Ei uraaniteollisuutta Suomeen

Vetoomus valtioneuvostolle.

Uraanikaivokset uhkaavat ihmistä ja luontoa, vaarantavat pohjavesiä ja vesistöjä
sekä estävät alueen muun käytön määrättömiksi ajoiksi.

Me allekirjoittaneet vastustamme kaikkien uraanikaivoshankkeiden aloittamista Suomessa ja
vaadimme kauppa- ja teollisuusministeriötä sekä valtioneuvostoa
hylkäämään kaikki uraanin louhintaa koskevat varaus- ja valtaushakemukset.

Ei uraaniteollisuutta Suomeen -verkosto

APPELL MOT URANINDUSTRI I FINLAND

Till statsrådet

Urandriften hotar människorna och miljön. Den förorenar vattendragen och grundvattnet och förhindrar markutnyttjandet för andra ändamål under en oöverskådlig tid.

Vi undertecknade motsätter oss inledande av urandrift i Finland och kräver att handels- och
industriministeriet samt statsrådet förkastar alla reservations- och inmutningsansökningar.

Nej till uranindustri i Finland -nätverket

Lue koko vetoomus tästä

Verkostoon kuuluvat järjestöt ja verkostoon liittyminen / Tulostettavat nimenkeruulistat


Tietoa uraaninlouhinnasta ja -hankkeista eri puolilla Suomea

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Sari Mäntylä voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko asuntolainojen korkovähennykset poistaa?