#lupaopiskella -Mahdollistetaan tutkinnon suorittaminen keskeytyksettä

Poikkeuksia esitietovaatimuksiin arkkitehtuurin laitoksella, jos valmistuminen jää yhdelle kurssille osallistumisesta kiinni ja opiskelija on todistanut kykenevänsä tekemään kurssin tehtävät aihealueelta sekä taustalla on painavia syitä esimerkiksi tutkinnon keskeytyminen vuodella, josta koituu taloudellista kuormitusta.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Andrea Puscasu voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…