Lemin seurakunta säilytettävä itsenäisenä

Lemiläisten yhdestoista käsky kuuluu: Ei pidä sinun hätäilemän. Viime kuukausina ja viikkoina tiedotusvälineet ovat kertoneet kiireellä valmisteltavasta Lemin, Taipalsaaren ja Savitaipaleen seurakuntaliitoksesta. Seurakuntalaisille asiasta ei ole tiedotettu, eikä heidän mielipidettään seurakunnan tulevaisuudesta ole kysytty.

Julkisuudessa on vilahtanut selvitysmiehen tekemä esitys seurakuntien nykytilasta. Selvityksessä oli alkujaan mukana neljä seurakuntaa, mutta mukana liitosneuvotteluissa on enää kolme. Selvitys ei tuonut esille mitään ratkaisevaa syytä siihen, miksi liitos olisi perusteltua tehdä.

Lemin seurakunnan taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut äkillistä, ratkaisevaa huononemista, vaan tiukan talouden aikaa on eletty jo useita vuosia. Esitettyjen laskemien mukaan seurakunnan säästötarve on noin 50 000 euroa vuodessa, eli vain noin 6 prosenttia seurakunnan budjetista. Mahdollinen liitos ei pelasta säästöiltä, vaan ne on joka tapauksessa tehtävä. Vaihtoehtona on tehdä tarvittavat talouden tervehdyttämistoimet itse ja jatkaa itsenäisenä.

Lemin seurakunnassa on tehty leikkauksia lapsityöstä ja kiinteistöhuollosta. Savitaipaleen ja Lemin seurakuntien tekemää sopimusyhteistyötä on lisätty. Muutokset on tehty niin äskettäin, että niiden lopullista vaikutusta seurakunnan talouteen ei vielä tiedetä. On perusteltua katsoa tehtyjen uudistusten tulokset ennen kuin tehdään tulevaisuuden kannalta ratkaisevia päätöksiä.

Lemiläiset alkoivat haluta omaa seurakuntaa jo 1600-luvulla. Itsenäisyys myönnettiin vihdoin vuonna 1807. Tänä vuonna seurakunta täyttää 210 vuotta – itsenäisyyden saavuttaminen vei siis noin 150 vuotta. Vaivalla saadusta asemasta ei kannata luopua hätiköidysti, sillä päätös on peruuttamaton. Lemiläisillä on parin vuosikymmenen takaa runsaasti kokemusta kuntaliitoista ja muusta kuntarajat ylittävästä yhteistyöstä. Ne kokemukset eivät kannusta yhdistymiseen.

Lemillä asuu paljon nuoria ja lapsiperheitä, toisin kuin esimerkiksi Savitaipaleella, jossa ikärakenne on vanhusvoittoinen ja väkiluku erittäin nopeasti aleneva. Lemin seurakunnassakin jäsenmäärä on hitaasti alentunut, mutta huomattavasti naapuria verkkaisemmin. Lemin kunta on strategiassaan linjannut, että se jatkaa itsenäisenä. On perusteltua noudattaa kunnan linjausta myös seurakunnan päätöksenteossa. Lemiläisillä on vahva identiteetti, jota kaavailtu seurakuntaliitos vakavasti horjuttaisi.

Seurakunnan luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajikseen valitsemia. Me tämän adressin allekirjoittajat toivomme, että ääntämme kuullaan. Haluamme säilyttää Lemin seurakunnan itsenäisenä.

Adressi tullaan luovuttamaan Lemin seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa kevään 2017 aikana.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Irja Haiko voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…