Kansalaisia ohjeistettava singulariteetin varalta

Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERNissä tänään käyttöön otettu LHC-hiukkaskiihdytin (Large Hadron Collider) tulee todennäköisesti synnyttämään lähivuosien aikana ennennäkemättömiä fysikaalisia ilmiöitä, jotka saattavat vaikuttaa olennaisella tavalla myös tavallisten kansalaisten elämään kaikkialla maailmassa.

Me allekirjoittaneet vaadimme täten, että Suomen valtiovalta ohjeistaa kansalaisiaan, miten heidän on toimittava esimerkiksi joutuessaan kohdakkain mustan aukon singulariteetin kanssa. Jokaiseen talouteen on laadittava helppotajuinen ohje, jossa tarvittavat toimenpiteet on selvitettävä ymmärrettävästi ja kuvilla havainnollistaen. TV:ssä ja radiossa on aloitettava aiheeseen liittyvät tietoiskut, ja mahdollisesti myös tieliikenteessä tulee ottaa käyttöön tarpeellinen määrä uusia varoitusmerkkejä, joilla singulariteetteja sisältävät tieosuudet voidaan merkitä. Myös pelastusalan työntekijöille on tarjottava tulevissa uudenlaisissa pelastustilanteissa tarpeellinen singulariteettikoulutus.

Sakarias Lehtomäki    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Sakarias Lehtomäki voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko ruotsin opiskelun olla vapaaehtoista?