Vaadimme maailman parasta joukkoliikennettä

22.05.2007 klo 20.00
Adressimme on suljettu ja toimitettu liikenneministeri Anu Vehviläiselle. Kiitämme kaikkia allekirjoittajia. Erilliseen käsin pidettyyn adressiimme kerääntyi näiden lisäksi vielä 104 nimeä, joten yhteensä allekirjoituksia oli kaikkiaan 653 henkilöltä. Taistelu jatkuu...


Me allekirjoittaneet
VAADIMME ”MAAILMAN PARASTA JOUKKOLIIKENNETTÄ”

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne on verovaroilla tuettua liiketoimintaa. Veronmaksajilla on oikeus turvalliseen matkustamiseen, oikeus saada todenperäistä tietoa bussien aikatauluista ja oikeus saada myös asiallista asiakaspalvelua.

HKL:n ja YTV:n on laadittava aikataulut ja bussien ajoajat siten, että asiakas voi luottaa bussin tulevan pysäkille kohtuullisen arvioajan kuluessa ja ilman, että kuljettaja tähän tavoitteeseen pyrkiessään joutuu rikkomaan tieliikennelakia ajamalla ylinopeutta.

Taajamaliikenteen kuljettajien ajo- ja lepoajat (ajorupeama max 5,5 h) on korjattava vastaamaan muiden ammattiautoilijoiden ko. aikoja. Myös kuljettajien kohtuulliset elpymisajat on lisättävä ajoaikoihin. Emme halua matkustaa bussissa, jonka kuljettaja on yliväsynyt.

Vaadimme asiallista asiakaspalvelua! Linjan aikataulutuksessa on nopeusrajoitusten ja liikenneongelmien lisäksi otettava huomioon myös asiakaspalvelun tarvitsema aika. Vaadimme, että myös asiakkaiden neuvontaan ja opastukseen on varattu riittävästi aikaa.

Vaadimme, että yllä olevat seikat liitetään linja-autoliikenteen kilpailutuskriteereihin. Turvallisuus, luotettavuus, aikataulujen oikeellisuus, hyvä asiakaspalvelu ja kuljettajien työhyvinvointi ovat tärkeitä kriteereitä, kun kehitetään maailman parasta joukkoliikennettä.

Lisätietoja www.jhl005.fi/ajankohtaista Avoin kirje päättäjille

Vaadimme, että lainsäätäjä ja muut vastuussa olevat tahot ryhtyvät välittömästi toimiin näiden epäkohtien korjaamiseksi.

Adressi luovutetaan uudelle liikenneministerille HKL:n ja YTV:n isännöimän kansainvälisen joukkoliikennealan järjestön UITP:n maailmankongressin aikaan 21.-24.5.2007 Helsingissä.

--------------------------

Signatories
WE REQUIRE THE BEST PUBLIC TRANSPORT IN THE WORLD

The public transport of the metropolitan area is business that has been supported with the tax revenue. The taxpayers have a right for the safe travelling, right to get authentic information about the schedules of buses and a right to get matter-of-fact customer service also.

HKL and YTV must draw up the schedules and the run times of buses so that the customer can trust on the stop when future reasonable estimate during the bus wears out without when striving for this objective, the driver having to break the road traffic law by driving speeding and.

The run times and resting times of the drivers of the densely populated area traffic (run time max 5,5 h) must be repaired to correspond to other professional drivers' times in question. Also the drivers' reasonable recovery times must be added to run times. We do not want to travel on the bus the driver of which has too tired.

We require matter-of-fact customer service! In the scheduling of the line the time also needed by the customer service must be taken into consideration in addition to the speed limits and in addition to the traffic problems. We require that enough time has been reserved also for the customers' advice and guidance.

We require that the points on are connected to the competition criterion of the bus traffic. Safety, reliability, the validity of the schedules, the good customer service and the drivers' work welfare will be important criteria when the best public transport in the world is developed.

Additional information your www.jhl005.fi/ajankohtaista /Avoin kirje (open letter) to the decision-makers.

We require that the legislator and other responsible quarters take immediately to the actions for the repair of these disadvantages.

The address is given to a new Minister of Transport and Communications, time the world congress of the International Association of Public Transport UITP hosted by HKL and YTV, in Helsinki, 21.-24.5.2007.

Terhi Virtanen (Helsingin Bussiliikenne Oy:n henkilökunta JHL 005 ry)    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Terhi Virtanen (Helsingin Bussiliikenne Oy:n henkilökunta JHL 005 ry) voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Kannattaisiko Suomen liittyä Natoon?