Luoman seisake on säilytettävä

Me allekirjoittaneet Kirkkonummen Luoman kylän asukkaat emme voi hyväksyä
suunnitelmia Luoman seisakkeen henkilöliikenteen lopettamiseksi. Päätöksen
myötä julkinen liikenne Luomasta Kirkkonummelle ja Helsingin suuntaan
käytännössä loppuisi. Kirkkonummen kunta on juuri käynnistämässä Masalan ja
Luoman kehityskuvan laadintaa osana Luoman osayleiskaavan tekoa. Sen myötä
tavoitteena on rantaradan vaikutusalueen elinkeinorakenteen kehittäminen ja
asutuksen osittainen tiivistäminen. Jos henkilöliikenne Luoman seisakkeelle
nyt lopetetaan, vie se pohjan koko Luoman alueen kestävältä suunnittelulta.


Anna-Kaisa Brenner    Ota yhteyttä adressin tekijään