Linjamäen, Nahkelan ja Tuomalan kylien lähikoulut tulee säilyttää!

 

Kattava kouluverkko ja hyvä opetuksen laatu ovat Tuusulan menestystekijöistä. On suuri vetovoimatekijä tarjota lähikoulu joka alueelle. Uudenlaisen etätyön aikakaudella lähikoulut ovat resurssi, jonka arvo kasvaa useamman lapsiperheen muuttaessa pois suurista keskuksista. Meillä ei ole varaa menettää mainettamme lapsiystävällisenä kuntana lakkauttamalla joiltain Tuusulan alueilta koulupalvelut kokonaan.

Valtuustolle esitellyssä kouluverkon kehityssuunnitelmassa piirtyy kuva vaihtoehdottomuudesta, ja kerätystä materiaalista on nostettu esille lähinnä sitä tukevia osia. Adressillamme pyrimme tuomaan esille kuntalaisten äänen, joka on hautautunut liitteisiin ja niiden liitteisiin eikä sinnekään.   

Tuusulan kunnan kouluverkon tilaa ja Linjamäen, Tuomalan ja Nahkelan lähikoulujen kuntoa selviteltiin viimeksi vain joitakin vuosia sitten, ja sen perusteella välitöntä korjaustarvetta vailla olevien koulujen toimintaa päätettiin jatkaa. Lupauksesta helpottuneena kouluihin tehtiin paljonkin investointeja.Nyt päätöksentekoon tulevaan suunnitelmaan ei ole sisällytetty näiden koulujen toimintaa edistäviä toimenpiteitä.

Lakkauttamisen sijaan olisi suotavampaa nähdä lähikoulut voimavaroina niiden erityisvahvuudet huomioon ottaen. Pääkaupunkiseudulla luonto- ja lähiympäristöarvoiset oppilaitokset nähdään kehityksen kärkihankkeina.Valittu lähestymiskulma on näkynyt ennakkovaikutusten arvioinnin prosessin kiireellisyydessä ja puutteellisuudessa. Järjestetyissä kuulemistilaisuuksissa kuntalaisten puheenvuoroille oli varattu liian vähän aikaa, eikä alkuperäistä kysymyksenasettelua itsessään muutettu, vaikka sitä jatkuvasti yritettiin tuoda esille. Silmiinpistävää EVAUS-prosessissa oli valinta nostaa esille avoimista vastauksista vain muutamia erillisiä lauseita ja painottaa tilattua kysymyksenasettelua sen sijaan. Laadullisen tutkimusasetelman valitseminen määrällisen sijaan olisi tarjonnut huomattavaa lisäarvoa. Kuitenkin vastauksia oli liki 600, ja avoimia kysymyksiä oli runsaasti.

Kaikki sulkemisuhan alla olevat lähikoulut yhdistettynä ympärillään olevaan kyläänsä voivat tarjota oppimisympäristöinä palveluita, joita suunniteltavat massakampukset eivät pysty toteuttamaan. Toivomme toiminnan kehittämistä lähikoulujen vahvuuksien varaan, sekä oppilasmäärien että tilojen käytön lisäämistä yhteistyössä muiden kouluverkoston yksiköiden kanssa. Tarvitaan myös hankkeita oppilaiden hyvinvoinnin, tutkimuksen ja ympäristövaikutusten alueilla.

Oppilasmääräennusteiden perusteeksi kerätyt tilastot perustuvat tietoon ja metodologioihin ajalta ennen Covid-19 pandemiaa. Koronaepidemian myötä yhteiskunnallinen käsitys etätyön mahdollisuuksista on kuitenkin yhtäkkisesti täydellisesti muuttunut. Trendi ei tue kehityssuunnitelman arvion luotettavuutta niiden perheiden lukumäärästä, jotka näkevät mahdollisuutenaan muuttamisen maaseutumaiseen ympäristöön. Tuusulan omankin strategian periaatteiden mukaisesti olisi tässä tilanteessa viisaampaa odottaa ensin yhteiskunnan kehysten asettumista uusiin uomiinsa. Vasta vuosia suurten yhteiskunnallisten muutosten jälkeen voidaan niinkin suurista linjoista kuin kehyskuntiin tapahtuvasta muuttoliikkeestä tehdä perusteltavasti tietoon pohjautuvia päätöksiä. 

Uskomme, että lähikoulujen palvelualueet tulevat olemaan yhä merkittävimpiä Tuusulan kehittymisessä monipuolisemmaksi ja houkuttelevammaksi kohteeksi uusille lapsiperheille. Lähikouluja ei ole syytä lakkauttaa, vaan nähdä niiden toiminta voimavarana Tuusulan kasvulle ja hyvinvoinnille. Kerran purettuina ja tonttimaaksi myytyinä niiden mahdollisuuksia asukasrakenteen kehittämiseksi ei ole mahdollista saada enää koskaan takaisin. 

Linjamäen, Nahkelan ja Tuomalan puolesta!

Linjamäen_koulu_1.jpgLinjamäki

Nahkelan_koulu.jpgNahkela

Tuomalan_koulu1.jpgTuomala


Eeva-Liisa Nieminen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Eeva-Liisa Nieminen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…