Linjan 79 reitti pidettävä ennallaan.

Taistelu linjan 79 palauttamisesta ennalleen jatkuu.

 

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hylkäsi edellisen adressimme linjan 79 palauttamisesta entiselle reitilleen 8.6.2016.

Perusteluina Mika Periviita esitti:

”Linjan 79, Tampere-Nokia-Linnavuori-Siuro, 6.6.2016 voimaan tulevasta reittimuutoksesta Nokialla Siuron, Linnavuoren ja Murhasaaren alueella on toimitettu Tampereen kaupungille adressi, johon on kerätty 379 nimeä. Adressi on esitetty suullisesti joukkoliikennelautakunnan kokouksessa 16.3.2016, § 30 käsittelyn yhteydessä. Adressia ei kuitenkaan tuolloin liitetty kokouksen pöytäkirjaan. Adressi on tämän esityslistan liitteenä. Myöhemmin adressin toimittaja on lisäksi toimittanut joukkoliikenneyksikköön aikatauluehdotuksia liikenteen käytännön järjestämiseksi adressissa toivotulla tavalla. Joukkoliikenneyksikkö on arvioinut ehdotetut toimenpiteet. Länsilinjat Oy:ltä saatujen vuorojen käyttäjämäärätilastojen mukaan Murhasaaren-Purson alueelta on bussia käyttänyt enimmillään neljä asiakasta päivässä. Ehdotuksiin liittyvä Murhasaaren käyttämisen joidenkin vuorojen päätepysäkkinä on liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallinen ratkaisu, koska bussin kääntö joudutaan tekemään peruuttamalla yleisellä tiellä. Joukkoliikennelautakunnan 10.2.2016 päättämä linjan 79 reitti Linnavuoren ja Siuron alueella on ajokilometrimäärältään adressissa esitettyä hieman suurempi, mutta mahdollistaa toisaalta asioinnin Siuron länsipuolelta Linnavuoressa (kirjasto, koulu, lähikauppa) ja Siurossa (terveysasema) rengasmaista linjaa paremmin.

 

Linjan 79 reittimuutosta koskeva adressi ei johda toimenpiteisiin.”

 

Alkuperäisessä adressissa osoitimme jo, että uusi reittimuutos ei kohdenna liikennettä sinne, missä on matkustajapotentiaalia, koska suurin osa reitistä on asumatonta. Pikemminkin suuri alue potentiaalisia asiakkaita hylätään uuden reitin myötä. Lisäksi Periviidan esittämä asiointi Siuron länsipuolelta Linnavuoreen ja päinvastoin onnistuu yhtä hyvin rengaslinjalla, jos sitä ajetaan kahteen eri suuntaan. Olisi mielenkiintoista tietää, oliko kesän aikana yhtään matkustajaa, joka olisi matkustanut Linnavuoresta Siuron länsipuolelle? Tuskin?

Periviita pitää Murhasaarta huonona kääntöpaikkana, koska siellä joudutaan peruuttamaan yleisellä tiellä. Nyt Tampereen järjestelmässä joudutaan kääntämään auto Linnavuoren uimarannalla, joka on Murhasaarta huomattavasti huonompi vaihtoehto. Tai NYSSE:stä ei ole ainakaan tullut muuta ohjetta kuin ajaa Tampereelta tullessa Linnavuoressa vastapäivään ja lähtiessä myötäpäivään. Tai sitten Linnavuoreen Nokialta aamulla tulevat ihmiset kävelevät uimarannan pysäkiltä tai odottavat enimmillään puoli tuntia, kunnes auto jatkaa seuraavaa lähtöään?

 

En tiedä matkustajamäärien laskentaperustetta enkä ajankohtaa ja laajuutta, jolta ne on otettu, mutta ainakin empiirisesti 7.10 Siuron länsipuolelta Purson ja Murhasaaren kautta Linnavuoreen menneessä bussissa oli säännöllisesti tuo 4 matkustajaa Pursolta, pari Murhasaaren länsipuolelta ja Murhasaaresta sekä pari oppilasta, jotka matkustivat Siuron länsipuolelta Murhasaareen päästäkseen Hämeenkyröön menevään koulubussiin. Siis 8 asiakasta vakituisesti yhdessä vuorossa ja näiden lisäksi tiedän itseni ja äitini (joka tosin ei kulkenut päivittäin) ja pari muuta, joten voidaan osoittaa tuon 4 olevan merkittävästi alakanttiin arvioitu määrä matkustajista. Lisäksi useampi koululaisista taisi olla sellaisia, jotka tulivat jo kauempaa noille pysäkeille. Näille Nokian kaupunki joutunee nyt järjestämään erillisen kuljetuksen nykyisen linjan varrelle? Tämähän ei voi mitenkään olla halvempaa kuin vanhan reitin käyttö?

Kuvitellaan hetki, että tuo 4 matkustajaa olisi todellinen määrä, vaikka empiirisesti määrä on voitu osoittaa todellisuudessa merkittävästi suuremmaksi. Siis 4 ihmistä käytti säännöllisesti bussia vanhan reitin varrelta. Nyt he eivät voi käyttää bussia tai heidän on tultava erikseen nykyreitin varteen, mahdollisesti jopa Nokian kaupungin kustannuksella. Uusi reitti on pidempi ja siis maksaa Nokialle enemmän. Vanhaa reittiä ajamalla kaikki joukkoliikennelautakunnan esittämät perusteet uudelle reitille olisivat täyttyneet. Jotenkin nyt ei tunnu siltä, että asiat menevät oikein? Matkustajat kärsivät, kaikki kärsivät veronmaksajina ja silti joukkoliikenne ei palvele yhtään paremmin kuin ennen, 4 ihmisen kohdalta huonommin tai ei ollenkaan kuin ennen? Jos muutos tehdään, sen pitäisi olla halvempaa tai palvella merkittävästi paremmin? Nyt ei kumpikaan toteudu.

 

Lisäksi Juha-Pekka Häyrysen kanssa käydyissä keskusteluissa on usein käynyt ilmi, että reittimuutos ei ole taloudellinen kysymys, koska esitetyllä tavalla kilometrimäärä laskisi ja siten reittimuutos olisi taloudellisempi. Ja kiertämällä reittiä molempiin suuntiin nämä (teoreettiset) matkustustarpeet Siuron Länsipuolelta Linnavuoreen ja takaisin tulisi täytettyä. Miksi lähes 400 ihmisen allekirjoittama adressi ohitetaan noin vain, vaikka kyse ei ole rahasta? Miten kuntalainen voi luottaa omien etujensa ajamiseen, kun kunnan oma edustajakin toteaa sähköpostivastauksessaan ”pahoittelen lopputulosta” vaikka puhelinkeskustelussa lupasi tukea hakemusta? Ja Nokialaiset veronmaksajat maksavat lisää ja muutamat Nokialaiset putoavat joukkoliikenteen ulkopuolelle. Kuuluukohan samaan kategoriaan erikoisuus, että Nokian linjat 77 ja 78, jotka ovat vuosikymmeniä palvelleet Emäkosken yläasteen oppilaita, eivät tästä syksystä kulje enää Emäkosken koulun kautta? Tärkein matkustajaryhmä saa kävellä aamuin illoin lähes kilometrin bussimatkaa. Olisikohan tämä onnistunut aikana, jolloin Nokian kaupunki tilasi liikenteen? Nyt kun päättävä taho on tarpeeksi kaukana käytännön toteutuksesta, niin voi tehdä mitä tahansa ratkaisuja välittämättä bussia käyttävien ihmisten tarpeista?

 

Jouduin tekemään ehdottamani aikataulut kovassa kiireessä, joten ne eivät varmasti olleet optimaaliset. Yritän nyt tehdä talvimateriaalista vastaavan ehdotelman, jonka lisään tänne adressin liitteeksi, kun se on valmis.

 

Adressi on tarkoitus toimittaa Tampereen seudun joukkoliikenteen (NYSSE) suunnittelija Juha-Pekka Häyryselle 15.11.2016, joten allekirjoitusaikaa on 14.11.2016 asti.

Paperiset versiot pyrin toimittamaan samoihin paikkoihin kuin viimeksi (Linnavuoren Siwa(K-Market), Linnavuoren kirjasto ja Siuron grilli).

Toivon että mahdollisimman moni allekirjoittaa adressin, jotta pystymme näyttämään kansalaisten joukkovoiman ja tuomaan (maalais)järkeä takaisin liikennesuunnitteluun.

 

Pähkinänkuoressa: miksi maksaisimme enemmän huruajamisesta uutta reittiä, kun vanhalla reitillä pääsemme samaan lopputulokseen vähemmällä?

Linnavuoren takana 30.8.2016

 Alla alkuperäisen adressin teksti.

 

 

Linjan 79 reittimuutos peruttava 6.6.2016 alkaen!

Linja 79 siirtyy Tampereen Joukkoliikenteen (JOLI/NYSSE) suunnittelemaksi liikenteeksi 6.6.2016. Samalla liikenne Kyröskoskelle ja Mouhijärvelle päättyy. JOLI:ssa/NYSSE:ssä on tehty päätös 6.2.2016 Linnavuoren ja Siuron pääreitin (Siurontie – Kuljuntie – Färmintie – Kyrösjärventie – Alumiinitie – Järvenjärventie – Valtatie 11 – Miharintie – Linnavuorentie – Vuorenhovintie – Miharintie – Siurontie) muuttamisesta reitiksi Siurontie - Miharintie- Linnavuorentie - Linnavuori -Vuorenhovintie - Miharintie - Siurontie - Kuljuntie - Siuron koulu. Lisäksi kaikkia vuoroja ei ajettaisi Siuroon asti, vaikka nyt siihen olisi mahdollisuus, kun Hämeenkyrön ja Mouhijärven suunnan liikenne loppuu.

Tämä muutos heikentää merkittävästi tai lopettaa täysin vähintään yli 500 ihmisen mahdollisuudet käyttää joukkoliikennettä, ja myös Purson teollisuusalue jää ilman joukkoliikennepalveluita.

Muutoksia perusteltiin muun muassa koulukuljetusten tarpeilla. Tämä perustelu yhdessä  ”liikennetarjonta kohdennetaan reitille, jonka varrella on eniten käyttäjäpotentiaalia” –perustelun kanssa näyttäytyvät hyvin omituisessa valossa, jos ajatellaan seuraavia tosiasioita:

Nykyinen reitti on pituudeltaan  11,4 kilometriä. Uuden ehdotetun reitin pituus on 13,6 kilometriä. Surkuhupaisasti tässä liikennetarjonnan kohdentaminen reitille, jonka varrella on eniten käyttäjäpotentiaalia, tarkoittaa siis sitä, että ajetaan 8 kilometriä asumatonta Siuronkallio – Linnavuoren uimaranta väliä. Perustelu sillä, että koulumatkaliikenne vaatisi tätä, on myös yhtä kestämätön: nykyistä reittiähän voidaan tarvittavissa vuoroissa ajaa vastapäivään, jolloin koululaisten ei tarvitsisi edes Linnavuoressa ylittää tietä. Reittiä ei näiden esitettyjen syiden takia tarvitse tai edes kannata muuttaa.

Tämä adressi on allekirjoitettavissa Linnavuoren Siwassa, Linnavuoren kirjastossa, Siurossa Grilli Pia & Katjalla sekä netissä osoitteessa www.adressit.com/linjan_79_reitti_pidettava_ennallaan 

Adressi luovutetaan Tampereen Joukkoliikenteen  Juha-Pekka Häyryselle perjantaina 11.3.2016.

Arto Kortsaari-Monkala

 

 

 

 


Arto Kortsaari-Monkala    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Arto Kortsaari-Monkala näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…