Mäntyluodon Fortumin tuhkanpesulaitokselle vaadittava suljettu prosessivesien kierto

Fortumin tuhkanpesulaitoksella on tarkoitus pestä ongelmajätetuhkaa, jota syntyy Suomen kaikissa jätteenpolttolaitoksissa.

Suunnitellussa prosessissa on nyt tarkoitus laskea mereen päässeet jätevedet noin viiden-seitsemän metrin syvyyteen Yyterin alueen uimarannoista lähimmän sijaitessa vain noin puolentoista kilometrin etäisyydessä. Jätevesien sisältämät suolat (kloridit ja sulfaatit) ja monet eri metallijäämät kulkeutuisivat näin mereen.

Allekirjoittajana vaadin, että Fortum muuttaa suunnitelmansa asentamalla ns. suljetun prosessivesien kierron, jolla estetään jätevesien joutuminen mereen. 

https://splice.gopro.com/v?id=kxXNpp 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Marja Tomberg voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…