Lapsen oikeus molempiin vanhempiin

Lapsilla on oikeuksia, oikeus tavata molempia vanhempiaan, oikeus ilmaista mielipiteitään. Vanhemmillla on yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja elättämisestä. Valtion tehtävänä on taata että kaikkien oikeudet ja velvollisuudet toteutuvat.

Kuitenkin erotilanteissa usein etävanhemman ja lähivanhemman välit ovat niin kireät että nämä oikeudet ja vastuut jäävät toteutumatta. Lähivanhemmat voivat omalla toiminnallaan hankaloittaa etävanhemman ja lasten tapaamisia. Etävanhemmat taas voivat olla tapaamatta lapsiaan ja jättää elatusmaksut maksamatta, jolloin lapsen elintaso on vaarassa.

Lähivanhemmalla on mahdollisuus lasten nimissä käynnistää oikeudenkäyntiprosesseja ilman riskejä. Etävanhemmalla tätä mahdollisuutta ei ole. Tälläinen mahdollisuus tukee lähivanhemman kiusantekoa etävanhempaa kohtaan.

Nykyinen OM:n ohjeistus lapsen elatusavun suuruuden määrittämiseksi on myös omiaan lisäämään epätasa-arvoisuutta lähi- ja etävanhemman kesken. Ohjeistus mahdollistaa etävanhemman ajamisen taloudelliseen ahdinkoon jopa lasten tapaamisten hinnalla http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=167342684674 tässä yksi esimerkki siitä.

Vaadimme lasten oikeuksien toteutumista myös erotilanteissa.
OM:n ohjeistus pitää käsitellä uudelleen.
Elatusmaksut eivät saa vaarantaa lapsen oikeutta tavata molempia vanhempiaaan.
Kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä on AINA ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu sekä oikeus molempiin vanhempiin.Otteita YK:n lapsenoikeuksien sopimuksesta:

3. Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu.

4. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet.

9. Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla heidän kanssaan. Vanhemmistaan erossa asuvalla lapsella on oikeus tavata ja pitää säännöllisesti yhteyttä kumpaankin vanhempaansa. Tapaaminen voidaan estää, jos se on lapsen edun vastaista.

12. Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.

18. Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun mukaisesti. Valtion on tuettava vanhempia lasten kasvatuksessa.

Terhi Karjalainen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Terhi Karjalainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko yritystukia vähentää?