Lohikosken lähikirjasto on säilytettävä

Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta on syksyllä 2023 päättämässä Lohikosken lähikirjaston lakkauttamisesta. 

Lohikosken kirjaston historia yltää vuoteen 1944 saakka. Jyväskylän kaupunginkirjaston ensimmäinen sivukirjasto on sijainnut aluksi Tourulassa. 1960-luvulta alkaen kirjasto on toiminut Lohikoskella ja vuonna 2010 se siirtyi Lohikosken koulun yhteyteen. Historian valossa tuntuu lyhytnäköiseltä lakkauttaa kirjasto sen 80-vuotisjuhlien kynnyksellä

Lohikosken kirjasto on avoinna kolmena päivänä viikossa 5–6 tuntia kerrallaan. Koulu ja varhaiskasvatus voivat hyödyntää kirjastoa myös aukioloaikojen ulkopuolella koulupäivien yhteydessä. Lähikirjasto on hyvin keskeinen kulttuuripalvelu näille 500 lapselle. Pihapiiriin on lisäksi rakentumassa uusi päiväkoti, jonka lapsiluku on kaksinkertainen nykyiseen päiväkotiin verrattuna.

Tällä hetkellä kirjasto on Lohikoskella ainoa sisätila, jossa lasten ja nuorten on mahdollista kokoontua koulupäivän jälkeen kahtena päivänä viikossa. Kirjasto tarjoaa lasten ja nuorten lisäksi henkireiän myös monelle muulle alueen asukkaalle. Se on kaikenikäisten kohtauspaikka, lukemaan innostava ympäristö, lukuharrastuksen ylläpitäjä ja aktiiviseen kansalaisuuteen kuuluvan tiedonhaun mahdollistaja. Asukkaiden ja koulun tahtotilana on ennemmin kehittää nykyisen kirjaston toimintaa laajemmaksi kuin luopua siitä kokonaan.

Lähikirjaston lakkauttaminen on räikeässä ristiriidassa opetushallituksen laatiman Kansallisen lukutaitostrategian kanssa. Siinä todetaan yksiselitteisesti, että lukutaidon tärkein pohja luodaan varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja kirjastoissa. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että eri-ikäisten lasten opettajat ja kasvattajat voivat hyödyntää kirjastojen tarjoamia resursseja vaivattomasti osana arkeaan. Lasten ja nuorten lukutaito ei voi kehittyä ilman kirjoja. Lukutaitostrategiassa pidetään tärkeänä myös sitä, että ammattimaisesti tuotetut kirjastopalvelut ovat kaikkien kuntalaisten saavutettavissa. Tämä tavoite puhuu selkeästi lähikirjastojen merkityksen puolesta. Kirjastojen saavutettavuus koskee kaikkia elämäntilanteesta ja yhteiskuntaluokasta riippumatta. 

Kirjaston lakkauttamisesta syntyvä säästö on hyvin pieni suhteutettuna siihen, kuinka suuri sivistyksellinen menetys se on. Toivomme näkevämme päättäjien ajavan Kansallisen lukutaitostrategian ja kulttuurin saavutettavuuden tavoitteita Jyväskylässä.

***

Adressi toimitetaan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtajalle 2.10.2023, eli aikaa kirjoittaa adressi on syyskuun loppuun.


Kaisa Ahvenjärvi Lohikosken koulun vanhemmat ry    Ota yhteyttä adressin tekijään