Mäntykodilla on sijansa vanhustenhuollossa JIK:n alueella

JIK, meillä jurvalaisilla / Kurikan jurvalaisilla on nyt kiireellistä asiaa Mäntykodista.

Jokaiseen kotiin jaetussa JIK:in julkisessa tiedotteessa, etusivulla lukee SINUA VARTEN. Se tuntuu hyvältä, henkilökohtainen kädenojennus kaikille.

Nyt meillä on kuitenkin iso huoli pienkotihoitoa tarvitsevista entisen Jurvan alueella asuvista vanhuksista. Mäntykodit on ollut ja on erinomainen koti täällä elämäntyönsä tehneille jurvalaisille. Jatkossakin monesta meistä tulee pienkotiasukas.

Päättäjät varmasti tietävät ja toivottavasti myös ymmärtävät, että haluamme viettää viimeiset elinvuotemme lähellä kotiamme, tutussa ympäristössä, lähellä omaisiamme ja ystäviämme. Vaikka maailma muuttuu, kotipaikka pysyy.

Yksikön pienuus ja yöhoidon puute ei voi olla syy tämäntapaisen hoitomuodon lopettamiseen Jurvassa. Jossakinhan vanhuksemme on jatkossakin hoidettava. Koko JIK:in alueella pienkotihoitoa tarvitsevien vanhusten määrä lisääntyy. Kaikki eivät kotiin vietävällä hoidolla tule pärjäämään. Onhan se jo nähty!

Suuret ikäluokat tulevat taas ”sekaamaan” systeemin. Senhän me teimme jo tullessamme koulu- ja jatko-opintoikään. Silloin, sodan jälkeen, niukkana aikana asiat ratkaistiin esimerkiksi lisäämällä kansa- ja oppikouluihin lisää luokkia. Opetus hoidettiin ja suuret ikäluokat ryhtyivät nostamaan Suomea hyvinvointivaltioksi.

Viimeistään kymmenen vuoden kuluttua, tämä hoitotarve on heilläkin edessään. Sitä ennen on huolehdittava tällä hetkellä pienkodeissa olevien vanhusten kunniallinen hoito, omassa, tutussa ympäristössä. Mäntykotia tarvitaan yhtenä hoitomuotona vanhustenhoidon paletissa. Sille on tarve ja paikka olemassa.

Mihin muuten Reininkulman alueelle suunnitteilla ollut kampusidea on kadonnut? Siitä puhuttiin ja juuri nyt sitä tarvitaan.

 

Pirkko Varpula

Soili Anttila

Kari Anttila