LASTEN ETUA JA PERHEIDEN TARPEITA EI VOI OHITTAA TURUN KAUPUNGIN ESIOPETUSPÄÄTÖKSISSÄ!

Esikouluikäisten lasten pompottelu on lopetettava.  

Turussa on n. 1500 tulevaa esikouluikäistä lasta. Lapset tullaan sijoittamaan esikouluun seuraavasti: Ensisijaisina paikkoina pidetään perusopetuksen tiloja, toissijaisina kaupungin erillisiä esiopetusyksiköitä, kolmantena kunnallisia päiväkoteja ja neljäntenä kaupungin yksityisiä päiväkoteja, joiden käyttöön Turku on kannustanut vanhempia palveluseteleiden avulla. Tämä prioriteettilista perustuu Turun kaupungin suomenkielisen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston päätökseen, joka on tehty 30.11.2016.

  Koulujen yhteyksissä olevat esikoulupaikat eivät tule riittämään läheskään kaikille lapsille. Esiopetushaun yhteydessä tätä edellä mainittua priorisointilistaa ei tuoda vanhemmille kaupungin toimesta aktiivisesti esille, vaan tämä linjaus tulee monelle perheelle yllätyksenä vasta kun päätöksiä esiopetussijoituksista on jo tehty. Turun kaupunki ei ole perustellut perheille tätä priorisointilistaa sen tarkemmin. Heikoimmassa asemassa hakuvaiheessa ovat yksityisessä päiväkodissa olevat tulevat esikouluikäiset.  

Turun kaupunki on perustanut esiopetusyksiköitä kaupungin tiloihin sekä lisäksi mm. parakkeihin. Vaikka hakuvaiheessa yksityinen päiväkoti saisi tarpeeksi monta ensisijaista hakijaa, täytetään kuitenkin ensisijaisesti kaupungin tilat ja mm. parakit, jos niissä on tilaa. Virkamiehet kenties olettavat tämän toimintatavan olevan parempi pienille lapsille kuin tuttu päiväkoti, johon monen pikkusisar jää. Siirryttäessä vuoden päästä kouluun tapahtuu taas muutoksia kavereissa ja varhaiskasvattajissa. Pienen lapsen hoitopolku katkeaa useaan kertaan. Aikuisellekin olisi psyykkisesti kova paikka vaihtaa vuoden välein työpaikkaa, saati kehitysherkässä iässä olevalle lapselle.

Kaupungin nykyinen linjaus on voimakkaassa ristiriidassa kaupungin omien toimintalupausten kanssa (https://www.turku.fi/strategia). Turun kaupunki mainitsee mm. kehittävänsä palveluitaan asiakaslähtöisesti yhdessä asukkaiden ja kumppanien kanssa sekä edistää yhdenvertaisuutta. Lisäksi painotetaan johdonmukaista ja läpinäkyvää päätöksentekoa perustuen parhaaseen käytössä olevaan tietoon. Turun kaupungin esiopetussuunnitelmassa (http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//turun_esiopetussuunnitelma_2016.pdf) puhutaan johdonmukaisesti etenevästä kokonaisuudesta, toiminnan suunnittelusta lapsilähtöisesti ja lasten kehitys- ja oppimisedellytyksien edistämisestä yhdessä huoltajien kanssa. Kaupungin tällä hetkellä harjoittama esikouluralli on räikeässä ristiriidassa tämän kanssa.  

Nykyisellään Turun palvelut eivät vastaa perheiden tarpeisiin ja vanhempien runsaita asiakaspalautteita ei tunnuta otettavan huomioon. Hakuvaiheessa annetaan mahdollisuus hakea ensisijaisesti omaan yksityiseen päiväkotiin ja vanhemmilta kysytään tässä yhteydessä perusteluja, miksi se tulisi toteuttaa. Vaikka hakijoita olisi tarpeeksi ja perusteluja riittävästi, ei ryhmää kuitenkaan toteuta, jos kaupungin esiopetusyksiköissä on tilaa. Virkamiehet päättävät kokouksessa mihin 6-vuotiaat sijoitetaan. Kärsijänä tässä poukkoilevassa päätöksenteossa on ennen kaikkea turkulainen lapsi.  

Vaadimme päättäjiltä tasapuolista kohtelua myös yksityisen päiväkodin lapsille! kuva_adressiin.png


Kaisa Sivonen ja Salla Sippola    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Pitäisikö puoluetuet lopettaa?