Puolusta Ylen Lapin Radion uutisia!

Puolusta Lapin Radion uutisia!

Vetoomus Lapin Radion uutisten puolesta:

Me allekirjoittaneet emme hyväksy suunnitelmia lopettaa Ylen Lapin Radion omat uutislähetykset. Maakunnalliset uutislähetykset ovat keskeinen osa Yleisradion  julkista palvelua ja  Lapin uutiset on tärkeä osa lappilaista arkipäivää.

Lapin uutiset on arvo sinänsä ja uutisille on muodostunut oma kulttuurinen asemansa maakunnassa. Uutiset osaltaan edistävät yhteiskunnallista vaikuttamista, demokratiaa ja sananvapautta.

Ylen Lapin Radio on Suomen kuunnelluin maakuntaradio. Lapin radio kattaa maantieteellisesti miltei kolmasosan Suomesta ja sitä kuuntelee viikoittain 80 prosenttia alueen väestöstä. Yleisradion aluejohdon 1.10.2010 julkistama suunnitelma maakuntaradioiden toimintojen uudelleenjärjestelystä lopettaisi Lapin uutiset ja siirtäisi Lappia koskevat uutiset osaksi neljän pohjoisen maakuntaradion tuottamia Pohjois-Suomen radiouutisia. Nämä uutiset on tarkoitus lähettää Oulusta. Uudistus merkitsisi ratkaisevaa heikennystä Yleisradion Lapissa tarjoamiin palveluihin. Pohjois-Suomen alueellisia tv-uutisia tehdään jo nykyisin tällä konseptilla eikä tämä malli tyydytä Lapissa. Pohjois-Suomen aluetv-uutisia ei koeta omaksi lähetykseksi, koska lähetysalue on liian laaja eikä se muodosta yhtenäistä aluetta sen paremmin kulttuurisesti kuin elinkeinojensakaan puolesta. Lappi ei ole osa Oulua vaan omaleimainen kulttuurinen alue, jonka identiteetillä ja sen säilymisellä on vahva kansallinen ja kansainvälinen merkitys.

Ylen Lapin Radion ihmisläheistä ja laadukasta journalismia ei saa tuhota lyhytnäköisten säästöjen takia. Ei voi olla oikein, että Suomen eduskunnan alainen yleisradioyhtiö ryhtyy ensimmäisten joukossa eriarvoistamaan kansalaisille tarjottavia palveluita. Yleisradion toiminta perustuu lakiin Yleisradiosta. Lain mukaan yhtiön tehtävänä on tuoda täyden palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Laissa todetaan, että ohjelmistossa on otettava huomioon muun muassa tasa-arvonäkökohdat.

Vaadimme, että Yleisradio peruu suunnitelmansa lopettaa Lapin uutiset.


Mauri Ylä-Kotola, Lapin yliopiston rehtori 

Anu Pentik, yrittäjä, taiteilija