Lumenkaato mereen on lopetettava

Helsingin kaupunki on hakenut Hernesaaren lumenvastaanottotoiminnalle ympäristölupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.  

Vaatimuksemme on, että lumenkaato mereen kielletään, koska siitä aiheutuu vesistön pilaantumista. Lisäksi lumenajosta aiheutuu meluhaittaa lähiseutujen asukkaille.  

Hernesaaressa mereen kaadettavan lumen mukana mereen päätyy huomattava määrä kiintoainesta, kymmeniä tuhansia kiloja roskaa, öljyhiilivetyjä, raskasmetalleja sekä tien pinnasta ja renkaista peräisin olevia partikkeleita ja mikromuovia. Roskat sekä mikromuovi ja niiden sisältämät haitalliset aineet kulkeutuvat myös laajemmalle kippauspaikan ympäristöön ja ne voivat myös päätyä ja kertyä eliöihin.  

Hernesaaren lumenvastaanottopaikka on toiminut vuodesta 1986. Talvella 2021-2022 Hernesaareen ajettiin 26 111 kuormaa lunta. Ympäristövaikutus, mukaan lukien melukuorma, on merkittävä.  

Vaadimme, että lumenkaato mereen lopetetaan, eikä Etelä-Suomen aluehallintovirasto anna lupaa toiminnan jatkamiseen.


Kirsi Pietiläinen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kirsi Pietiläinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…