Länsimäen ja Rajakylän alakoulujen säilyttäminen nykyisellään

Tällä vetoomuksella haluamme vedota Vantaan kaupungin opetuslautakuntaan ja ehdottaa seuraavaa: Länsimäki, Rajakylä ja Vaarala tarvitsevat kaksi toisiaan tukevaa alakoulua.

Alueelle rakennetaan ja suunnitellaan paljon uudisrakennuksia, jotka tuovat kasvua oppilasmääriin. Vantaan kaupungin esittelemä malli muuttaa Rajakylän koulu 1-4 luokkalaisille sekä Länsimäen koulu 5-9 luokkalaisille on kestämätön muutos.

Haluamme pitää voimissaan kaksi ala-astetta 1- 6 luokkalaisille niin Länsimäen kuin Rajakylän kouluissa.

Ehdotamme seuraavia toimenpiteitä, jotta kumpikin koulu pysyy elinvoimaisena ja oppilasmäärät tasaisena.

1. Koulujen välistä yhteistyötä on lisättävä. Yhteisin teemaviikoin ja oppilaiden yhteistyössä tekemissä projekteissa ja liikuntapäivissä.

2. Koulujen valinnaisaineet ja kurssit ovat kummankin koulun oppilaiden valittavissa.

3. Koulujen välinen oppilasvaihto tehtävä helpoksi yläluokille siirryttäessä. Erityisesti kuudesluokkalaisten yhteistoimintaa on lisättävä nykyisestään.

Näillä toimenpiteillä luodaan kahden koulun välille yhteinen kulttuuri, jossa kumpikin koulu on tasavertainen lähikoulu lapsille ja alueen oppilaiden päiväkodissa alkanut integroituminen ei keskeytyisi vaan yhteiset opinnot pitävät huolta uudenlaisesta, kaikkia huomioivaa yhteistyötä, joka perustuu alueiden koulujen tiiviiseen yhteistyöhön.

Pyydämme kuntapäättäjiä ottamaan tämän vetoomuksen huomioon päättäessänne lastemme koulupolun kohtalosta.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )