Lisää suomi-espanja opetuspaikkoja pääkaupunkiseudulle

(Täytettävissä lisätiedoissa pyydetään lapsiesi syntymävuosia, jotta kaksikielisen opetuksen tarve tulee näkyväksi. Mikäli sinulla ei ole lapsia, mutta haluat tukea vetoomusta, voit laittaa kohtaan viivan (-).

Resumen en ESPAÑOL al final del texto. Favor de añadir los años de nacimiento de sus hijos en el campo de los comentarios. El dato se pide para hacer visible la demanda que hay para la eseñanza bilingüe. Si Usted no tiene hijos, pero quiere apoyar la moción, se puede poner un guion (-). )

 

Arvoisat pääkaupunkiseudun opetusviranomaiset,

Me allekirjoittaneet kaksikielisten tai -kulttuuristen lapsien vanhemmat vetoamme Espoon, Helsingin ja Vantaan alueen viranomaisiin, jotta kaksikielisiä opetusluokkia (suomi-espanja) avattaisiin lisää pääkaupunkiseudulle. Lisäksi Käpylän peruskoulun espanja-suomi-luokan aloituspaikkoja tulee kiireellisesti lisätä. Tämän vetoomuksen taustalla ovat seuraavat syyt:

1. Aloituspaikkojen riittämättömyys: Tänä vuonna Käpylän kaksikielisen luokan soveltuvuuskokeeseen haki 26 oppilasta, joista vain 14 valittiin, koska aloituspaikkoja ei ollut varattu enempää. Usea kaksikielinen lapsi ei päässyt tarvitsemaansa kaksikieliseen opetukseen, vaikka heidän kielitaitonsa olisikin ollut riittävä ko. opetukseen.  Hakijoita on ollut edellisinä vuosina seuraavasti: 2017 21 hakijaa, 14 paikkaa; 2016 17 hakijaa, 14 paikkaa. Hakijamäärät ovat selvästi kasvussa.

Kasvaneelle kysynnälle on selkeä tilastollinen selitys. Uudenmaan alueella espanjaa äidinkielenään puhuvien osuus on kasvanut 56 prosenttia vuosien 2006 (1 963 henkeä) ja 2016 (4 514 henkeä) välillä. 61 prosenttia heistä on iältään 25–44-vuotiaita. Todennäköisesti he perheellistyvät Suomessa, kasvattaen lapsiaan kaksikielisissä kodeissa pääkaupunkiseudulla (Kototietokanta, Väestö 31.12.2018 muuttujina maakunta, kieli, ikä, sukupuoli ja vuosi). Esimerkiksi vuonna 2013 Suomessa asui 1643 espanjan kansalaista. Vuonna 2017 vastaava lukumäärä oli 2323 henkeä (Espanjan suurlähetystön rekisteritiedot, 2018).

Yllä mainituista luvuista puuttuvat täysin suomalaistaustaiset lapset, jotka ovat eri syistä oppineet vahvan espanjan kielen taidon ja täten hakeutuvat myös kaksikieliseen opetukseen. Useat perheet hakeutuvat Käpylän luokalle pääkaupunkiseudun muista kunnista, koska vastaavaa opetusta ei muualla tarjota.

2. Päivähoidossa alkaneen kielellisen kehityksen jatkumon keskeytys: Helsingissä toimii syksystä 2018 lähtien kaksi espanjankielistä esiopetusryhmää. Päiväkoti Mi Casita Ry:ssä kahdeksan (8) oppilaan ryhmä ja Pequeño Mundossa Oy:ssä kymmenen (10) oppilaan ryhmä. Viime vuonna vastaavat espanjankielisen esiopetuksen luvut olivat 6 (Mi Casita ry) ja 0 Pequeño Mundo). Jo pelkästään näiden kahden ryhmän oppilasmäärä ylittää nykyisen 14 paikan kiintiön Käpylän alakoulun suomi-espanja -luokalla. Tämä vaarantaa päivähoitoryhmän jatkumon ja asettaa lapset erittäin ikävään kilpailuasetelmaan, koska oletettavasti kaikilla ryhmien lapsilla on riittävä kielitaito jatkaakseen kaksikielisessä perusopetuksessa. Lisäksi joka vuosi pääsykokeisiin ilmoittautuu uusia lapsia, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet espanjankieliseen esiopetukseen, mutta joilla on riittävä kielitaito pääsykokeen läpäisemiseen.

Lapset, jotka eivät opetuspaikkojen rajallisuuden vuoksi pääse kaksikieliseen opetukseen, joutuvat selkeästi eriarvoiseen asemaan niiden lasten kanssa, jotka etuoikeutettuina pääsevät jatkamaan kielellistä kehitystä sekä espanjaksi että suomeksi. Lisääntynyt A1-kielen opetus ei vastaa näiden, jo espanjaa taitavien lasten tarpeisiin. Myöskään kerran viikossa tarjottava oman äidinkielen täydentävä opetus ei takaa riittävää kielellistä kehitystä lapsille. Sen piirissä olevien lasten kielellinen kehitys ei ole verrattavissa päivittäin espanjaksi oppivien lasten kielitaitoon.

Suomessa ei ole yhtään espanjan kielellä toimivaa peruskoulua, toisin kuin esimerkiksi venäjän, englannin, ranskan ja saksan kielillä. Espanja on kuitenkin maailman toisiksi puhutuin kieli. Helsingin kaupunki on vuonna 2008 evännyt yksityiseltä toimijalta luvan yksityisen espanjankielisen koulun perustamiseen. Perusteluna oli, että kaupunki pystyy vastaamaan kaksikielisen opetuksen tarpeeseen.

Vaadimme nyt, että pääkaupunkiseudun opetusviranomaiset vastaavat kasvaneeseen kysyntään ja takaavat suuremmalle määrälle lapsia mahdollisuuden jatkaa kaksikielisellä oppimistaipaleellaan. Helsingin varhaiskasvatusviraston tulee ensi tilassa myöntää Käpylän koulun suomi-espanja-luokalle lisää aloituspaikkoja ja harkita luokkakokojen kasvattamista jo käynnissä olevien alakouluasteiden kohdalla. On lapsia, jotka ovat läpäisseet pääsykokeet, mutta jotka eivät voi aloittaa luokalla, koska opetuspaikkoja ei ole.

Me allekirjoittaneet ajamme espanjaa osaavien lasten yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia ja toivomme viranomaisten vastaavan tunnistettuun tarpeeseen!

**************

RESUMEN EN ESPAÑOL

Nosotros los firmantes pedimos a las autoridades educativas de Espoo, Helsinki y Vantaa a que se abran más salones de clases de enseñanza bilingüe finés-español en la zona metropolitana. Además se deben abrir más plazas para la clase bilingüe de Käpylä de manera urgente.

Las razones tras la petición son:

1. Insuficiencia de plazas en Käpylä. Éste año 26 niños se han presentado para las 14 plazas disponibles en la clase bilingüe. El número de aplicantes ha ido incrementando año tras año debido, en parte, al aumento del 61% de la población hispanoparlante en la zona de Uusimaa entre los años 2006 y 2016. Esto si contar con los niños de padres fineses con suficientes conocimientos del idioma español y que pasan el examen de entrada.

2. Descontinuación del desarrollo lingüístico comenzado en la guardería. A partir del otoño 2018 en Helsinki hay dos guarderías con grupos de preescolar. Mi Casita cuenta con ocho plazas y Pequeño Mundo con 10. Ya con los niños en dichos grupos se supera el cupo actual en Käpylä para continuar aprendiendo en español. Además para el examen de entrada, cada año se presentan niños que no han estado en los grupos de preescolar.

La insuficiencia plazas en la enseñanza bilingüe finés-español pone en una situación desigual a los niños bilingües en la región. Por lo tanto exigimos que las autoridades tomen medidas para paliar la situación.

Facebook
Tuleeko uskonnon olla oma oppiaineensa?