja avarissa tiloissa. Paitsi opetuk-seen, antavat mainiot tilat hyvät mahdollisuudet myös harrastustoimintaan. Koulussa on mm. kaksi liikuntasalia. Ne on vuokrattu kouluajan ulkopuolella seurojen ja yhdistysten käyttöön, joissa monet Länsi-Helsingin lukion oppilaat ovat mukana. Lisäksi oppilailla on omia vuoroja iltakäytössä.

Monien perheiden sisaruksien koulupolkua seuraavat yläasteikäiset oppilaat ovat todella huolissaan, jos erittäin hyvän maineen omaava Länsi-Helsingin lukio siirtyisi pois nykyiseltä paikaltaan erinomaisesta koulurakennuksesta kantakaupunkiin. Koulupolkuajatusta, jossa yläasteikäinen nuori voisi siirtyä saman koulutalon lukioon, pidetään kodeissa suuressa arvossa. Lukiolaisten läsnäolo samassa talossa luo rauhoittavan ja hyvän ilmapiirin. Se kannustaa jatkamaan lukiossa. Tulevaisuus tuntuu turvalliselta.

Länsi-Helsingin lukio sijaitsee turvallisessa oppimisympäristössä, jossa on vähemmän koulutyötä haittaavia häiriötekijöitä kuin kantakaupungissa. Kouluun on erinomaiset liikenneyhteydet laajalti muualta Helsingistä. Mieluummin tänne opiskelemaan luonnonläheiseen ja viihtyisään ympäristöön kuin kantakaupunkiin.

Länsi-Helsingin lukio on ainoa kaupungin lukio läntisessä kaupungissa. Kaikki muut lähilukiot ovat sopimuskoulujen lukioita. Ihmettelemme, miten on mahdollista, että läntisen alueen ainoa kaupungin omistama lukio, joka kaiken lisäksi on suurin lukio läntisessä pääkaupungissa, siirrettäisiin pois ja jäljelle jäisi vain pienempiä sopimuskouluja. Eikö kaupungin koululaitos olekaan enää koululaitoksen runko Helsingissä, kuten aiemmin on päätetty? Kaupungin koululaitokseen siirryttäessä kirjattiin kaupungin koulut keskeisimmiksi kouluiksi siten että kaupungin koululaitokseen voi myös kuulua muiden omistajatahojen kouluja.

Länsi-Helsingin lukio on erinomainen yleislukio, jossa kaiken lisäksi on runsas ainevalintatarjonta, joka sopii sekä pojille että tytöille.
Lukiossa on mm. neljä A-kieltä ja muutoinkin runsas kielivalikoima.
Lisäksi on runsaasti tarjontaa luonnontieteissä mm. seitsemän ympäristötieteen kurssia sekä lisäksi laaja valinnaisten aineiden tarjonta taiteellisesti lahjakkaille ja esiintymishaluisille. Vii-meksi mainituille erinomaiset puitteet luo Helsingin koulujen suurin ja parhaiten varustettu auditorio-juhlasali.

Kaiken lisäksi ylioppilastulokset ovat olleet voimakkaasti nousujohteisia sen jälkeen, kun lukio aloitti vajaa seitsemän vuotta sitten yliopiston harjoituskoululle suunnitellussa koulutalossa.

Läheisyys Haagan ammattikoulun kanssa (etäisyys 100m) mahdollistaa tulevaisuudessa yhteistyön ammattikoulun kanssa.

Me allekirjoittaneet edellytämme, että kaikin puolin erinomaisesti toimiva ja erittäin hyvät liikenneyhteydet omaava lukiomme säilytetään nykyisessä Mäkipellontien rakennuksessa. Emme hyväksy lukiomme siirtämistä osaksi kantakaupungin lukiota.