Lauttaliikenne saaristossa turvattava!!

Varsinais-suomen ELY-keskus yrittää parhaillaan kovalla kädellä karsia Paraisten ja Nauvon välistä lauttaliikennettä.

Tämä johtaisi toteutuessaan siihen että öisin olisi vain yksi lähtö ja aamu-sekä iltapäivisinkin lähtöjä karsittaisiin.

Lautta on meille saaristolaisille elinehto,monet tekevät mantereella vuorotöitä ja suurin osa tärkeimmistä kuljetuksista liikkuvat nyt poistuviksi esitetyillä vuoroilla kuten esim. posti,elintarvikkeet ja öljy.

Me täällä asuvat joudumme jo muutenkin sopeuttamaan koko elämän lauttojen mukaan eri vuodenaikoina ja nyt annettu esitys tekee työssäkäymisen lähes mahdottomaksi!! Eihän pk-seudun kehäteitäkään suljeta yöaikaan,tai rajoiteta päiväsaikaan!! 

Viitaten maantielakiin ja saaristolakiin vaadimme nyt että ELY-keskus välittömästi ryhtyy sellaisiin toimenpiteisiin että lauttaliikenne jatkuu entisellään!!