Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen, sosiaaliviranomaisen toimet ja valvonta on riittämätöntä; kaltoinkohtelusta johtuville lapsikuolemille on tehtävä loppu. Vaadimme toimenpiteitä!

Välittömiin toimenpiteisiin ryhdyttävä lastensuojelun sekä päivähoidon henkilöstöresurssien lisäämiseksi lasten turvallisuuden takaamiseksi erityisesti päihdeperheissä.  

Toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä: 

Lastensuojelun ja päiväkotien henkilöstöresurssia on lisättävä niin, että lasten turvallisuus kotona ja hoidossa taataan jokaisen lapsen kohdalla ja aina.

Päihdeperheet on tunnistettava olevan perheitä, joissa lapset voivat altistua erityiselle vaaralle ja kaltoinkohtelulle. Jokainen lapsi ansaitsee mahdollisuuden hyvään elämään. Yhteiskunnan on pystyttävä tarjoamaan turvallinen elämä kaikille lapsille.

On järjestettävä jatkuvaa ja systemaattista lisäkoulutusta neuvolapalveluihin, päiväkoteihin ja lastensuojeluun lapsen vakavan kaltoinkohtelun tunnistamisesta. Lapsen pahoinpitely voi johtaa lapsen kuolemaan. Yksikään lapsi ei saa enää kuolla väkivallan seurauksena Suomessa, yhteiskunnan on pystyttävä estämään jokainen väkivaltainen kuolema mutta myös kaikki lapsiin kohdistuva väkivalta ja kaltoinkohtelu.

Päiväkoteihin on luotava moniammatilliset arviointitiimit ehkäisemään lasten kaltoinkohtelua systemaattisesti. Työryhmässä on oltava sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Päiväkodilla tulee olla välitön yhteys viranomaiseen puhelimitse ja lapsen kaltoinkohtelutilanteessa tai -epäilyssä toiminnan on oltava saumatonta ja välitöntä.

Samat vaatimukset koskevat myös kouluja.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että H. Korkeakoski voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä puhelinnumeroasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…