Loppu lukioista leikkaamiselle.

Jyväskylän kaupungin uuden talousarvion mukaan vuonna 2025 kaupungin lukiotuki leikataan kokonaan nollaksi. Tällä hetkellä lukiotuki on 1,7milj euroa, ja tänä vuonna siihen suunnitellaan 1,1milj euron leikkauksia. Vuodelle 2025 leikkaukset on suunniteltu niin, että loputkin 600 000 euroa lähtee pois. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa Gradian lukiossa, eli Schildtissä, Lyseossa ja aikuislukioissa?

Ryhmäkoot tulisivat nousemaan. Isoimmissa ryhmissä yksilöiden avun tarve tulee lisääntymään, mutta apua tulee olemaan vain entistä vähemmän saatavilla, koska myös erityisopetus, pajatoiminta ja tukiopetus joudutaan supistamaan tai kokonaan lopettamaan. Verkkokursseja lisättäisiin, ja monet opettajat jouduttaisiin irtisanomaan Gradialta.

Opetustarjonnasta supistettaisiin, mikä tarkoittaisi sitä, että opiskelijoiden opinnot venyisivät, koska tarvittavia valinnaisia ei olisi riittävästi saatavilla. Useisiin valinnaisiin kursseihin, kuten ylioppilaskokeisiin valmistaviin kursseihin raha ei enää riittäisi, ja niistäkin jouduttaisiin luopumaan.

Näin ollen myös Vanhojen tanssit peruttaisiin, vanhojen tanssien ollessa ylimääräinen kurssi. Tämän vuoden ensimmäisen vuositason opiskelijat eivät pääsisivät vanhoja tanssimaan.

Erityistehtävämme, mistä me Gradian lukioissa olemme ylpeitä, kuten musiikkilinja, urheilulinja ja kansainvälisyys joutuu kriittisen arvioinnin alaiseksi, eikä näiden toimintojen jatkumista voida taata. Asiat, jotka ennen tekivät Gradian lukioista erityisiä, katoaisivat.

Leikkauksien toteutuessa myös aloituspaikkojen määrää lukiohin voidaan joutua vähentämään, jolloin yhä useampi jyväskyläläinen nuori jäisi ilman opiskelupaikkaa.

Nyt kaupunginhallitus on esittänyt vaihtoehtoa, jossa lukioista leikataan vähemmän, mutta leikkauksia silti toteutuu ensi vuodelle niin, että lukiotuki olisi enää 1,1 miljoonaa euroa. Leikkauksia toteutuisi tässä tilanteessa vähemmän, mutta lukiokoulutus kokisi edelleen suuren mullistuksen. Vuoden 2025 lukiotuen suuruudesta päätettäisiin vasta myöhemmin, ja joka vuosi jouduttaisiin jännittämään lukiolaisuuden puolesta.

Haluamme opiskella lukiossa, joka on houkutteleva ja joka ei vie meiltä mahdollisuutta valmistua. Haluamme, että myös tulevat sukupolvet voivat tanssia vanhojen tanssit ja nauttia samanlaisesta lukioajasta kuin opiskelijat ennen heitä. Ymmärrämme, että Jyväskylän Kaupungin taloustilanne on huono, mutta haluamme painottaa, että koulutuksesta ei ole koskaan kannattavaa leikata.

Tulevaisuudesta ei saa leikata.


Schildtin Lukion Opiskelijakunnan hallitus ja Lyseon Lukion Opiskelijakunta.    Ota yhteyttä adressin tekijään