Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö rikoksena vanhentumattomaksi

Ystävät. Jokaisella lapsella tulisi olla oikeus onnelliseen lapsuuteen. Valitettavasti tämä oikeus ei aina toteudu. Vaikka Suomi on monissa hyvinvointia koskevissa mittauksissa kärkipäässä oleva maa, ei maamme ole kuitenkaan vielä täydellinen. Lainsäädännössämme on yhä kehitettävää. Yksi näistä kehittämistä tarvitsevista asioista on mielestäni lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva lainsäädäntö.

Lapsen seksuaalisella hyväksikäytöllä voi olla uhrin elämässä musertava vaikutus. Uhri voi hävetä asiaa ja syyllistää itseään asiaan liittyen. Syypää on kuitenkin ainoastaan hyväksikäyttäjä. Lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä rangaistuksen tulee kohdistua rikoksen tekijään. Tämä ei toteutu aina. Suomen laissa on nimittäin määritelty, että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö vanhenee rikoksena, kun uhri täyttää 28 vuotta.

Jotta rangaistus kohdistuisi täysimääräisenä lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttäjään, olisi tästä kyseisestä rikoksesta poistettava rikoksen vanhentumisaika. Tämä olisi tärkeää, koska uhri saattaa vaieta kärsimästään rikoksesta niin kauan että täyttää 28 vuotta. Tämän jälkeen uhri ei voi enää saattaa hyväksikäyttäjäänsä oikeuden eteen. Mielestäni tämä epäkohta on syytä korjata siten, että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö rikoksena ei vanhene koskaan.