Lapin yliopiston sukupuolentutkimusta ei pidä heikentää/A petition to support Gender Studies at the University of Lapland

Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin toistaiseksi voimassa oleva toimi on päätetty lakkauttaa osana Lapin yliopiston  YT-prosessia. Kysymyksessä on lyhytnäköinen säästötoimi, jolla on kauaskantoiset seuraukset. Tämän jälkeen oppiaineeseen jää vain yksi, professorin tehtävä. 

Sukupuolentutkimuksen oppiaineella on Lapin yliopistossa erityisen tärkeä tehtävä jo siksi, että se sijoittuu kasvatustieteiden tiedekuntaan ja kyseessä on ainoa suomalainen yliopisto, jossa opettajaksi opiskelevien koulutukseen on sisällytetty myös sukupuolentutkimuksen opiskelua. Tämän lisäksi aine on avoin kaikissa muissakin tiedekunnissa opiskeleville ja se on hyödyllinen sivuaine niin tuleville yhteiskuntatieteilijöille, taiteilijoille kuin oikeustieteilijöille.

Sukupuolentutkimuksella on olennainen edelläkävijän rooli kriittisen tiedon tuottajana. Se tarjoaa opiskelijoille ajattelun ja ymmärtämisen välineitä, joita tarvitaan myös käytännön työelämässä esimerkiksi tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistämisessä. Alan yliopistotehtäviä tulisi lisätä, ei vähentää. Vaikka Lapin yliopistossa edelleen toimii eri tiedekunnissa monitieteinen sukupuolentutkimuksen verkosto, tämä ei organisatorisesti korvaa oppiaineessa keskitetysti tehtävää ja koordinoitavaa, koko yliopistoa palvelevaa opetusta.

Lapin yliopiston päätös on valtava isku myös sukupuolentutkimuksen valtakunnalliselle verkostolle, sekä tutkimuksellisesti että opetusyhteistyön kannalta. Lapin sukupuolentutkimuksen yhteisön rooli alan kansallisessa ja kansainvälisessä julkaisutoiminnassa on merkittävä.  

Sekä Lapin yliopiston omat opiskelijat että laaja ja monipuolinen kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö kärsivät lyhytnäköisestä päätöksestä.  

Vetoamme Lapin yliopiston johtoa käyttämään vielä harkintaa. Tehtävän lopettaminen vahingoittaa sekä Lapin yliopistossa pitkään rakennetun sukupuolentutkimuksen toimintakykyä että valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Pitkällä tähtäimellä suurin kärsijä on kuitenkin Lapin yliopisto itse. 

--

The position of Senior Lecturer in Gender Studies at the University of Lapland has been terminated as a part of the university’s economic saving plan. This decision has long-reaching consequences. The Unit of Gender Studies will be left with only one position, that of the Professor.  

Gender Studies at the University of Lapland has a particularly important task, as it is located in the Faculty of Education, thus making the University of Lapland the only Finnish university where a course in Gender Studies is required of all students in teacher education. In addition, Gender Studies is open to students in all faculties, and it is a useful minor for social sciences majors, artists, and law students alike.  

Gender Studies is a leading field in producing critical knowledge. It offers students tools to think about and understand questions of equality, power and differences in a unique way in all areas of working life. Positions in this field should be increased, not decreased. Although the University Lapland will still hold the multidisciplinary network of gender studies across multiple faculties, this cannot replace teaching that is organized, executed and coordinated centrally at the Unit for Gender Studies, serving all of the university.    

This decision by the University of Lapland is also a huge blow to the national network of Gender Studies, in terms of cooperation in both research and teaching. The Gender Studies community in Lapland has a significant role in the field’s national and international knowledge production. The students at the University of Lapland as well as the wide and multifaceted national and international cooperation networks will suffer of this short-sighted decision.  

We, the signatories, plead to the leadership of the University of Lapland to reconsider their decision. The termination of this position hurts not only Gender Studies at the university but the field of Gender Studies. In the long run, however, the biggest loser is the University of Lapland whose reputation will suffer greatly from siding with the attacks against Gender Studies by far-right governments and organizations.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Taru Leppänen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…