LINTUNEVAN PELASTAMINEN TURVETUOTANNOLTA / Help us to rescue a Lintuneva!

Vapo Oy aikoo tuhota yhden Suomen kauneimmista ja monimuotoisimmista soista, aloittamalla siellä turvetuotannon. TÄMÄ TÄYTYY ESTÄÄ!

Lintuneva on monimuotoinen lintujen pesimisalue ja siellä elää lisäksi mm. sisiliskoja, sukeltajia (kovakuoriainen), uhanalaisia perhosia..yms.

Pesimälinnusto : mm. kurki, kapustarinta, laulujoutsen, liro, teeri, käpylintu, telkkä, riekko, mustakurkku-uikku ja sinisuohaukka..yms.

Muita havaintoja eläimistä: mm. maakotka, leppakkoja, peuroja, tikkoja..yms.

Siellä esiintyy mm. tupasvillarämettä, joka on arvioitu silmälläpidettäväksi luontotyypiksi.

Lintuneva on myös pohjavesialuetta. Vesi lintunevalla ei siis ole normaalia nevavettä, vaan täysin kirkasta pohjavettä. Turvetuotannon aloittaminen siis pilaisi myös pohjaveden ja sitä kautta vaikuttaisi myös juomaveden laatuun.

Lintunevan kuivattaminen vaikuttaisi mm. lähipaikoissa sijaitseviin suojelus /natura-alue kohteisiin,Kurikan jurvassa sijaitsevaan Säläisjärveen, Kurikan jurvassa sijaitevaan Botniaring rataan, Lintuharjun ratsutilaan/jurvan majoituspalveluun, sekä moniin ojiin ja norinluomaan joka virtaa kylän läpi.

Suunnitellun tuotantoalueen pohjoisosa kuuluu Närpiönjoen vesistöalueen Kivi-ja levalammen tekojärven valuma-alueeseen ja eteläosa Kyrönjoen vesistöalueen Kainastonjoen alueeseen.Joten myös nämä alueet (ja mahdolliset alueiden eläimet) tulisivat kärsimään pahoin tuotannosta.

Suunnitellulta tuotantoalueelta ohjatun vesien mukana kulkeutuisi vesistöihin liikaa lisäravinteita ja kiintoaineita, jotka vaikuttaisivat todella heikentävästi veden laatuun.

Lintunevalla sijaitsevat lampareet ovat metsälain mukaisia, erityisen tärkeitä elinymäristöjä, ja lampareet saattavat täyttää myös vesilain tarkoittaman suojeltavan pienveden määritelmän.

Myös kulttuuriperintökohteita sijaitsee lähellä suunniteltua tuotantoaluetta, lähin n.100m.

Vesien johdattaminen (pintavalutuskenttien avulla) tekisi hallaa myös norinluomassa ja kainastonjoessa asustaville luonnonvaraisille taimenille ja satunnaisesti Kauhajoen yhtymäkohdassa tavataville ravuille.

Turvetuotannon aloittaminen olisi kohtalokasta myös Kurikan jurvassa olevalle Botniaring radan toiminnalle. Hienojakoinen turvepöly olisi erittäin suuri turvallisuus riski radalla.

Turve joka jäisi kuivatuksen jälkeen, ei todellakaan kattaisi lähellekkään kustannuksia.Eli ainut mitä tapahtuisi, niin todella arvokas pohjavesi- ja suoalue olisi iäksi menetetty.Lintunevalle jouduttaisiin tekemään vähintään n.5m syvyiset (jopa isommat) uomat, ja se kuivattaisi todella nopeasti myös muut (myös tässä mainitut) vesistöt, jotka ovat jollain tavalla yhteydessä lintunevaan.

Vaikka Vapo Oy väittää, että heillä on vain 2% soista turvetuotannossa, niin tämä ei ole totta.Todellisuudessa määrä on todella paljon enemmän. Vapo Oy on tuhonnut jo liikaa arvokkaita suo alueita, jotka ovat olleet monelle (jopa uhanalaisille) eläimille tärkeitä pesimis/asumis/pysähdys paikkoja.

Vapo Oy:lle on ehdotettu, että ottaisivat käyttöön vanhoja suopeltoja ja jo valmiiksi ojitettuja (eli tuhottuja) soita, joilla ei ole enää mitään käyttöä muussa mielessä.Tätä ehdotusta Vapo Oy ei ole tiettävästi ottanut kuuleviin korviinsa.Vaan Vapo Oy:n pitäisi saada vain pilata lisää kaunista ja monipuolista Suomen luontoa.

Lintunevasta on nautitti, niin virkistysalueena, kuin marjastusalueena monia aikoja ja toivottavasti siitä saa nauttia myös jälkipolvet. Se on todella hyvä paikka myös bongareille ja muuten luonnossa liikkuville.

Joten allekirjoittakaa adressi, ja olkaa mukana auttamassa tätä kaunista, monimuotoista luontoa ja sen eläimistöä!

Tässä on kirjoitettu vain murto-osa haitoista. Muita haittoja on erittäin paljon lisää...mm. päästöt/ongelmajätteet, lisääntyvä isojen autojen/koneiden liikenne tiellä (myös kylän läpi), pöly, melu....jne.

Turvetuotanto nopeuttaa myös ilmastonmuutosta (ilmastonlämpeneminen)!

Allekirjoita ja ole mukana vaikuttamassa tähän asiaan! Adressi lähetetään varmasti eteenpäin!

Kaunis kiitos ja kumarrus jos tulet mukaan vaikuttamaan!

Lisää aiheesta googlettamalla LINTUNEVA .Otsikko on "Lintunevan tuotantohankkeen muistutus" (sivua ei ole päivitetty, ja sen tekemisen jälkeen on jo tutkittu asioita tarkemmin) .                                                                 Se on Suomen luonnonsuojeluliiton (pohjanmaan piirin) tekemä sivu.

http://lintuveakuvia.kuvat.fi/kuvat/  (pieni kirjoitusvirhe tuli sivua tehdessä) Jos ei tuosta linkistä jostain syystä pääse sivuille, on sama linkki ilmoitettu myös keskustelussa. Sieltä pääsee katsomaan kuvia, testattu =) .

 

(IN ENGLISH:) Vapo Oy is goingto destroy one of the most beautiful and polymorphic place in Finlan´s nature, swamp called Lintuneva. Vapo Oy is going to strat peat production there. We have to forestall that because Lintuneva is a place to live for numerous animals. Fos example whooper swan, hawk, golden eagle, heathbird, woodpecker nest over there. Besides there have been seen bats, deers and lizzards over there.

Lintuneva is also a groundwater area. And turn it to use of peat production will interact also to other water areas nearby Lintuneva. Besides these things one remarkable aspect is that there are also important places for our culture that needs our protection and the nearest of these places is based for 100 meters from Lintuneva.

Please help us to keep Lintuneva as before: beautiful, clean, peaceful place for these various animals and birds that lives there now. For people who has already seen it during these years and to them who will be there in the future.

Thank you! =)

 

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Vapo Oy luopuu suunnitelmastaa muuttaa Lintuneva turpeenottoalueeksi.