Lemminkäisen näköalakallioden suojelu

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa on vireillä ympäristölupahakemus:

YSL/MAL TUUDno 2017-1011.

Lupahakemuksessa haetaan maa-aineslupaa "näköalakallioiden" louhitaan ja murskaukseen. Karttapiirroksen mukaan koko kallioalue tasataan.

Focus alueen halki suunniteltu kehä 4 tiehanke ei toteutuessaan vaadi tai tarvitse karttapiirroksessa osoitettua valtavan laajaa kallioalueen tasaamista.

Tiehanke on toteutettavissa pienempialaisella kallioleikkauksella myös niin että näköalakallioiden virkistyskäyttö jatkuu myös tulevaisuudessa.

Laajamittaisella kallioiden louhinnalla on siis kyse rahallisesta ahneudesta alueelta saatavan murskeen avulla.

Lemminkäisen näköalakalliot tulee säilyttää niin, että virkistys- ja harrastustoiminta on mahdollista myös tulevaisuudessa.

Kallioiden kiitoratamelulta suojaavalla vaikutuksella on myös Maantiekylän asutukselle äärimmäisen suuri merkitys.

Ohessa lainaus lupahakemuksesta:

"Lupahakemuksien mukaan toiminta on ympärivuotista. Kallion porausta tehdään
arkisin klo 7-21, murskausta arkisin klo 7-22, louheen rikotusta arkisin klo 8-18 ja
räjäytyksiä arkisin klo 8-18. Kuljetuksia ja kuormauksia on arkisin klo 6-22 ja tarvittaessa lauantaisin klo 7-18.
Räjäytyksistä, porauksesta, murskaamisesta ja liikennöinnistä aiheutuu tärinä-,
pöly- ja melupäästöjä. "

On aika ottaa laajamittaiseen kalliolouhintaan kielteinen kanta ja esittää se Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle /SNu määräaikaan 20.04.2018 mennessä.