LOIMAAN ALUESAIRAALAN PUOLESTA

Nyt alkaa olla käsillä viime hetket tehdä oikeita päätöksiä sairaalamme puolesta!  Meillä on suuri huoli paikkakuntamme aluesairaalan toiminnan säilymisestä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin uusi strategia vuosille 2014–2016 ”Terveempänä kotiin” linjaa mm. että aluesairaaloissa ei tehdä vuodeosastohoitoa vaativaa kirurgiaa.

Tietävätkö ja ymmärtävätkö kaikki VSSHP:n ja Loimaan kaupungin päättäjät vaikutukset, joita muutoksista väistämättä seuraa? 

Mikä on sairaalamme tulevaisuus? Onko Loimaan aluesairaala tulevaisuudessa ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden vuodeosasto? Mikäli aluesairaaloissa ei tehdä vuodeosastohoitoa vaativaa kirurgiaa, tarkoittaa tämä käytännössä esimerkiksi gynekologisten leikkausten loppumista lähes kokonaan. Myös ortopedinen leikkaustoiminta supistuu entisestään. Entäpä leikkauspotilaat, joita tulee nyt jatkuvasti kirurgiselle vuodeosastolle jatkohoitoon TYKS:sta? Jopa keskellä yötä siirtokuljetetaan päivällä leikattuja potilaita, koska TYKS:in osastot ovat täynnä!

Myös päiväkirurgisten toimenpiteiden, esimerkiksi tyrä- ja sappileikkausten kohdalla, on aina mahdollista, että leikkauspotilas tarvitseekin syystä tai toisesta vuodeosastopaikan yön yli, siis ambulanssilla Turkuunko? Mainittakoon vielä, että vuonna 2012 leikkasimme sairaanhoitopiirin kaikista tyräpotilaista 46% ja sappipotilaista 42%

Olemme huolissamme myös potilaiden saamasta hoidon tasosta. Pienessä yksikössämme pystymme huomioimaan potilaan toiveet ja mielipiteet hoidon aikana. Potilaslähtöinen toimintamme on korkealaatuista ja yksilöllistä. Henkilökunta on motivoitunutta, toiminta tehokasta ja tuottavaa. Hyvästä hoidon laadusta ja ilmapiiristä kertoo myös potilailta saamamme palautteet, joissa 99% antaa saamalleen hoidolle erinomaisen arvosanan!

Mikäli vuodeosastokirurgiaa vaativat toimenpiteet loppuvat, loppuu myös kirurgian päivystys. Tietysti tämä tarkoittaa myös leikkaussalipäivystyksen loppumista. Pikkuhiljaa sairaalan toiminta hiipuu ja kuolee.

Kuntalaiselle tämä tarkoittaa lähellä olevan sairaalan, osaavan henkilökunnan ja nopeasti saatavilla olevan avun menetystä.

Monien potilaiden kohdalla tämä tarkoittaa pitkää odotusta leikkaukseen pääsyyn.

Monelle sairaalan työntekijälle tämä tarkoittaa työpaikan menetystä, kaupungille mahdollisesti veronmaksajien menetystä!

Miten tämä muutos vaikuttaa teidän elämäänne?

Toivomme kaikkien tukea sairaalamme puolesta.


Loimaan aluesairaalan leikkausosaston henkilökunta    Ota yhteyttä adressin tekijään