Lastensuojelu on muutettava täysin

Nythän on niin että lastensuojelulla on valtaa liikaa.Lastensuojelu saa huostaanottaa lapsia melkein mistä tahansa syystä.Ja lastensuojelulla on liikaa valtaa määrätä mitä toimenpiteitä tehdään.

Oikeudessa lastensuojelun kertomuksiin uskotaan liikaa.

Lastensuojelu saa kiusata vanhempia ilman seurauksia.

Lastensuojelussa on paljon epäpäteviä, ilkeitä, jopa mieleltään häiriintyneitä henkilöitä.Ja he eivät tiedä lapsista tarpeeksi, he eivät auta lapsia ja koko perhettä.... yms.

Lastensuojelu ei suojele lapsia, koska lastensuojelu ei tue perheitä, ei auta vanhempia, ottaa lapset vaan huostaan ynnä muuta.Huostaanotto on aina lapselle iso muutos ja aiheuttaa valtavasti tuskaa ja stressiä lapselle, joten sen pitäisi olla viimeinen keino, jos tilanne OIKEASTI sitä vaatii (esim. vanhempien kova huumeidenkäyttö, raju väkivalta lapseen, hyväksikäyttö...)

Ja vanhempia kuuluisi kohdella kunnioittavasti, ja heitä tulisi kuunnella.Ei lasta auta se että vanhempia stressataan, painostetaan ja kiusataan , uhkaillaan huostaanotolla ja pakotetaan.

Perhe kunniaan.Lapsen etu on saada olla vanhempiensa kanssa.Oma perhe on lapselle parasta, ellei ole kyseessä OIKEASTI vakava tilanne.Vanhempien hyvinvointi on tärkeää.Heitä tulisi aidosti tukea , auttaa ja kannustaa.Kun vanhemmat voivat hyvin, lapsi voi hyvin.Ja auttaminen tulisi olla vanhempia oikeasti auttavaa, eikä vain jotain pakkojuttuja jotka ei toimi.

Lastensuojelun tulisi kohdella molempia vanhempia tasavertaisesti.Lastensuojelu ei saisi olla toisen vanhemman puolella.Usein lastensuojelussa ollaan puolueellisia.Molempia vanhempia tulisi kuunnella.

Lastensuojelu on usein täysin mielivaltaista.Toisinaan lapsi otetaan huostaan jostain pikku "huolesta", toisinaan katsotaan sormien välistä, vaikka lapsi kärsii, eikä toimita.

Rahastusta huostaanotoilla.Nykyinen laki lastensuojelukertoimesta menee näin:

”Lastensuojelukerroin lasketaan jakamalla kunnassa tehtyjen lastensuojelulain mukaisten lasten huostaanottojen määrä kunnan asukasmäärällä ja jakamalla saatu osamäärä koko maan vastaavalla osamäärällä. Kerrointa laskettaessa kunnan huostaanottojen määränä on kaksi, jos huostaanottoja on ollut enintään neljä.

Kerrointa määriteltäessä käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden huostaanottotietoja.”

VAATIMUKSET:

Perhe kunniaan!Vanhemmat kunniaan!

Laki lastensuojelukertoimesta tulee muuttaa.

Lapsi tulisi ottaa huostaan vain, jos olot ovat todistetusti huonot, eli tulisi olla todistusaineistoa asiasta.Pelkkä epäilys tai "huoli" ei riitä.

Mitään toimenpiteitä lastensuojelun ei tulisi tehdä mielivaltaisesti.Laki määrittämään mitä toimenpiteitä saa milloinkin tehdä, ja millä perusteella.Kaikessa tulisi toimia yhteistyössä vanhempien kanssa.Ja joku joka ei ole lastensuojelun leivissä, tarkistamaan aina toimenpiteet, ja niiden syyt.

Poliisi tutkimaan onko huostaanotto tarpeellinen.Varsinkin sitten kun mahdollinen kiireellinen huostaanotto on tehty.Eli poliisi valvoisi huostaanottoja.

Tarkemmat lakipykälät huostaanotoista.Tarkennuksia millä perusteella voi huostaanottaa lapsen.Oma perhe pitäisi olla merkittynä lapsen eduksi.Lapsen etu on olla oman perheen parissa.Huostaanotto on aina lapselle iso muutos ja aiheuttaa valtavasti tuskaa ja stressiä lapselle, joten sen pitäisi olla viimeinen keino, jos tilanne OIKEASTI sitä vaatii (esim. vanhempien kova huumeidenkäyttö, raju väkivalta lapseen, hyväksikäyttö...)

Parempi yhteistyö lastensuojelun ja lastenlääkäreiden ja psykologien kanssa.

Parempi koulutus lastensuojelutyöntekijöille.Ehdottomasti heidän tulisi osata lasten psykologiaa, ja kaikkea mahdollista lapsista.Ja heidän tulisi osata asiakaspalvelu moitteettomasti.Heidät tulisi kouluttaa ihmisläheisemmiksi, vanhempia ja perhettä ja lasta kunnioittaviksi.Heidät tulisi kouluttaa keskittymään perhekohtaisesti asioihin, koska perheet ja tilanteet on niin erilaisia.Heidät tulisi kouluttaa tukemaan ja kannustamaan perheitä ja vanhempia.

Oikeudessa vähemmän painoarvoa lastensuojelun kertomuksille, myös lastensuojelulla tulisi oikeudessa olla kunnon todistusaineisto.Aina pelkkä henkilötodistelu ei riitä, varsinkin jos joku sivullinen henkilö on tehnyt lastensuojeluilmoituksen.

Myös lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden esimiehet tulisi kouluttaa hyvin.Jos sosiaalityöntekijä toimisi väärin, vanhempi voisi vaikka valittaa esimiehelle, joka tarkistaisi tilanteen.

Vanhemman pitäisi voida vaatia jotakin toista sosiaalityöntekijää, jos ei ole tyytyväinen nykyiseen.Tai toisen sosiaalityöntekijän tarkistusta, vaikka toiselta paikkakunnalta jos tarve vaatii.

Parempi yhteistyö eri kuntien lastensuojelulle.

Erikseen laki vanhempien oikeudesta lapseen.Ja lastensuojelun toimimisesta vanhempien kanssa, niin ettei vanhempia kiusattaisi ja ahdisteltaisi.

Lapsen edustakin voisi olla erikseen laki, jossa perhe määriteltäisiin yhdeksi tärkeimmistä eduista, ja vanhempien rakkaus.

Lastensuojelu jonkun muun alaiseksi, koska nyt niillä on liikaa valtaa.

Lastensuojelulle velvoite tukea ja auttaa vanhempia jos vanhemmat sitä tahtovat.Oikeasti auttaa, eli kannustus , tukeminen, ohjaaminen muihin apuihin pääsemiseksi, keskustelu, ymmärrys, ihmislähtöisyys, ystävällisyys, kuuntelu.

Lastensuojelulla muutenkin pitäisi olla kattava laki määrittämään miten he voivat toimia ja miten eivät.

Lapsen oikeus päästä pois laitoksista.Esim. lailla määritettynä.

Lastensuojelulle velvoite jättää ihmiset rauhaan, perheet rauhaan.Ei ole syytä ahdistella ihmisiä niinkuin ne tekee.

 

 

 

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Sonja Tuovila voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko rahapelit vapauttaa kilpailulle?